Oktatási tevékenység

 

Az erdővédelem összetett tudományterület, melyet több szemeszteren keresztül sajátítanak el az erdőmérnök hallgatók. A kártevő és kórokozó fajok ismerete az erdészeti rovartan és a növénykórtan tárgya. Az általuk kiváltott pusztulások, az erdőben lejátszódó komplex folyamatok és az ellenük való védekezés lehetőségei az erdővédelemtan körében kerülnek bemutatásra.

 

A természetvédelmi mérnök hallgatók szintén több szemeszteren keresztül ismerkedhetnek meg a hazai állatvilág (elsősorban a gerinctelen állatok) jellegzetes képviselőivel, a tárgyalt fajok testfelépítésével, biológiájuk és rendszertani helyzetük sajátosságaival.

 

A tananyagok áttekintő ismeretet adnak a hazai állatvilág kialakulását meghatározó tényezőkről, az állatvilág védelmének szükségességéről, valamint az állatok tanulmányozásának, szabadtéri megfigyelésének főbb módszereiről.

A főbb témáinkhoz kapcsolódóan ökológiai és populációgenetikai ismereteket is oktatunk.


Tanszékünk gondozásában álló tárgyak

 • Állatanatómia es élettan
 • Állatismeret
 • Állatökológia
 • Állatökológia (vmh levelező tagozat)
 • Erdészeti növénykórtan
 • Erdészeti rovartan
 • Erdővédelmi technológia
 • Erdővédelemtan
 • Gerinctelen állatfajok védelme
 • Gerinctelen állattan
 • Karositok es kórokozok ökológiája
 • Méhészet
 • Populációgenetika
 • Speciális madártan
 • Természetvédelmi ökológia
 • Természetvédelmi ökológia (levelező tagozat)
 • Vadkárelhárítás és becslés


Tanszékünk feladata az Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnök képzés folyamatos szervezése, valamint a jogszabályok által előírt ötévenkénti továbbképzések megtartása. A gyakorlati szakembereknek szóló képzés keretében az erdővédelem legújabb problémái, valamint az alkalmazható legújabb védekezési technológiák kerülnek ismertetésre.


Konzulensi tevékenység

A hivatkozást követve megismerheti a hallgatóink által készített szakdolgozatokat, diplomadolgozatokat és tudományos dolgozatokat. A dolgozatok az Erdővédelem Könyvtárban megtekinthetők.