Diploma és szakdolgozatok

 

A kereséshez használja a Ctrl+F billentyűkombinációt!


2017

 • Csapó Bálint Dániel (EOEM): A Soproni-hegység lucfenyő (Picea abies (L.) H. KARST.) törzsfáinak felmérése, és javaslatok kidolgozása megőrzésükre
 • Dávid Máté (EOEM): A tatárjuhar elterjedése, erdészeti jelentősége és erdőművelési tulajdonságai
 • Hosszú Csaba Vajk (EOEM): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Soproni-hegység elegyetlen gyertyánosaiban
 • Kalló Dávid (EOEM): Egykori legelőerdők története és erdőművelési viszonyai a Taeg Zrt. Síkvidéki Erdészetének területén Dénesfa határában
 • Marcsisin Tamás Máté (EOEM): Vörös tölgyesek összehasonlító értékelése a Nyírerdő Zrt. Nyírlugosi Erdészete területén
 • Németh Gergely (EOEM): A folyamatos erdőborítást szolgáló erdőrészletek vizsgálata a Barcsi Erdészet területén


2016

 • Fenyősy Antal (EOEM): A Nagylózs 5F erdőrészletben létesített fafaj-összehasonlító kísérlet értékelése
 • Gaál Ádám (EOEM): Az őrségi gyantatermelésünk emlékei
 • Gaál Krisztina (EOEM): Bükk (Fagus sylvatica) csemetenevelés a Bajcsi csemetekertben
 • Jobbágy Péter (EOEM): A sopronhorpácsi erdősávrendszer faállomány-szerkezeti vizsgálata és fenntartásának irányelveinek kidolgozása
 • Kaczur Roland (EOEM): Gyertyános-tölgyes természetes felújítások vizsgálata a Szatmár-beregi síkon
 • Kiczkó Orsolya (EOEM): Az Ágfalva 6A erdőrészletben létesített fafaj-összehasonlító kísérlet értékelése
 • Kovács Árpád (EOEM) A Mura-erdő (Zalaerdő Zrt., Letenyei Erdészet) erdőművelési viszonyainak felmérése
 • Kovács Dániel (EOEM): Legelőerdő-maradványok felmérése és erdőművelési viszonyai Orosztony térségben
 • Lattenstein Tamás (EOEM): A földi szeder (Rubus fruticosus agg.) erdőművelési szerepe a Soproni-hegység egyes állománytípusaiban
 • Rácz András (EOEM): Kocsányos tölgyes állományok erdőművelési viszonyai Terem községhatárban
 • Samu Achilles (EOEM): Újulatvizsgálat a Szászvár 39/F szálaló üzemmódú erdőrészletben


2015

 • Bartha Katalin (EOEM) A tájhasználat változásának vizsgálata az Őrségi NP erdőterületén különböző korú térképek alapján
 • Boross László (EOEM): Erdőtársulások botanikai és állományszerkezeti vizsgálata a Valkói Erdészet területén
 • Csók Péter (EOEM): Lékes felújítás vizsgálata a Sopron 82E erdőrészletben
 • Fódi Norbert (EOEM): Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea L.) sarjállományok faállomány-szerkezeti vizsgálata a Soproni-hegység területén
 • Gyarmati Gábor (EOEM): A Derekegyházi Károlyi-kastély faegyedeinek vizsgálata, és a kastélypark kezelési irányelveinek kidolgozása
 • Korsós Dániel (EOEM): Keskeny és normál sortávolságú fenyőtelepítések összehasonlító elemzése a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kezelésében lévő erdőterületeken
 • Márkus Viktor (EOEM): Közép-Tiszavidéki hullámtéri erdők természetes felújítási lehetőségeinek vizsgálata
 • Szabó János (EOEM): Faállomány-szerkezeti vizsgálat és holtfa-becslés a Pap-erdő erdőrezervátum magterületén
 • Takács András (EOEM): Legelőerdők maradványainak felmérése Nemeskér térségben
 • Takács Attila (EOEM): Erdőművelési technológiák ökonómiai elemzése a Pilisi Parkerdő Zrt. területén


2014

 • Bárdos Bence (EMO): A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea L.) vízhajtás-képzésének vizsgálata bontóvágásokban
 • Csányi Katalin (EMO): Új eljárás vizsgálata a csemeték alávágásában
 • Dálya László Benedek (EMO): A jegenyefenyő (Abies alba MILL.) előfordulása, és megőrzésének lehetőségei a Soproni-hegység területén
 • Egresi Miklós (EMO): Hozamváltozás vizsgálata akác faállományokban a Nyírerdő Zrt. területén
 • Fábián Ferenc (EMO): A Sopron 182/B erdőrészlet felmérése és erdőnevelési szempontú vizsgálata
 • Filó Bernát (EMO): Az Oroszlányi Erdészet csemetetermelésének fejlesztése a HUMLI csemetekert felújításával
 • Gönczi Ádám (EMO): Iván környéki legelőerdők története és erdőművelési viszonyai
 • Kun József (EMO): Nemesnyár fajta-összehasonlító vizsgálatok a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Csalánosi Géngyűjteményében
 • Lipp Péter (EMO): A szajkó (Garullus glandarius L.) szerepe a kopárfásítások átalakításában
 • Németh Bálint (EMO): A Szalafői Őserdő története
 • Pocsai György (EMO): Erdőtörténeti és faállomány-szerkezeti vizsgálat soproni Házoldal erdőtömbben
 • Szokolai Attila(EMO): Feketenyár genotípusok megőrzése és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
 • Zigó István (EMO): A csertölgy termésbecslése, valamint élet- és csírázóképesség vizsgálata


2013

 • Csizmazia Tardos (EMO): Átalakító üzemmód a Naszály északi lejtőin
 • Fehér Csaba (EMO): Nyesési vizsgálatok karácsonyfatelepen
 • Fülöp Tamás (EMO): Ezüsthársas-bükkösök fatömeg-tarifa tábláinak megszerkesztése és erdőnevelési szempontú vizsgálata
 • Kincses Miklós (EMO): Átalakító üzemmódú kísérlet felmérése és elemzése a Pécsváradi Erdészet területén
 • Kovács Gusztáv (EMO): Akác fajta-összehasonlítási vizsgálatok a Nyírségben
 • Nagy Mátyás (EMO): Átalakító üzemmódú erdőrészlet felmérése és kezelési irányelveinek kidolgozása


2012

 • Bódis Pál (EMO): A Nagylózs 8A erdőrészletben található kocsányos tölgy gyérítési kísérlet állapotfelvétele és kiértékelése
 • Kecskés Tamás (EMO): A Hermes-domb kísérleti terület faállományszerkezeti vizsgálata
 • Molnár Dénes (EMO): Újulatvizsgálat a Szászvár 39/F szálaló üzemmódú erdőrészletben
 • Gajdos Gergely (OEM): Árbóc-jellegű akácfajták vizsgálata a Gúthi Erdészet területén


2011

 • Boglári Zoltán (emh.): Szukcesszió-vizsgálatok a fenyőfői erdeifenyvesekben
 • Bukovenszki Ádám (emh.): Egyek-Tiszakeszi közötti hullámtér erdeinek vízgazdálkodási szempontú vizsgálata
 • Folcz Ádám (emh) Nagygomba megfigyelések a Soproni-hegyvidéken


2010

 • Berg Péter (emh.): Természetes erdőfelújítás tervezésének lehetőségei a Gyulaj Zrt. Hőgyészi Erdészet területén / Possibilities of planning of natural regeneration in Hőgyész Forest Management Unit of Gyulaj PLC
 • Lunk Eszter (emh.): Hótörési károk felmérése a Bakonyszentlászlói Erdészet területén / Analysis of damages of snowbreak in the Bakonyszentlászló Forest Management Unit
 • Szabó Endre (emh): A csertölgy fagylécesedése és erdőfelújítási problémái a Tatabányai Erdészet területén
 • Tóth Tamás (emh): A Bányabérci-akna meddőhányó, 034/2 helyrajzi számú, egykori bányaterület erdőtelepítési terve / Afforestation plan of one-time Bányabérc Mine spoil topografical number 034/2
 • Trojkó Péter (emh.): Az erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) természetes felújítása a Lenti Erdészet területén / Natural regeneration of scots pine in Lenti Forest Management Unit


2009

 • Bognár László (tvh.): Tatárjuharos lösztölgyes telepítésének lehetősége az Albertirsai löszdombokon (Golyófogó-völgy) The possibility of the afforesttation of Tatarian maple – loess oak stands on Albertirsa loess hills (Golyófogó-valley)
 • Kollár Tamás (emh.): Ektomikorrhiza oltóanyag előállítási és alkalmazási kísérletek Researches for production and application of the inoculum of ectomycorrhizae
 • Mészáros Gergely (emh): Erdőtelepítési terv elkészítése Abádszalók községhatárban Afforestation plan at Abádszalók.
 • Molnár Nikolett (emh.): A felsőmaráci csemetekert fejlesztési terve The development plant of the nursery at Felsőmarác
 • Nagy Gábor (tvh.): Cseres-kocsánytalan tölgyesek természetes felújításának természetvédelmi vizsgálata a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területén Natural forest regeneration in Turkey Oak – Sessile Oak stands in the Pannonhalmi Landscape Conservation Area
 • Sztojka Zoltán (tvh.): A Barcsi ősborokás (Darány 9, 10) erdőterületeinek állapotfelmérése Status of Juniper Forest Land Area of Barcs (Darány 9, 10)

 

 

2008

 • Horváth Dániel (emh.): A vágásos és a szálalóerdő közötti átmenet értékelése a visegrádi Erdőanyában / Evoluation of the time period between forest section and section system in Visegrád-Erdőanya
 • Horváth Gábor (tvh.): Zemplémi Tájvédelmi Körzet védett erdő területeinek állapotfelvétele / Conditioning of the protected woodlands of the Zemplenian Landscape Protection Area
 • Kis Sándor (emh.): Lékes felújítóvágás vizsgálata síkvidéki gyertyános- kocsányos tölgyesekben az Ormánságban
 • Martos Ákos (tvh.): A bükk természetes felújításának vizsgálata a Soproni-hegységben (Hermes) / Analysis of natural regeneration of beech (Fagus) in Sopron-hills (Hermes)
 • Solymos Gabriella (tvh.): A folyamatos erdőborítás természetvédelmi és erdőművelési vonatkozásai a János- hegyen, a Hárs-hegyen és a Hármashatár hegyen / The nature conservation and silviculture aspect of the management of contiunous forest cover on hills „János”, „Hárs” and „Hármashatár” (in Budapest)
 • Süle Péter (tvh.): Cseres-kocsánytalan tölgyes és bükkös állományok felújítása a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság területén / Natural resurrection of compound associations of european turkey oak and sessile oak and unalloyed associations of european beech on the area of National Park of Balaton
 • Szakonyi Péter (tvh.): A szentgyörgyvölgyi szálaló kísérlet természetvédelmi értékelése / Nature conservation evaluation of the environmentla impact of the selection system experiment of Szentgyörgyvölgy
 • Szíjártó Tibor (emh.): Vadkárelhárítási technológiák elemzése a Sásdi Erdészet területén / Analysis of the technology of game control in the Sásdi Forest Management Unit

 

 

2007

 • Horváth Gábor (emh.): A természetes felújítás („Pro Silva” módszer) vizsgálata a Bejcgyertyános 15A és 16A,B erdőrészletekben / Examination of the natural regeneration method „Pro Silva” in the  Bejcgyertyános 15A and 16A,B forest compartments
 • Inhaizer Hubert (emh.): Kazár-Székvölgypuszta bányaterület biológiai rekultivációja / Biological recultivation of mining area by Kazát-Székvölgypuszta
 • Szórádi Zalán (emh.): Pápa és környékének erdősültségi viszonyai az elmúlt 50 évben / Forestation relations of Pápa and surroundings in the past 50 years

 

 

2006

 • Aranyos Péter (2006): A 8-as számú főút Jánosházi szakaszának növénytelepítési kiviteli terve
 • Győrfy Hunor (2006): A természetközeli erdőgazdálkodás lehetősége az Ipoly Erdő Rt. Kemencei Erdészeténél
 • Juhász Veronika (2006): Fásszárú növények mikroszaporítása
 • Nagy László (2006): A Sárvári Erdészeti Igazgatóság erdőgazdálkodásának – természetvédelmi szempontból – történő értékelése
 • Répási Noémi (2006): Vöröstölgy természetes felújítás a Baktalórántházi Erdészet területén
 • Soós Zoltán (2006): Táj- és erdőgazdálkodás a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén
 • Szekeres Szilárd Gábor: (2006): Erdőszerkezet átalakítás a Gödöllői Erdészet területén
 • Vízhányó László (2006): A hullámtéri idegenfajú erdőállományok átalakításának ökológiai és ökonómiai kérdései a DALERD Rt. Szegedi Erdészetének területén

 

 

2005

 • Bunevácz Győző (2005): A cseres-tölgyesek felújításának vizsgálata a Szántódi Erdészet területén
 • Gyulai Tamás (2005): A Sopron melletti Piusz pusztán található bánya rekultivációs terve
 • Haidinger György (2005): Kocsányos tölgy (Quercus robur L.) gyökérzetének vizsgálata
 • Nagy Zsófia (2005): Molyhos tölgy (Quercus pubescens Wild.) repatriálási lehetőségének vizsgálata
 • Novográdecz Péter (2005): Erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) magtermelő állományok kijelölése és értékelése
 • Szabó Gergely (2005): Cseres-tölgyesek természetes erdőfelújításának vizsgálata a VERGA Rt. területén

 

 

2004

 • Béres Miklós (2004): Bekerített területek erdőfelújításának vizsgálata az Egererdő Rt. területén
 • Bodor Ildikó: (2004): Erdőfelújítási lehetőségek a Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeinek száraz Délsomogyi termőhelyein
 • Lukács Sándor (2004): Csertölgy erdősítések összehasonlító vizsgálata a Lovasberényi Erdészetnél
 • Russu Tibor: (2004): Ember és erdő kapcsolatának vizsgálata a Csíki-medencében

 

 

2003

 • Cseppely Attila (2003): Fenyő kultúrerdők szerkezetátalakítása, különös tekintettel a természetvédelmi előírásokra
 • Csofcsics László (2003): Magvetéses erdeifenyő erdősítések az Őrség területén
 • Felházi László (2003): A háromhutai Vadaskert nevezetű erdőtömb, illetve a községhatárban található egzóta fenyők faállományainak felmérése, értékelése, ezen fafajok magyarországi termesztésének lehetőségei
 • Felső-Nemes Nárcisszusz (2003): A A Spiraea salicifolia (Fűzlevelű gyöngyvesző) szaporítása és repatriálása
 • Füsi Balázs (2003): Bükk alátelepítéses erdőfelújítás vizsgálata az Iharosi Erdészet területén
 • Hajdú Enikő (2003): Nagyterületű kocsánytalan tölgyes természetes felújítása a Nagymarosi Erdészet területén
 • Kovásznai Sándor (2003): A Csíkszeredai Ipari Park fásítása
 • Mikesz Zoltán (2003): A 2001. évi bükkmakk-termés megeredését befolyásoló tényezők a Répáshutai Erdészeti Igazgatóság területén
 • Miklós Ágnes (2003): Útfásítások felmérése a Csíki-medencében
 • Péter Antal (2003): A Csíkszeredai hulladéklerakó biológiai rekultivációja
 • Péter Emőke (2003): Balánbányai meddőhányók rekultivációjának lehetőségei
 • Pintér Eszter (2003): A sarródi mezővédő erdősávrendszer felmérése
 • Portik Lóránd (2003): Városfásítás-vizsgálat Csíkszeredán
 • Rittling István (2003): A pilis-hegy erdőgazdálkodási koncepciója
 • Sipos Péter (2003): Az őrségi szálalóerdők felmérése, értékelése
 • Takács Viktor (2003): A sopronhorpácsi mezővédő erdősávrendszer állapotfelmérése, a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata
 • Turi Zsuzsanna (2003): Botolófűz-gazdálkodás Fehértó környékén
 • Ujhelyi Györgyi (2003): Veszprém környéki kopárfásítások története és eredményei
 • Vágási Albert (2003): Parkerdő tervezése a szovátai Medve-tó környékén
 • Varga Zoltán (2003): Meddőhányók rekultivációja a Sejce-bánya területén

 

 

2002

 • Gergán Szabolcs (2002): Makkvetéssel és csemeteültetéssel történő erdősítések összehasonlító vizsgálata a Zalaegerszegi Erdészetnél
 • Góber Zoltán (2002): A célátmérős gyérítés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a zalai bükkösökben
 • Ladányi Roland (2002): Természetközeli gazdálkodás a bükk-elegyes kocsányos tölgyesekben a Sellyei Erdészeti területén
 • Némedy Zoltán (2002): A természetes felújítás lehetőségeinek vizsgálata a Gödöllői-Dombvidéken
 • Partos Kálmán (2002): Az ezüsthárs (Tilia tomentosa Moench) állományalkotó szerepe a Zselicség különböző kitettségű termőhelyein
 • Rétfalvi Balázs (2002): A jánosházi felhagyott szeméttelep története és hasznosítási lehetőségei
 • Szabó Miklós (2002): A befejezett erdősítések értékelése a Pilismaróti Erdészetnél (1996-tól 200-ig)
 • Sztellik Endre (2002): Az Alsó-Duna árterén előforduló adventív fafajok visszaszorításának lehetséges módozatai
 • Tátrai Gábor (2002): Erdőgazdálkodási lehetőségek a fokozottan védett kelet-mecseki Takanyó-völgyben

 

 

2001

 • Bugán József (2001): természetközeli erdőfelújítási eljárások lehetőségeinek vizsgálata az Őrségi Tájvédelmi Körzet Területén
 • Csepregi Imre (2001): Szalvon tölgy utódállományok vizsgálata
 • Hartmann Ádám (2001): Az Agostyáni Arborétum fejlesztési terve
 • Néráth Imre (2001): Különböző faállománytípusok fatermési és állományszerkezeti tulajdonságainak összehasonlítása a Soproni-hegységben
 • Simon Sándor (2001): Gyomirtószer vizsgálatok erdősítésekben az őrségi Tájvédelmi Körzet területén
 • Sivák Krisztián (2001): A szálalás lehetőségének vizsgálata a szentgyörgyvölgyi erdeifenyvesekben
 • Sóvári László (2001): A magyar nőszirom Edelény melletti előfordulásának botanikai-természetvédelmi vizsgálata
 • Vámos Krisztina (2001): Kőszeg város erdőgazdálkodása Trianontól az erdők államosításáig
 • Vasaji László (2001): A Tőserdő-i természetvédelmi területek erdőfelújítási problémái és a megoldás lehetősége

 

 

2000

 • Domján György (2000): Hárs génrezervátumok vizsgálata a Vértes hegységben
 • Gyenes Károly (2000): Lombtalanítási kísérlet a KEFAG Rt-nél
 • Kacsinyka Rita (2000): Kis Gerecsei bánya teljes rekultivációja
 • Kreiner Roland (2000): Lányitói fenyves (Surd 8/C) állapotfelmérése ( 2pld.)
 • Madácsi Sándor (2000): Vegyszeres gyomirtási lehetőségek a Duna-Tisza közi Homokhátság mesterséges erdősítéseiben
 • Nagy Dániel (2000): A pilisi kopárokon bekövetkezett tűzkárok elemzése, a károsodott területek újraerdősítési lehetőségeinek vizsgálata
 • Perl Szabolcs (2000): A szomódi lőtér zajvédő erdősávterve ( 2 pld.)
 • Sipos Sándor (2000): Erdőszerkezet-átalakítás vizsgálata a Szilvásváradi Erdészet területén


1999

 • Bagdán Levente (1999): Természetközeli erdőfelújítási eljárás vizsgálata a Sellyei Erdészet területén (2 pld.)
 • Györkös Károly (1999): Felújítóvágásos eljárások lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata a farkasgyepűi bükkösben
 • Királymezei Viktor (1999): Új nyárfajták összehasonlító kísérlete a Monori Erdészet területén (2 pld.)
 • Kiss Richárd (1999): Rontott hullámtéri véderdők átalakítása és felújítási problémái a Közép-Tisza vidékén
 • Kore Molnár Gábor (1999): A Keselyűs környéki Duna-ártér ökológiai viszonyainak változása és ennek hatása a faállományokra
 • László Sándor (1999): Kísérleti csemetekert kiviteli terve a KEFAG Rt. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ területén
 • Mátyás Katalin (1999): Az Iván 070, 075 és 077 helyrajzi számú földrészletek erdőtelepítési kiviteli terve
 • Padányi Judit (1999): A nagykovácsi murvabánya alternatív rekultivációs terve
 • Vlacskó Ágnes (1999): A békéscsabai felhagyott szeméttelep rekultivációs terve
 • Zámbó Gábor (1999): A hullámtéri erdőgazdálkodás természetvédelmi problémái (A Dunafalva 111/D erdőrészlet felújítása)

 

 

1998

 • Derzsi Zoltán (1998): Erdőtelepítési terv a Parajdi Önkormányzat 14/606-607; 609-610; 613 helyrajzi számú területére
 • File István (1998): Megszűnt és termelő gázkutak környékének erdősítése az Udvarhelyi Erdészet területén
 • Jakab Gáspár (1998): A Kvarcfalvi Erdészet Bükkhálamélyeke területének (hegyvidéki legelőterület) erdőtelepítési terve
 • Lunka Lajos (1998): Csíkszentmártoni Erdészet 37-es erdőrészlet erdősítési terve
 • Maksai László (1998): A Firtos tájegység fa- és cserjefajainak természetes felújulása
 • Romhányi Emese (1998): Különböző technológiával telepített nemesnyárasok összehasonlító vizsgálatai a Dél-Pesti Megyei Mezőgazdasági Rt. területén
 • Sillinger András: (1998): Bükk állományok álgesztesedésének vizsgálata a Zalaerdő Rt. Letenyei Erdészeténél
 • Simonics Ervin (1998): Cseresek felújításának vizsgálata a Szántódi Erdészet területén
 • Simsay István (1998): Különböző minőségű csemetékkel végzett erdősítések sikerességének, fejlődésének vizsgálata a Mecseki Erdészeti Rt. területén
 • Szabó Zsolt (1998): Sziki kocsányostölgy-állomány felújítási terve

 

 

1997

 • Horváth Szilárd (1997): Kaszó közésg Millecentenáriumi Emlékarborétum terve
 • Iberpaker Gábor (1997): A Bábolnai Arborétum jelenlegi állapota és fejlesztési terve
 • Kormos Péter (1997): Szálalóvágásos kísérlet beállítása az Ózdi Erdészet területén
 • Németh Rita (1997): A természetszerű erdőgazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
 • Solti Imre (1997): Természetközeli felújítási eljárások vizsgálata Gemencen, az ökológiai változások figyelembevételével
 • Támis Norbert (1997): Tölgymakk középtávú tárolási lehetőségeinek vizsgálata

 

 

1996

 • Bányai Péter (1996): A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) és a lucfenyő-gazdálkodás kapcsolata a Soproni-hegyvidék erdőgazdasági tájban
 • Dufla Ferenc (1996): Természetközeli erdőfelújítási eljárások vizsgálata a Beregi-síkságon
 • Klein Zsolt (1996): Tisztítási kísérlet beállítása a Sopron 181/A erdőrészletben (2 pld)
 • Kopacz Zsolt (1996): Természetes felújítás tervezése hegyvidéki körülmények között
 • Lukács Béla (1996): A felső-tiszai hullámtéri véderdők környezetgazdálkodási vonatkozásai
 • Marosi András (1996): Az atlaszcédrus (Cedrus atl. Manetti) fatermésének vizsgálata a Neszmélyi, az Agostyáni és a Gödöllői Arborétumban
 • Máté János (1996): Fehér nyár magtermesztő ültetvény létesítésének irányelvei a KEFAG Rt. területén
 • Nagy Lajos (1996): A szúkárosítások és a lucfenyő-gazdálkodás kapcsolata a Soproni hegyvidék erdőgazdasági tájban (2 pld.)
 • Róna Zsolt (1996): Természetes felújítási kísérlet beállítása a Sopron 179 B és C erdőrészletekben
 • Sikli László (1996): A Szarvasi Arborétum növényanyagának vizsgálata az Alföld szempontjából
 • Spiegel Endre (1996): Gyula környéki KST állományok természetes felújíthatóságának vizsgálata
 • Völgyesi Antónia (1996): Bükk minőségi csoportos gyérítés lehetőségének vizsgálata az Ózdi Erdészet területén

 

 

1995

 • Hohn Miklós (1995): Az erdőművelés szaktanácsadási és érdekképviseleti rendszere az alsó-szászországi magánerdőkben
 • Horváth János (1995): Mézelő fafajok elegyítése a különböző fásításokban
 • Németh Vendel (1995): Elegyes faállományok termesztési lehetőségei a Duna-Tisza közi homokháton
 • Palánki Gábor (1995): Az értékes elegy fafajok erdőművelési jelentősége
 • Pálmai Gábor (1995): Komplex erdészeti szaporítóanyag termelő telep tervezése a Bodrogközben
 • Szűcs Tamás (1995): Nemesnyár klónok vizsgálata homok termőhelyen

 

 

1994

 • Kovács Árpád (1994): A soproni 182-es szálalótag kezelési terve
 • Temesvári Andor (1994): Az obornaki egzótás kezelésének és további hasznosításának irányelvei
 • Varga József (1994): Kocsánytalan tölgy minőségi csoportos gyérítés lehetőségeinek vizsgálata

 

 

1993

 • Dolgos Attila (1993): A valódi szálalás lehetőségeinek vizsgálata a Sopron 179-es tagban
 • Fetzer Zoltán (1993): Fenyő-lomb elegyes állományok felújítási eljárásainak kidolgozása a Soproni hegységben
 • Hidas Tibor (1993): Erdőtelepítési kiviteli terv (Halápi Erdészet)
 • Márkus Rita (1993): Gyertyános-tölgyesek állományszerkezeti és fatermési vizsgálata a sárvári Farkas-erdőn
 • Mesics Bertalan (1993): Különböző faállománytípusok fatermési és állományszerkezeti tulajdonságainak összehasonlítása
 • Pál Zsolt (1993): A Sopron 182. szálaló tag felvétele, kiértékelése és a kezelési terv elkészítése
 • Sipos Sándor (1993): A fekete dió termesztési lehetőségeinek vizsgálata a Gemenci ÁEVAG területén
 • Spingár Péter (1993): Ezüst hársas-bükkösök fatermési vizsgálata és értékelése a Zselicségben
 • Szűcs Imre (1993): Talajjavítási kísérlettel összekapcsolt erdőtelepítés megtervezése a solti rádióadó területén
 • Vígh Gyula (1993): Fafajösszehasonlító kísérlet értékelése Ágfalva község határában

 

 

1992

 • Boruzs Gábor (1992): A jávorkuti "ősfenyves" felújításának terve
 • Frankó Róbert (1992): A Körös-völgyi hullámtéri véderdők szerepe az árvízvédelemben, állapotuk, felújításuk szükségessége és a felújítás lehetőségei
 • Juhász Zsolt (1992): Kocsányos tölgy makkvetés eredményessége erdőfelújításban tuskózott ill. tuskózás nélküli területen a FEFAG Szatmár-Beregi Erdészeti és Mezőgazdasági Igazgatóságán
 • Papp Sándor (1992): A Bucsa-Jenőmajori szikfásítási kísérletek vizsgálata
 • Rehor Mihály (1992): Az akáctermesztés korszerű technológiái a csemete előállításától az erdősítések műszaki átadásáig
 • Sörnyei Gábor (1992): Bükk minőségi csoportos gyérítés
 • Stefanek Zoltán (1992): Energiacélú erdősítések a Duna-Tiszq közén
 • Tóth Gábor (1992): Az erdőművelés és vízgazdálkodás kapcsolatának vizsgálata a Kemencei Erdészet területén
 • Varga Kornél (1992): A tiszacsegei nyárfajta összehasonlító kísérlet értékelése

 

 

1991

 • Balla Tibor (1991): Nemesnyár üzemi klónösszehasonlító kísérleti erdősítések felmérése
 • Czirok István (1991): Idős bükkösök felújítási lehetőségeinek vizsgálata a farkasgyepűi ökoszisztéma kutatási területen.
 • Csíky Zsolt (1991): A sopronkőhidai nyár és fűz klónvizsgálati ültetvény értékelése
 • Dudás Béla (1991): A Hortobágyi Állami Gazdaság (HÁG) erdőgazdálkodásának jövője
 • Galavits László (1991): Csemetetermesztési technológiák értékelése a Vitnyéd-Sweizertilosi Csemetekertben
 • Géringer Péter (1991): Cseresek felújítása és fafajcserés átalakítása a Balatonfüredi Erdészet területén
 • Gyenes Károly (1991): Új nemes nyár fajták értékelése a Duna árterében lévő állományok alapján a Kiskunsági EFAG területén
 • Horváth J. Attila (1991): Akácállományok felújítása a Valkói Erdészet területén
 • Magyar Ferenc (1991): Tisztítás, törzskiválasztó gyérítések értékelése kocsányostölgyesekben
 • Rádler Ernő (1991): Faállományszerkezeti vizsgálatok tisztítási korú vöröstölgyesben
 • Szandagdorzsjin Ojunhand (1991): Csemetetermesztési technológiák értékelése a Tómalmi Csemetekertben
 • Szauer Mátyás (1991): Erdőfelújítási terv a Visegrád 17 C és 20 A erdőrészletekre

 

 

1990

 • Ferencz László (1990): A hársak jelentősége a Bátaszéki Erdészet kocsánytalantölgy állományaiban
 • Horváth Ernő (1990): Koroncó környéki átvett területek erdőművelési feladatai a talajelőkészítéstől a befejezett átadásig
 • Kolonics István (1990): A lucfenyő erdőnevelési kérdései a Nagykanizsai Erdészet területén
 • Németh László (1990): Mesterséges felújítási és telepítési technológiák a Dél-Hanságban
 • Tarlósi Hajnalka (1990): A Tenkes-hegy kopárainak fásítása
 • Tóth Csaba (1990): Törzskiválasztó gyérítés elemzése Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyesben

 


1989

 • Gencsi Zoltán (1989): A debreceni Nagyerdő természetvédelmi területén mesterséges erdőfelújítási technológhiák kidolgozása
 • Lukács Béla (1989): Gyérítési eljárások összehasonlító vizsgálata bükk állományban (Németbánya 36/A)
 • Reményfy László: (1989): A káli államerdészeti csemetekert ökológiai viszonyai
 • Reményi Tibor (1989): Szálalásos üzemmód kísérleti célú kialakítása a regéci bükkösökben
 • Sümegi Kálmán (1989): A kocsánytalan tölgy természetes felújításának lehetőségei a nagykapornaki erdőtömbben
 • Szani Zsolt (1989): Nemesnyár fajtaösszehasonlító kísérlet értékelése

 

 

1988

 • Bohár Gyula (1988): Vörösiszap tározók rekultivációja, megkötése, fásíthatósága
 • Borsiczky Iván (1988): Dalmandi Mezőgazdasági Kombinát nemes nyár állományainak vizsgálata felújításának lehetőségei
 • Böröcz Zsolt (1988): Erőművi pernyehányók rekultivációja, fásítása
 • Csapó József okleveles erdőmérnök (1988): A tömegfatermesztés lehetőségének vizsgálata a Kisvaszari Erdészet területén
 • Galambos István okleveles erdőmérnök (1988): Faállományszerkezeti vizsgálatok bükk állományban
 • Greiner József okleveles erdőmérnök (1988): Csertölgy állományok fafajcserés átalakítása a Kisbéri Erdészet területén
 • Gyergyák Lajos (1988): Az akác természetes felújításának eljárásai és lehetőségei a Zalai EFAG Nagykanizsai Erdészeténél
 • Horváth Elemér (1988): Faállomány szerkezeti vizsgálatok tisztítási korú simafenyvesekben
 • Illés Péter (1988): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok rudaskorú bükk állományokban
 • Kádár József (1988): Nemesített vörösfenyő szaporítóanyag előállítása
 • Kiss József (1988): A cseri talajokon végzett kocsányostölgy, erdeifenyő és csererdősítések növekedésének összehasonlítása
 • Nagy Zoltán (1988): Új módszerek alkalmazása a Lenti "Szabadság" MGTSZ. három éves telepítési tervében
 • Nagy Zsolt (1988): Mélyfúrásos ültetés nemesnyárral, nemesített fehérnyárral, valamint mélyültetési fajtakísérlet megtervezése a DEFAG Ásotthalmi Erdészet területén
 • Nemcsák Lászlóné Vargyas Mária (1988): Fontosabb állományszerkezeti elemek és ezek összefüggéseinek vizsgálata időskorú vörösfenyvesben
 • Páll Tamás okleveles erdőmérnök (1988): A zalai bükkösök természetes felújításának fejlődése
 • Pataki Tamás (1988): A KTT pusztulás és az erdőtípus összefüggésének vizsgálata
 • Rencsi Gábor (1988): Kocsánytalan tölgy hervadásos betegsége által érintett állományok nevelése
 • Sütő József (1988): Cseresek természetes felújítása a Borsodi dombvidéken
 • Szamonek Zoltán (1988): A mézgás éger termőhelyi igényének vizsgálata Dél-Somogyban
 • Vízhányó László (1988): Négy kisüzemi csemetekert rekonstrukciós terve a Bakonyi Erdőgazdálkodó és Fafeldolgozó Társaság területén
 • Zsíros Attila (1988): Hódmezővásárhely határába tartozó Tisza hullámtéri területek erdőfelújítása, konkrét tervek készítése (D 166)

 

 

1987

 • Bordács Sándor (1987): Mikropotenciálok mérése erdei fáknál
 • Farkas Gábor (1987): Véghasználatra besorolt kocsánytalantölgy állományok természetes újulatának értékelése
 • Horváth Mihály (1987): Tisztítási eljárások összehasonlító vizsgálata kocsányos-tölgyesben
 • Lévárdi György (1987): Erdősítési hátralékok problémái a Salgótarjáni Erdészet területén
 • Menoni Imre (1987): Az erdőnevelés helyzete a Tatabányai Erdészet területén
 • Nikházy György (1987): A szubmontán bükkös szukcessziójának vizsgálata a felújulási fázisban
 • Roth Matthae: (1987): A nagyobb erdősávrendszerek változásai az elmúlt negyed században

 

 

1986

 • Balsay Sándor (1986): A hansági égeres erdőművelési vonatkozásai
 • Bodor Dezső Károly (1986): Legelőterületek racionális erdősítése
 • Jakab Jenő - Jurasek Fábián (1986): Farkasgyepűi bükkös kísérleti terület geodéziai felmérése
 • Kovács János (1986): A Várhely jegenyefenyvesének komplex vizsgálata
 • Palaticzky István (1986): Kocsánytalantölgyesek felújításának lehetőségei a Nagybátonyi Erdészet területén
 • Papp Zoltán (1986): Zákányi Tölgy magtermelő állományok felvétele és értékelése
 • Vígh Edit (1986): Zalakarosi szennyvízelhelyező nyáras értékelése

 

 

1985

 • Csendes József (1985): Különböző darabszámmal létesített fiatal kocsánytalantölgy állományok minőségének vizsgálata
 • Dinka Vince (1985): Termésfokozási kísérlet a szelestei KST-KTT magtermelő állományokban
 • Simon Erzsébet (1985): Kocsányos tölgy zölddugványozási kísérlet
 • Szabados Ildikó (1985): Erdősítési technológiák értékelése a Nagykanizsai Erdészet területén
 • Szemerédy Miklós (1985): Fehérnyár termesztési kísérletek értékelése a FEFAG területén (D 160)

 

 

1984

 • Asztalos Sándor (1984): A bükk fafaj jelentősége és szerepének növelése a Lillafüredi Erdészet területén
 • Buliczka János (1984): Hótörés okozta károsítások felszámolásának fatermesztési feladatai a Kaszópusztai Erdészet erdeifenyő állományaiban
 • Bús Mária (1984): A Déli-Bakony erdőtársulási rendszereinek vizsgálata a Balatontól a Kabhegyig
 • Dobroszláv Lajos (1984): Magyarország bükk magtermelő állományai
 • Gadó György (1984): A jóléti erdőgazdálkodás fejlesztési lehetőségei a főváros pesti erdőterületein
 • Hajnal Imre (1984): Tisztítási eljárások összehasonlító vizsgálata kocsányostölgyesekben
 • Hornyánszky Antal (1984): Az akác tömegfatermesztés racionalizálásának hasznosítása a Mérai Erdészet területén
 • Horváth Tamás (1984): Hegyvidéki termelőszövetkezeti erdők erdősítési munkáinak gépesítési elgondolásai
 • Jurecska Endre (1984): Erdősítések vegyszeres ápolásának értékelése a Mátrai EFAG területén
 • Katona Győző (1984): Az akácosok természetes és mesterséges felújítása a Győri Erdészet kisalföldi homokvidékén
 • Keresztes György (1984): A kocsánytalan tölgy javafák morfológiai és állomány-szerkezeti jellemzőinek vizsgálata
 • Kocsis László (1984): Altalajlazítással történő erdőfelújítás a Rábaközi Erdészet területén
 • Kondorné Szenkovits Mariann (1984): 30 éves erdeifenyvesben végzett gyérítési kísérlet értékelése
 • Kovácsné Havas Márta (1994): Az Alsó-Duna ártér természeti értékei, különös tekintettel a Béda-Karapancsa és a Gemenci Tájvédelmi körzetekre
 • Nagy László (1984): Az őrségi erdeifenyvesek szukcessziójának történeti okai, levonható gazdasági következtetések
 • Ormos Balázsné (1984): A Mecsek hegységben a Zengő és Hármashegy klimatikus viszonyainak feltárása fitocönológiai vizsgálat alapján
 • Papp Gyula (1984): A Bodrogköz belvízrendszeri változásainak hatása a természetszerű és a telepített az erdőtelepítésekre
 • Péti Miklós (1984): Az erdőfejlődés törvényszerűségeinek hasznosítása a hegyvidéki parlagterületek erdősítésében
 • Polner Antal (1984): A Csongrád megyei folyók, a Tisza és Maros hullámterének optimális erdőgazdasági hasznosítása
 • Rössler István (1984): A Velencei-tó közvetlen vízgyűjtőjének átfogó erdőállomány fejlesztési terve
 • Sörnyei Sándor (1984): Hársak elterjedése és szerepe a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság területén
 • Steiner József (1984): Az elgyertyánosodás vizsgálata a Bánhorváti Erdészetnél
 • Szekeres Endre (1984): Ipari erdők mesterséges felújításának vizsgálata és értékelése
 • Szüreti József (1984): A kanizsai homokvidék erdőfelújítási technológiái

 

 

1983

 • Ágh Márta (1983): Kocsánytalantölgy magtermő állomány kialakítása
 • Beke Mária (1983): Rohod-Mátészalka-Nagygéc műút fásítási terve
 • Facskó Ferenc (1983): Hárs törzsfák és génrezervációk gépi nyilvántartása és főbb jellemzőinek vizsgálata
 • Kováts Zsuzsanna (1983): A sopronkőhidai nyár és fűz klónvizsgálati ültetvény értékelése az 1982-83 évi adatfelvételek alapján
 • Molnár Mihály (1983): Az elegyfafajok szerepe és jövője a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságban
 • Nagy Károly (1983): A kocsánytalan tölgy jelentősége és szerepének növelése a Hevesi Dombvidéken
 • Nemcsák László (1983): A Parasznyai Erdészet egyes részei összetett fagazdálkodási terének fatermesztési feladatai
 • Páll Tamás (1983): A termesztőberendezések szerepe a bükk és hárs intenzív csemetetermesztésben
 • Surman Mihály (1983): A szövettenyésztés, mint az erdészeti szaporítóanyag-termesztés újabb lehetősége
 • Szalai Imre (1983): A sopronhorpácsi 16,5 Ha-os park rekonstrukciós tanulmányterve
 • Török László (1983): A vöröstölgy termesztésének vizsgálata a Felsőtiszai EFAG területén

 

 

1982

 • Borsodi Zsolt (1982): A veszprémi kopárok fásítása
 • Garamszegi István (1982): A zempléni-hegységi kocsánytalantölgyesek felújítási problémái
 • Karl Mihály (1982): Rontott erdők átalakítása a Dráva-menti fagazdasági társulás területén
 • Kiss László (1982): Magvetés drazsírozott erdeifenyő és mézgáséger maggal
 • Kondor István (1982): A nemesítés és honosítás tapasztalatai, lehetőségei a Mátrai EFAG területén
 • Limp Tibor (1982): Fűz klónvizsgálatok a Kisalföldi EFAG területén
 • Major László (1982): Ezüsthársak felújítása, nevelése, génkészletének megőrzése a Zselicségben
 • Pápai Tamás erdőművelési műszaki vezető (1982): Mélyforgatásos és altalajlazításos erdőfelújítás a Magyaróvári Erdészetnél
 • Sárvári János (1982): A természetes és mesterséges felújítás lehetőségének összehasonlító vizsgálata a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaság Budakeszi Erdészetének területén
 • Tóth Tibor (1982): Szénbányászati tevékenységgel érintett területek rekultivációja

 

 

1981

 • Asztalos István (1981): Nyíregyháza-Vásárosnamény útfásításának felújítása
 • Bartha Dénes (1981): A zsirai park felmérése és parkrekonstrukciós tanulmányterve
 • Filo Frigyes (1981): Budapesti zöldövezetben alkalmazott erdősítési technológiák összehasonlító vizsgálata
 • Gazsó György (1981): A Budapesti Erdészet fatermesztési tevékenységének kapcsolata a környezetvédelmi és üdültetési feladatokkal
 • Kránitz Sándor erdészetvezető (1981): A vezetés hatékonyságának fejlesztése a Somogyvári Erdészetnél kivont földterületek erdősítési terve 1981/82. évre
 • Oroszi Sándor (1981): A debreceni Nagyerdő rekonstrukciós tervének felülvizsgálata és fejlesztése
 • Primusz József (1981): A Balatonfelvidéki EFAG nyírlaki csemetekertje üzemtervének elkészítése 1982-85. időszakra
 • Primuszné Sziklai Tünde (1981): A Balatonfelvidéki EFAG Sümegi Erdészete területén mezőgazdasági hasznosításból
 • Sajgó Ferenc (1981): A bükk természetes felújítás eredményességének vizsgálata a Hetvehelyi Erdészet területén
 • Schweighardt Ottó (1981): A hársak szerepe a Vértesben
 • Virányi Zoltán (1981): Természetes és kultúr erdőtársulások összehasonlító vizsgálata a balatonfüredi karsztbokorerdő kísérleti területen

 

 

1980

 • Arató János (1980) Alsó-Duna ártéri kocsányos tölgy állományok faanyagának vizsgálata a termőhelyi tényezők függvényében
 • Bodor György (1980): Bükkösök természetes felújítási eljárásainak vizsgálata a Bükk hegységben
 • Czikk Ferenc (1980): A decsi fonófűztelep jellemzése és fejlesztésének lehetőségei
 • Emmerlingné Köhler Marietta (1980): A szelestei park felújítási és fejlesztési terve
 • Gaál György (1980): Az akác, a tölgyek és a Leuce-nyárak autovegetatív szaporítása
 • Galgóczy Árpád (1980): Faállományfejlesztési terv készítése a Soproni-hegyvidéken
 • Keszei József (1980): A hédervári park fejlesztési tervének elkészítése
 • Kiss Gerzson (1980): Fenyőtelepítések hálózatának vizsgálata Zala megyében
 • Kovács Imre (1980): Fűz génrezervátumok a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság területén
 • Mizik András (1980): Ráckeve fásítási tanulmányterve
 • Nagy Zoltán (1980): Kísérleti ültetvény létesítése nagytasakos erdei- és lucfenyő csemetével és az ültetvény első évi értékelése
 • Páll Miklós (1980): Qucikwood ültetőgéppel és hagyományos (kézi) ültetéssel végrehajtott erdősítések összehasonlító vizsgálata a Zalai EFAG területén
 • Pallagi László (1980): A természetes felújítás lehetőségének vizsgálata a Hevesi dombvidéken
 • Tobak Csaba (1980): Részleges talajelőkészítésen alapuló erdősítések értékelő vizsgálata a kiskunsági EFAG területén
 • Varga Sándor (1980): A Vajtai Ifjúsági Tábor és fürdő fásítási és park tanulmányterve

 


1979

 • Gulyás Imre (1979): Csepreg nagyközség utcafásítási és parkosítási tervei
 • Halápi Nándor (1979): A fehér- és szürkenyár jelentősége a DEFAG termesztésében, és szaporítóanyagának korszerű termelési módszerei (D 132)
 • Karnis Gábor (1979): Gyérítési eljárások összehasonlító vizsgálaa bükk állományokban (Németbánya 36/A)
 • Kazinczy Péter (1979): Hárs génrezervációk a vértes hegységben
 • Kemény Zsuzsanna (1979): Tömörd községi kastélypark felújítási terve
 • Pechtol Éva - Fekete János (1979): Az erdőművelés eredményességének vizsgálata a Gyulaji EVAG területén.
 • Sántha Mihály (1979): A lóvári és gönyűi leuce-nyár utódvizsgálati kísérletek értékelése
 • Szabó Imre erdőművelési műszaki vezető (1979): Az erdőfelújítási munkák racionalizálása a Ravazdi Erdészet területén
 • Tompa Miklós (1979): Csepreg-Tormásliget és eperjesi park felújítási terve

 

 

1978

 • Henter Pál (1978): Bükkösök szukcessziójának és erdőművelési vonatkozásainak feltárása
 • Kondorné Szenkovits Mariann (1978): A tómalmi erdei- és feketefenyő plantázs értékelése
 • Tímár György (1978): A molyhostölgy alakgazdagsága és erdőművelési vonatkozásai

 

 

1977

 • Bach István (1977): A gödöllői erdeifenyő utódvizsgálati terület termőhelyfeltárása
 • Balaskó Péter (1977): Karsztbokorerdő ökoszisztéma növényvilágának, fatermésének és kezelési teendőinek vizsgálata a Balatonfüred- koloskavölgyi kísérleti területen
 • Farkas László (1977): Az albertirsai erdeifenyő plantázs értékelése Bach István (1977): A gödöllői erdeifenyő utódvizsgálati terület termőhelyfeltárása
 • Szőnyi János (1977): A gödöllői erdeifenyő utódvizsgálati értékelése számítógépes eljárással

 

 

1976

 • Göde Hubert (1976): Bükk hegység Kisfennsík részéről tájrendezési terv készítése
 • Kolozsvári Ákos (1976): Fonyód és Balatonboglár községek kiránduló zónájának megtervezése
 • Mészáros Gyula (1976): Papírcellás csemetével végzett erdősítések értékelése
 • Nagy Zoltán (1976): Tisztítási eljárások összehasonlító vizsgálata kocsányos tölgyesekben
 • Rédei Károly: 1976): Tisztítási eljárások összehasonlító vizsgálata kocsányos tölgyesekben
 • Szabó Veronika (1976): Az ágneslaki arborétum állapotfelvétele és a desedai génbank létesítése
 • Vass Sándor (1976): Vaja község területén lévő Vay Ádám Kastélymúzeum parkjának rekonstrukciós terve

 

 

1975

 • Ahmed Ibrahim (1975): A cédrusok honosításának eredményei és magyarországi telepítésének lehetőségei
 • Erent Gábor (1975): Debrecen város üdülőerdeinek látogatottsági vizsgálata
 • Lipták András (1975): Fenyő telepítések értékelése cseri talajokon
 • Martos Géza (1975): Csemetekerti tömegszelekció értékelése 3-5 éves kísérletek alapján
 • Nagy Károly (1975): A lucfenyő szerepe a Mátra hegység erdőgazdálkodásában
 • Németh Éva (1975): Ktermőhely- és erdőtípustérképezés
 • Szabó Vilmos (1975): Feketefenyő telepítésének lehetőségei és felhasználása Kiskunsági Erdőgazdaság területén
 • Szerémy Péter (1975): Pécsbányatelepi külszíni fejtés erdősítési terve (2 pdl.)
 • Szüreti József (1975): A csemetetermesztés helyzete és fejlesztési lehetőségei a Zalai EFAG területén
 • Varga István (1975): Különböző fafajok hatása a talaj táp- és szervesanyagtartalmára a soproni Nagyfüzes területén

 

 

1974

 • Bogyai László - Déri Ferenc (1974): A fonyódi fürdőtelep területrendezési és zöldterületi terve
 • Fekete Andor (1974): Balatonszemes, Látrány, Szólád, Balatonlelle községek Balaton régiójához tartozó területein zöldövezeti fejlesztési terv elkészítése
 • Lancsák Lajos (1974): Zamárdi, Szántód-Puszta, B.földvár, Kőröshegy, Kereki községek Balaton régiójához tartozó területein zöldterület fejlesztési terv elkészítése
 • Pál Gyula (1974): Siófok, Balatonkiliti, Ságvár, B.endréd községek Balaton régiójához tartozó területeinek zöldterület fejlesztési terv elkészítése
 • Szörényi László (1974): Cím nincs, kb: Balaton környéke zöldterületeinek fejlesztéséről
 • Tomori László (1974): Balaton déli partjain lévő campingek fejlesztési tervének elkészítése
 • Tompa Tibor (1974): Devecseri ÁG nyár csemetekertje üzemtervének elkészítése

 

 

1973

 • Bálint Gyula (1973): Kecskemét Széchenyi-városi új lakótelep zöldterületi tervének elkészítése
 • Báló Gábor (1973): Kaposvár északi részének zöldterület tervének elkészítése
 • Csesznák Szabolcs (1973): Nyár- és fűzklónok növekedésének, fenológiájának és telepítési technológiájának vizsgálata Sopronkőhidán
 • Fekete Miklós (1973): Kecskemét város cigányvárosi rész és Vízművek zöldterületi tervének elkészítése
 • Halasi Gyula (1973): Kecskemét város Csalánosi rész parkerdő terveinek elkészítése
 • Hartmann István (1973): A Fertő tó környékéhez tartozó erdők értékelése közjóléti szempontból és fejlesztési terve (2 pld)
 • Horváth Géza (1973): 60 ha legelő erdősítési tervdokumentációjának elkészítése a Pápai Áll. Erdészet részére
 • Manssaur Mohamed (1973): A kísérletbe vont erdeifenyő utódpopulációk magassági növekedésének statisztikai értékelése
 • Namane Ali (1973): A toboztermőképességre történő szelekció hatásának vizsgálata az utód nemzedéken
 • Varga Szabolcs (1973): Egzóta csemete-termesztés értékelése a Zalai EFÁG Surdi csemetekertjében
 • Vig Péter (1973): Sopron város környéki erdők közjóléti értékének meghatározása

 

 

1972

 • Bencsics Jánosné Kovács Ilona (1972): Fonóvessző kitermelési technológiájának és vegyszeres kezelésének hatása a vesszőtermésre (D/84)
 • Béni Kornél (1972): Városi szennyvizzel öntözött nyárfaállományok felmérése és összehasonlító értékelése (D/79)
 • Horváth Zsuzsanna: (1972): Tisztítási eljárások összehasonlító vizsgálata kocásnyos tölgyesekben
 • Kistelki Péter (1972): Somogy megyei Tsz-ekben lévő nyár-fiatalosok vizsgálata (D/76)
 • Kocsó Mihály (1972): Vizsgálatok a szentgáli tiszafás jövőbeli kezelésére (D/35)
 • Mohácsi András (1972): Segesd község területén lévő 1981-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése (D/75)
 • Novák Tibor (1972): Balatonfüzfő-várpalotai ipartelepek levegőszennyeződése elleni védelme fásítással (Vilonya-Papkeszi vonalától Peremartonon át a péti ipartelepekig)
 • Palaczki József (1972): Kaposvár keleti (I. Szigetvár-Dombóvári úttól keletre) zöldövezeti terve (D/81)
 • Pusztai György (1972): Somogy megyei rontott legelők átalakítása (D/82)
 • Rusznák Gábor (1972): Balatonfüzfő-Várpalota-i ipartelepek levegőszennyeződése elleni védelme fásítással. (Litér-Királyszentistván-Papkeszi-Balatonfüzfő községek határában.) D/80
 • Sas József (1972): Balf fürdő környékének üdülési jellegű parkosítási terve D
 • Szalay Piroska (1972): Mogyoró ültetvény tervezése Szárhalom 54/d erdőrészletben (D/83)
 • Szigeti György (1972): Kaposvár nyugati (II. Szigetvár-nagykanizsai úttól nyugatra) zöldövezeti terve D/77

 

 

1971

 • Antal József emj. (1971): Pozitív kiválasztás csemetekertben (D/73) 2 pld.
 • Bugovits Tamásné Hurtony Ilona emj. (1971): Mezőgazdasági cellulóz-nyár telepítési terv elkészítése a kiskunfélegyházi Egyesült "Lenin-Rákóczi" Tsz tterületén (D/70)
 • Hegedűs Valér emj. (1971): Az erdő szerepe az operában (D/30)
 • I. Kifani Manasseh emj. (1971): A csemetetermesztés angol irodalmának feldolgozása (D/69) 2 pld.
 • Radetzky Jenőné emj. (1971): A Bakonyér patak vízgyűjtőjének erózió védelmi erdősítési terv készítése
 • Serfőző László emj. (1971): 41 fűzklón növekedésének fenológiájának és telepítési technológiájának vizsgálata (D/66) 2 pld.
 • Tóth Kálmán emj. (1971): Badacsony és Badacsonytördemic községek környékén lévő erdők
 • Trombitás Tamás emj. (1971): 38 euramerikai nyár klón növekedésének, fenológiájának és telepítési technológiájának vizsgálata
 • Várnai Pál emj. (1971): A tekeresi "Herman Ottó halastó" környékének erdőtelepítése (D/71)

 

 

1970

 • Babos Rezső emj. (1970): Fonófűz-ültetvény hozambecslése
 • Fecser István emj. (1970): diplomaterv térképmelléklet
 • Németh Ferenc emj. (1970): Somogyvári Erdészet területén 1979-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése
 • Tóth László emj. (1970): Tabi Erdészet Börevár elnevezésű területén lévő 1979-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése

 


1969

 • Albert Erzsébet emj. (1969): Ceglédi Erdészet Szárazdűlő erdőrészének 1969-70-es erdősítési terve
 • Dóró Katalin emj. (1969): Hajdúböszörmény "Pród"-i legelő fásításának kiértékelése és a még végrehajtandó munkák tervezése
 • Földes Mária emj. (1969): A Diósjenői Erdészet 1-20 éves vörösfenyő erdősítéseinek értékelése
 • Hámori Gáborné emj. (1969): Zalaegerszeg III. és IV. öblözet parkerdő-tervének elkészítése
 • Karvaly Gyula emj. (1969): Kocsánytalantölgyes gyérítési kísérleti területek ujrafelvétele és értékelése
 • Szabó János emj. (1969): Bükkszentkereszt és Bükkszentlászló községek területén lévő 1978-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése, különös tekintettel a vadeltartó képességükre.
 • Tóth József emj. (1969): Erdei magvak ionizálása
 • Vajna Edit emj. (19698: Törökszentmiklós zöldövezeti terve
 • Zsombor Ferenc emj. (1969): Sződ-Sződliget erdőtelepítések megtervezése

 

 

1968

 • Bogye Péter emj. (1968): Tiszabura község fásítási tervének elkészítése + mellékletek
 • Kerekes István emj. (1968): Balaton menti zöldövezeti fásítások vizsgálata Zala folyótól Zánkáig
 • Kocsis Vilmos emj. (1968): Balaton menti zöldövezeti fásítások vizsgálata Zala folyótól Balatonlelle község határáig bezárólag
 • Márk Mária emj. (1968): Fertőendréd, Fertőd és Vitnyéd területén lévő, 1977-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése
 • Pénzes Mihály emj. (1968): Győr déli részének zöldövezeti terve
 • Pirityi Csaba emj. (1968): Balaton menti zöldövezeti fásítások vizsgálata Zánka községtől Balatonfűzfő határáig
 • Vízvári István emj. (1968): Balaton menti zöldövezeti fásítások vizsgálata Balatonlelle községtől Balatonfűzfőig bezárólag
 • Felföldi Zoltán emj. (1968): A nyárlőrinci 1-10 éves erdőtelepítések kiértékelése

 

 

1967

 • Begya Lajosné emj. (1967): Intenzív nyártermesztési terv Nyárlőrinc község határában
 • Bődi Ferencné Kovács Ilona emj. (1967): A Dél-Somogyi Állami Erdőgazdaság területén Nagyatád község határában mintegy 150 kh területen intenzív nyárfatermesztési terv elkészítése
 • Büki László emj. (1967): A Kaposvári Állami Gazdaság Rákói üzemrész területén lévő mintegy 300 ha intenzív nyártermesztés tervének elkészítése
 • Fábián Gábor emj. (1967): A zirci park növénykatasztere és fejlesztési terve (17 ha)
 • Kató Sándor emj. (1967): Nadap község határában, a "csúcsos" hegy és környéke zöldövezet fásítási tervének elkészítése
 • Katona Győző emj. (1967): Vitnyéd és Csapod községek területén lévő, 1976-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése
 • Lóczi Pál emj. (1967): Balástya község erdőfelújítási és erdőtelepítési tervének elkészítése
 • Mohácsi András emj. (1967): Segesd község területén lévő 1976-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése
 • Müller Imre emj. (1967): A XX. század embere és az erdő
 • Nagy Mihály emj. (1967): Magpergető tervezése
 • Németh László emj. (1967): A körmendi park (48 ha) növénykatasztere és fejlesztési terve
 • Szöőr Levente emj. (1967): Gárdony község határában minteg 20-ha-os terület parkerdő tervének elkészítése
 • Varga Imréné emj. (1967): A gödöllői park növénykatasztere és fejlesztési terve (24 ha)
 • Zelena István emj. (1967): Összefüggés-vizsgálatok a bükk-erdőtípusok és a bükk növekedésmenete között

 

 

1966

 • Beró Csaba emj. (1966): Szólád és Kereki községek területén lévő, 1975-ig véghasz-nálatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése
 • Bíró Lászóné emj. (1966): Balatonszárszó község fásítási és zöldövezeti tervének elkészítése
 • Boda Katalin emj. (1966): Székesfehérvár város Rákóczi út vonalától északra eső területének fásítási és zöldövezeti tervének elkészítése + mell.
 • Bogdán János emj. (1966): Bodrog és Csombárd községek fásítási tervének elkészítése
 • Kelemen Zoltán emj. (1966): A hubertuszi parlagterület erdősítési tervének elkészítése
 • Rácz Sándor emj. (1966): Tab község fásítási tervének elkészítése
 • Szabó Ferenc emj. (1966): Balatonendréd és Zamárdi községek területén lévő, 1975-ig véghasználatra kerülő állományok mesterséges felújítási tervének elkészítése
 • Tibay György emj. (1966): A fonófüzek keresztezéses nemesítése; az 1965. évi hibridek vizsgálata

 

 

1965

 • Bátkai Sándor emj. (1965): Kékestető és környéke parkosítási tervének elkészítése (D/64)
 • Dombovári Sándor emj. (1965): Nagy Győr nyugati részének (Abda, Bácsa és a város I.-el jelölt része) zöldövezeti terve (D/
 • Exner Béla emj. (1965): Debrecen Nagyerdő telepítési és felújítási terve (D/
 • Fejes Dénes: (1965): Rontott erdő-átalakítás és állományelemzés Sopron 90/C erdőrészletben
 • Géczi Ilona emj. (1965): A cserjék szerepe a szárhalmi erdőben és az ott található cserjék magvizsgálata (D/
 • Golovics Menyhért emj. (1965): Erdőtelepítési és felújítási terv a matkói kerület 23-29 tagjaiban (D/..)
 • Haller János emj (1965): Az Iváni Erdészet területén lévő "Nagylegelő" átalakítási és erdőtelepítési tervének elkészítése (D/
 • Juhász Miklós emj. (1965): 1-10 áve erdúsítések és alátelepítések eredményességének vizsgálata a Tanulmányi Erdőgazdasághoz tartozó Szárhalom erdőrészben (D/
 • Marschall Tamás emj. (1965): Látrány község fásítási és zöldövezeti tervének elkészítése (D/63)
 • Molnár Endre emj. (1965): A Ceglédi Erdészet Csemő község erdőtelepítésének termőhelyfeltárása, célállomány-típusainak meghatározása, a csemetekerti és erdősítési munkák megtervezése (D/56)
 • Pataky Károly emj. (1965): Debreceni nagyerdei park felújítása és a csatlakozó állományok parkerdővé való átalakítása (D/61)
 • Szabó Piroska emj. (1965): Hajdúszoboszló fürdőváros zöldövezeti tervének elkészítése (D/62)
 • Szappanos Andrásné (1965): Orfű-Mecsekrákos-Abaliget idegenforgalmi hely parkosítási terve
 • Túrós László emj. (1965): Harkány-Siklósi 43 ha-os parkerdő részletes telepítési tervének elkészítése a meglévő irányterv alapján (D/60)
 • Tutunisz Tomasz emj. (1965): A tiszafa előfordulása és erdőművelési vonatkozásai (D/39)

 

 

1964

 • Fekete József emj. (1964): Kisújszállás város fásítási tervének elkészítése (D/48)
 • Geleta Ferenc emj. (1964): Felsőmocsolád község fásítási tervének elkészítése (D/55)
 • Gyetvai Béla emj. (1964): Nyár telepítési lehetőségek az Északbácskai löszháton, Jánoshalmi Erdészet tinójárási és feketemajori területében (D/40)
 • Horváth Gyula emj. (1964): Mosonmagyaróvár város bel- és külterülete fásítási tervének elkészítése
 • Horváth Miklós emj. (1964): Nagyberény község fásítási tervének elkészítése (D/51)
 • Nagy Lukács emj. (1964). A sümegi medence vázlatos és Sümeg község részletes fásítási tervének elkészítése
 • Orbán Rózsa emj. (1964): Siófok község fásítási és zöldövezeti tervének elkészítése (D/50)
 • Pete István emj. (1964): Zalaegerszeg városi fásítási és zöldövezeti terve (D/54)
 • Pregun József emj. (1964): Szolnok város zöldövezeti tervének elkészítése (D/54)
 • Várhelyi József emj. (1964): Fonyód község fásítási és zöldövezeti tervének elkészítése (D/47)

 

 

1963

 • Baráth László emj. (1963): Nagykanizsa város keleti részének fásítási és zöldövezeti terve (D/36)
 • Barta Márton emj. (1963): Tápiósápi Petőfi Termelőszövetkezet fásítási tervének elkészítése (D/3)
 • Bellér Péter emj. (1963): Nagykanizsa város nyugati részének fásítási és zöldövezeti terve (D/45)
 • Cseresznyés Géza emj. (1963): Becsehely község fásítási tervének elkészítése (D/32)
 • Csőke Pál emj. (1963): 100 ha erdőtelepítés megtervezése Besenyszög község hullámterében (D/
 • Dombóvári Sándor emj. (1963): Nagy-Győr zöldövezeti terve (Nyugati rész) (D/
 • Kalmár István emj. (1963): Tengelic község határában lévő Közép-hidvégi Áll. Kísérleti Gazdaság fásítási tervének elkészítése (D/35)
 • Kalmár Lajos emj. (1963): Bárándi Új Élet Termelőszövetkezet fásítási tervének elkészítése (D/
 • Komlósi Ferenc emj. (1963): Paks község határában lévő Kanacsi Állami Gazdaság fásítási tervének elkészítése (D/38)
 • Németh Sz. László emj. (1963): 1-10 éves erdősítések és alátelepítések eredményességének vizsgálata a Tanulmányi Erdőgazdasághoz tartozó Dudlesz erdőrészben
 • Szabó Gyuláné emj. (1963): Lovasberényi Újbarázda termelőszövetkezet fásítási tervének elkészítése (D/46)
 • Szakács Zoltán emj. (1963): Balatonendréd község fásítási tervének elkészítése (D/34)
 • Szoták Ferenc (1963): Soproni várisi tölgyes átalakítási tervének elkészítése
 • Várkonyi Vilmos emj. (1963): Nagy Győr zöldövezeti terve Győrszentiván, Győrszabadhegy, Ménfőcsanak fásítási terve + mell.

 

 

1962

 • Berkics Imre emj. (1962): Dénesfa Tsz. község fásítási tervének elkészítése (D/28)
 • Bíró László és Lustyik János emj.-e (1962): Kistölgyfamajori Állami gazdaság erdősávrendszerének és Kapuvár község belterületének fásítási terve valamint Kapuvári Mezőgazdasági tsz-ek mezővédő erdősávrendszerének és majorok belterületi fásítási tervének elkészítése (D/65) + mell. (D/59)
 • Csillag Jenő emj. (1962): Ordacsehi "Március 15." Tsz fásítási tervének elkészítése (D/24)
 • Debreceni István emj. (1962): Várpalota határának fásítási tervének elkészítése
 • Gáspár Endre emj. (1962): Balatonkeresztúr "Újreménység Tsz" fásítási tervének elkészítése (D/25)
 • Goór József emj. (1962): A tapolcai medence vázlatos és Szigliget község részletes fásítási tervének elkészítése (D/30)
 • Gubányi Imre emj. (1962): Vörsi "Kisbalaton" Tsz. fásítási tervének elkészítése (D/44)
 • Szabó Balázs emj. (1962): Nyárlőrinci átvett terület erdőtelepítési terve (D/31)
 • Szekeres György emj. (1962): Balatonlelle "Balatongyöngye Tsz" fásítási tervének elkészítése

 

 

1961

 • Balsay Endre emj. (1961): A fűz szerepe és jelentősége az Alsó-Hanság fásításában (D/
 • Fadgyas Kálmán emj. (1961): Rontott erdők átalakításának terve a Mátrai Állami Erdőgazdaság "Istenmezeje"-i erdészkerületében (D/22)
 • Horváth Endréné emj. (1961): A fontosabb csemete fajták tápanyag-igény vizsgálata a máriabesnyői csemetekertben (D/19)
 • Jármay Éva emj. (1961): Egy sopronhorpácsi 9 éves nyár-tölgy erdősáv hatása a mikroklímára és a talaj mikroorganizmusaira (D/21)
 • Mihályi Erika emj. (1961): Hegyvidéki Erdészet 87/a erdőrészletében található feketefenyő-változat vizsgálata
 • Paulay Zsolt emj. (1961): Pétervására és Erdőkövesd községek rontott erdeinek átalakítási terve (D/27)

 

 

1960

 • Béky Katalin emj. (1960): Egy 9 éves erdeifenyő telepítés hatása a talaj mikroorganizmusaira
 • Hajdú László emj. (1960): Sopron város keleti oldala zöldövezeti tervének elkészítése (D/8)

 


1959

 • Csóri János lev.emj. (1959): A Kab-hegy rontott állományainak átalakítása (D/4)
 • Gerencsér Gyula emj. (1959): Az apavári erdősítések kiértékelése (D/7)
 • Göndöcs Imre emj. (1959): Fűzdugványozási kísérlet
 • Kovács Jenő emj. (1959): 1-10 éve erdősítések és alátelepítések eredményességének vizsgálata a Tanulmányi Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészetében (D/6)
 • Mádai László emj. (1959): Erdőtelepítések tervezése a mezőtúri erdészkerület szikes, öntözéssel lerontott termőhelyein

 

 

1958

 • Balsay László emj. (1958): A kocsánytalantölgy szerepe és jelentősége a Tanulmányi Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészetében (D/2)
 • Hegyi András emj. (1958): Erdősítések eredményességének vizsgálata (D/3)
 • Illés Etelka emj. (1958): A szárhalmi csemetekert termelési módszereinek bírálata
 • Pap Zoltán emj. (1958): Sziken és réti agyagon történő erdőtelepítései a Kisújszállási Erdészet területén (D/9)
 • Prukker Ferenc (1958): A 71. balatoni műút Balatonkenese-Balatonalmádi közötti szakaszának fásítási terve (D/5)
 • Schneider Fernc emj. (1958): A Balaton-felvidéki fásítások kiértékelése és a kővágóörsi Béke Tsz. fásítási tervének elkészítése (D/17)
 • Szegedi Gyula emj. (1958): A Bugaci Erdészet fenyő, hazainyár, nemesnyár, akác és tölgy erdősítéseinek értékelése a telepítési hálózat szempontjából + Mellékletek (D/18)

 

 

1957

 • Bánszegi József emj. (1957): Erdősítési eljárások a baktalórántházai homokterületen
 • Beliczay István emj. (1957): A Nyíregyháza-környéki mezővédő fásítások kiértékelése és egy Tsz fásítási tervének elkészítése
 • Iván Teréz emj. (1957): 1-10 éves erdősítések eredményességének vizsgálata a Nyirbélteki Erdészet területén
 • Kovács Imre emj. (1957): A Debrecen-környéki csemetekertek termelési módszereinek bírálata
 • Kovács Pál emj. (1957): Az akác szerepe és jelentősége a Guthi Erdészet területén
 • Mályi Géza emj. (1957): Leromlott ártéri erdők átalakítása az Abátszalóki erdészet hullámterébe
 • Molnár János emj. (1957): 1-10 éves erdősítések eredményességének kiértékelése a guthi erdészet területén
 • Szabó József emj. (1957): A szatmár-beregi síkság erdeinek értékelése és fafaj megválasztási problémái
 • Váradi Géza emj. (1957): Szarvaskuti szálaló erdő térbeli rendjének tervezése

 

 

1956

 • Holtai Imre emj. (1956): Gyérítés megtervezése a közbezárt rontott állományrészek átalakításának kidolgozásával

 

 

1955

 • Asztalos Gábor emj. (1955): Leromlott füzesek átalakítása
 • Fogarasi Dénes emj. (1955): Hullámtéri területek erdősítési tervének elkészíése a tőserdei erdészkerületben
 • Gál István emj. (1955): Erdősítési módok értékelése a Harkakötönyi homokbuckás területen
 • Pataky Pál emj. (1955): Keleti főcsatorna fásítása
 • Szendrey András (1955): Erdősítési terv elkészítése a Kunfehértói Erdészet területén
 • Vida Zoltán emj. (1955): Különböző ültetési módok kiértékelése az Esztergomi Erdészet területén
 • Demeter Ferenc emj. (1955): 1-10 éves erdősítések eredményességének kiértékelése a baktalórántházai homokon
 • Molnár János emj. (1955): 1-10 éves erdősítések eredményességének kiértékelése, a debreceni erdős pusztákon

 

 

1954

 • Dobos Tibor emj. (1954): Somogymegyei Hegyhát erdősítési tervének elkészítése
 • Hárs József emj. (1954): Fenyőmagvetéssel történő erdősítés az Őrségben
 • Hidasi Mária emj. (1954): A Mátra hegység déli oldalának fenyvesítése
 • Hundzsa Ferenc emj. (1954): A getei kopár erdősítési tervének kidolgozása
 • Jakits József emj. (1954): Szeged környéki homokterületek erdősítésének kiértékelése
 • Kocziszky János emj. (1954): Gyorsan növő fafajok telepítése a békési réti talajokon
 • Koronky István emj (1954): A Tihanyi félsziget erdősítési terve
 • Patkó József emj. (1954): A buvati hullámtéri rontott füzes átalakítása
 • Rádler Géza emj. (1954): Hansági láptalajok erdősítési tervének elkészítése

 

 

1953

 • Andor József emj. (1953): (Sárvári erdők cím nélkül.)