Az Erdőművelés Tanszéken folyó fontosabb kutatási programok


Lezárult kutatási programok

 • Az átfekvés okainak vizsgálata, átfekvő magvak kezelése
 • Bükk álgeszt kialakulása, termőhelyi és biokémiai okainak vizsgálata
 • Bükk- és tölgymakk középtávú tárolási lehetőségeinek vizsgálata
 • Ektomikorrhiza kutatások
 • Erdőtelepítések, mező- és útfásítások tervezése
 • Erdőtörténeti kutatások
 • Erdőnevelési és erdőfelújítási módszerek vizsgálata
 • Roncsolt területek biológiai rekultivációjának tervezése
 • Szennyvízelhelyező faültetvények, mezővédő erdősávok tervezése
 • Szlavón tölgy utódvizsgálatok
 • Természetvédelem alatt álló erdőterületek kezelési tervének kidolgozása
 • A Tisza és Körös folyók védett hullámterein a természetvédelmi és az erdőtörvény előírásainak megfelelő célállományok meghatározása a NEFAG ZRt. területén.2004.
 • A megváltozott ökológiai körülményeket figyelembe vevő erdőfelújítási eljárások kidolgozása a NEFAG ZRt. területén 2004.
 • A Monori és Pusztavacsi Erdészeteknél a Heterobasidion annosum károsítása miatt kitermelésre kerülő gyenge futóhomok jellegű területek felújítási lehetőségei 2004.
 • A Tisza és Maros folyók védett hullámterein a természetvédelmi és az erdőtörvény előírásainak megfelelő célállományok meghatározása a DALERD ZRt. területén.2004
 • A "Ropolyi Erdőrezervátum" védőzóna erdejének kezelési irányelvei. 2006.
 • A "Vaskereszti Erdőrezervátum" védőzóna erdejének kezelési irányelvei. 2006.
 • A SEFAG ZRt. Iagali Erdészet bemutató területe kialakítási tervének irányelvei.2006.
 • Gyertyános-tölgyesek erdőfelújítási és –nevelési eljárásainak korszerűsítése a SEFAG Rt. által kezelt erdőterületeken 2004-2005.
 • Résztanulmány az erdőterületen vezetett szállítópályák és vezetékpályák erdőre gyakorolt hatásainak feltárásához.2006.
 • Védett és fokozottan védett területen lévő bükkös faállományok kezelési irányelveinek kidolgozása az IPOLYERDŐ Zrt. területén. 2005.
 • A faállományérték-csökkenés okainak és mértékének vizsgálata védett és fokozottan védett területen lévő kocsányos tölgyesekben a Gemenc Rt. területén 2006.