Az Intézetünkben meghirdetett TDK dolgozat-, szakdolgozat- és diplomaterv-témák


Javaslatok erdőművelés témakörben

 • Erdősávok vizsgálata, fenntartási tervek kidolgozása (Az ország bármely vidékén végezhető, több hallgató jelentkezését is várjuk.)
 • A bánokszentgyörgyi bükk származási kísérlet kiértékelése
 • Energetikai nyárfajták értékelése a Mohai Csemetekertben
 • Fűz, nemesnyár, feketenyár összehasonlító vizsgálata a Tolnai Csemetekertben
 • Feketenyár származási vizsgálatok a Faddi Csemetekertben
 • A Monorierdei Fajtatermesztő Állomás fajtáinak kiértékelése
 • A Helvéciai Fajtakísérleti Állomás akácfajtáinak kiértékelése
 • Különböző életfázisú faállományok gombavilágának elemzése
 • Célátmérős kísérleti területek beállítása a Soproni-hegyvidéken
 • Az ágfalvi fajta-összehasonlító kísérlet felvételezése és kiértékelése
 • A „Házoldal” (Soproni-hegység) felmérése és felújítási tervének elkészítése
 • A „Hermes-domb szálalóerdő” (Soproni-hegység) felmérése (több hallgató lehetséges)
 • A „Roth-féle szálalóerdő” felmérése, és erdőnevelési koncepciójának kidolgozása (több hallgató lehetséges)
 • Bükkújulat növekedésének vizsgálata természetes felújításokban
 • Sarjerdők kialakulása, kialakítása, átalakítása (több hallgató lehetséges)
 • Átalakító/szálaló üzemmódú erdőállományok felmérése Szászvár községhatárban (Mecsekerdő Zrt.)
 • Erdőfelújítások hatása az erdei aljnövényzet szerkezetére és fajkészletére
 • Erdőművelés és erdőgazdálkodás lehetőségei erdőssztyep erdőkben /ártéri ligeterdőkben
 • Különböző korú állományok fajkészletének vizsgálata az erdőművelés és/vagy termőhelyek függvényében (egy legalább 500 ha-os erdőtömbben)
 • Telepített erdeifenyvesek fajkészletének, erdőművelési tulajdonságainak kapcsolata különböző termőhelyeken (egy választott tájegységben)
 • A cserjeszint felépítése és erdőművelési szerepe a Fertőmelléki-dombsor (Szárhalmi-erdő) különböző erdőtársulásaiban
 • Legelőerdők története, megmaradt képviselőik felmérése Röjtökmuzsaj - Iván - Dénesfa térségében (de hallgatói választás alapján az országmás térségeiben is kijelölhető a terület)


Diplomatervi témák az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén

 • Körtike és korpafű élőhelyek kísérleti kezelése (konzulens: Dr. Király Gergely)
 • A változó tájhasználat természetvédelmi vonatkozásainak kiértékelése az élőhelytérképek kataszteri térképek, katonai térképek összevetése alapján (konzulens: Dr. Király Gergely)
 • Szalafői Őserdő kialakulásának, történetének feldolgozása (konzulens: Dr. Frank Norbert)
 • Erdődinamikai elemzések a faállományok változásának függvényében a Szalafői Őseredőben (konzulens: Dr. Frank Norbert)
 • A Szabó-völgyi erdőrezervátum magterületének faállomány-szerkezeti felvétele (konzulens: Dr. Frank Norbert)
 • A Pap-erdő erdőrezervátum magterületének faállomány-szerkezeti felvétele (konzulens: Dr. Frank Norbert)
 • A csörötneki Pro Silva erdőtömb erdődinamikai elemzése a faállományok változásának függvényében (konzulens: Dr. Frank Norbert)
 • A csörötneki Pro Silva erdőtömb természeti értékeinek felmérése (konzulens: Dr. Király Gergely)
 • Az akác visszaszorítás különböző módszereinek összehasonlítása, eredményének hosszú távú nyomon követése (konzulens: Dr. Lakatos Ferenc – Dr. Frank Norbert)
 • Minerális talajfelszínű erdeifenyvesek aljnövényzetének vizsgálata (konzulens: Dr. Király Gergely)
 • Réti nedűgomba fajok állománytérképezése az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén (konzulens: Folcz Ádám)


A Pilisi Parkerdő Zrt által javasolt diplomamunka témák

 • A Budakeszi Vadaspark faállományának felmérése, egészségügyi állapotának értékelése, valamint erdőfelújítási ütemezése 30 év távlatában (A Budakeszi Vadaspark teljes faállományának törzsenkénti felvétele és mérőműszeres azonosítása, valamint ez alapján az állomány megújításának tervezése)
 • A Budakeszi Vadaspark területén élő rovarvilág felmérése, monitorozása rovarcsapda segítségével (Rovarcsapda hálózat létrehozása, kontrollálása minimum egyéves felméréssel.)
 • Tematikus játszótér rovarfajainak és gombafajainak bemutatása
 • Erdőművelési technológiák a Pilisi Parkerdő Zrt-nél - Erdőművelési tanszék  (A Pilisi Parkerdőben alkalmazott erdőművelési technológiák ismertetése, értékelése és összehasonlítása)
 • A holtfa mennyisége és szerepe különböző erdőtípusokban - összehasonlítás működő erdőrezervátumokkal


Diplomatervi szakdolgozati témák a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén

 • Rovartani vizsgálatok egy leendő állattartó telep legelőterületén (Esztergom közeli területek)

 • Többféle vizsgálat végezhető: lehetőség van futóbogarak talajcsapdázással történő vizsgálatára, vagy egy-egy faj monitorozására, pl a sárga gyapjasszövő, magyar tarsza, Maculinea fajok.


Javaslatok rovartan és gerinctelen állattan témakörben

 • A Cordulegaster heros ökológiájának komplex vizsgálata a Soproni-hegyvidéken
 • A Cordulegaster fajok együttélésének, mennyiségi viszonyainak és ökológiájuknak komplex vizsgálata a Kőszegi-hegységben
 • Verőköltő bodobács genetikai mintázatnak vizsgálata (konzulens: Lakatos Ferenc/Tóth Viktória)
 • Lucosokban fellépett szúkárosítás és a meteorológiai jellemzők összehasonlító elemzése (konzulens: Lakatos Ferenc)
 • Gyapjaslepke nevelési kísérletek (különböző tápnövények/környezeti feltételek) (konzulens: Tuba Katalin/Lakatos Ferenc)
 • Szúbogarak genetikai vizsgálata (konzulens: Lakatos Ferenc)
 • Holt faanyaghoz kötődő rovarok (konzulens: Lakatos Ferenc/Tuba Katalin)
 • Fás növényeken károsító levéldarazsak genetikai vizsgálata (konzulens: Lakatos Ferenc/Tuba Katalin/Tóth Viktória)
 • A nagy nyárlevelész genetikai mintázatnak vizsgálata (konzulens: Lakatos Ferenc/Tuba Katalin/Tóth Viktória
 • A nagy nyárlevelész és tápnövénye körének vizsgálata genetikai alapokon (konzulens: Lakatos Ferenc/Tuba Katalin/Tóth Viktória
 • Taplókból kinevelhető bogárfajok meghatározása (konzulens: Tuba Katalin/Lakatos Ferenc)
 • Nem védett nappali lepkék nevelési kísérletei (konzulens: Tuba Katalin/Lakatos Ferenc)
 • Fénycsapda adatok feldolgozása, különös tekintettel a klímaváltozáshoz kapcsolható fajokra (konzulens: Lakatos Ferenc/Tuba Katalin)


 • A fokozottan védett sápadt szemeslepke (Lopinga achine) élőhely-használatának vizsgálata Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE) Dr. Szentirmai István (ŐNPI)
 • Miért védenek territóriumot a nagy tűzlepkék (Lycaena dispar rutilus)? Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE) Dr. Szentirmai István (ŐNPI)
 • A farkasalma lepke (Zerynthia polyxena) elterjedésének vizsgálata az Ikva-patak mentén Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE) Dr. Ambrus András (FHNPI)
 • Különböző spektrális összetételű hordozható fénycsapdák hatásfokának összehasonlítása Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE)
 • A Soproni botanikus kert éjszakai lepkefaunájának vizsgálata Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE)
 • Hangyaboglárka fajok (Phengaris spp.) élőhely használatának vizsgálata a Dél-Zalai Homokvidék Natura 2000 területen Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE)
 • Rovarfauna vizsgálatok a Homokkomáromi szőlőhegy felhagyott területein Konzulens: Dr. Lakatos Ferenc (NymE) Dr. Horváth Bálint (NymE)


Javaslatok erővédelem témakörben

 • A 2014/15 téli jégkár hatásai (kiválasztott erdészet területén, első sorban Pilis, és Börzsöny)
 • Gyapjaslepke feromonos csalogatása (konzulens: Lakatos Ferenc/Tuba Katalin)
 • Cserebogarak elleni védekezés (konzulens: Lakatos Ferenc)
 • Energiaerdők károsítói (konzulens: Tuba Katalin)
 • Nyárfajok károsítóinak összehasonlító elemzése (konzulens: Tuba Katalin)
 • Kocsányostölgy származások károsítóinak összehasonlító elemzése (konzulens: Tuba Katalin/Lakatos Ferenc)
 • Tölgy lombfogyasztó lepkék diverzitása (konzulens: Tuba Katalin/Horváth Bálint/Lakatos Ferenc)
 • Cser állományok erdővédelmi problémái egy erdészeti üzemi egység területén (konzulens: Molnár Miklós)
 • Erdei ökoszisztémákban előforduló Phytophthora fajok elleni védekezési lehetőségek vizsgálata (konzulens: Sárándi-Kovács Judit)
 • A Biscogniauxia mediterranea cserpusztulásban betöltött szerepének vizsgálata (konzulens: Sárándi-Kovács Judit)


Javaslatok vadkárelhárítás témakörben

 • Nagyvad által okozott károk/ A vadföldgazdálkodás hatása a mezőgazdasági vadkárokra a TAEG Zrt. Síkvidéki Erdészetének területén (konzulens: Lakatos Ferenc/Némethné Pogány Csilla)
 • A vadkár mértéke és az ellene való védekezés lehetőségei egy választott
  erdészeti vagy vadgazdálkodási üzemi egység területén (konzulens: Molnár Miklós)


A felsorolt témákon túl szívesen fogadunk saját ötleteket, különösen a lakóhelyhez vagy a leendő munkahelyhez kötődő erdőművelési, természetvédelmi és erdővédelmi kérdések vizsgálatát. Példaként megtekinthetőek a korábbi évfolyamok dolgozatai.