Diploma és szakdolgozatok

 

A kereséshez használja a Ctrl+F billentyűkombinációt!


2017

 • Füzi Gábor (EOEM): Tölgyesek faanyaghoz kötött gombáinak vizsgálata, különös tekintettel a Basidiomycotina altörzs egyes fajaira
 • Hencz Tamás (EOEM): A Fertődi Eszterházy-kastély faegyedeinek vizsgálata, és javaslattétel az allék kezelésére
 • Pallos Péter Bálint (EOEM): Egészségi vizsgálatok fiatal pannon cseresekben Ikva-Répce-síkon
 • Szabó Ádám (EOEM): Különböző származású fiatal kocsányos tölgyek növekedési és fenológiai jellemzőinek, valamint levélkárosítóinak vizsgálata
 • Takács Róbert András (EOEM): Nyári jégverés hatásai a szentpéterfai erdei fenyvesekben
 • Varga Barnabás (EOEM): A csáfordjánosfai Tőzikés erdő fáinak egészségi állapot vizsgálata
 • Fehér Katalin (TVMMSc): A hazai Lepidocyrtus (Collembola) fajok filogenetikai elemzése


2016

 • Andrési Réka (TVMBSc): Bükktapló (Fomes fomentarius L.) rovarközösségének éven belüli változása
 • Beniczki János (EOEM): Cserállományok egészségi állapotának vizsgálata a Mátrafüredi Erdészet területén
 • Czitrovszky Blanka (TVMBSc): A kis és közepes dózisú ionizáló sugárzás lepkékre gyakorolt hatásának vizsgálata
 • Dócs Olívia (TVMBSc) : Odúban költő madarak fészkeinek parazita ízeltlábú közösségeinek vizsgálata
 • Dózsa Viktor (VMBSc): Vadkár elleni védekezési kísérletek Bódvavölgyi Erdészet, Büdöskút Pusztai Erdészkerületében (Északerdő Zrt.)
 • Fodor Zsófia (VMBSc): A vadkár mennyisége és az azt befolyásoló tényezők összefüggésének vizsgálata Külső-Somogyban
 • Kálmán Kristóf (TVMBSc): Futóbogár-együttesek vizsgálata az ásotthalmi Tanulmányi erdőben
 • Komlós Mariann (TVMMSc) A fekvő holtfa mennyiségi és minőségi becslése a Soproni-hegyvidéken
 • Kontor Csilla (EOEM): A jégkár hatása és okai a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei- és Pilisszentkereszti Erdészetének területén található erdőállományokra
 • Magassy Erik (EOEM): A jégkár hatása és okai a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi- és a Pilismaróti Erdészetének területén található erdőállományokra
 • Matyók Dávid (EOEM): Holtfa mennyiségi és minőségi vizsgálata a Roth Emlékerdőben
 • Merő Nándor (EOEM): Cserebogárpajor (Melolontha spp.) elleni védekezési kísérletek a Bejcgyertyánosi Csemetekert területén
 • Németh András (EOEM): Magas kőris állományok egészségi állapotának vizsgálata a Jánossomorjai Erdészet területén (KAEG Zrt.)
 • Schnellenberger Kincső(TVMBSc) Hangyaboglárka (Phengaris) fajok vizsgálata a Hidegségi-lápréten jelölés-visszafogás (CMR) módszerrel
 • Varga András Tivadar (EOEM): Erdeifenyő magvetés gyomirtása
 • Vasánczki Zsombor (EOEM): Jégkár az északi-félteke erdeiben


2015

 • Andrési Réka (EOEM): Taplógombák rovarközösségének vizsgálata
 • Bencsik Norbert (EOEM): Holt faanyag mennyiségi és minőségi becslése a Kaszó Zrt. tölgyeseiben
 • Dobos Alex Attila (EOEM): Holt fához kötődő bogarak vizsgálata az Őrségi erdőkben
 • Ferka Róbert (TVMBSc): A talajon élő bogárfauna összehasonlító vizsgálata a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum és egy őrségi üzemi erdő területén
 • Nemes Viktória (EOEM): Védekezési kísérletek értékelése a kései meggy (Prunus serotina) ellen
 • Tőzsér Zoltán (EOEM): Cser állományok egészségi vizsgálata a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Uzsai Erdészetének területén
 • Varga Anna Judit (EOEM): Különböző származású mesterséges táplálékon nevelt gyapjaslepke (Lymantria dispar L. 1758) populációk fejlődésének több szempontú összehasonlítása
 • Vitéz Péter (VMBSc): Különböző vadkárfelvételi módszerek összehasonlítása kukorica kultúrákban


2014

 • Bali László (EMO): Talajközelben élő pókok összehasonlító vizsgálata átalakító üzemmódú erdők lékeiben
 • Barabás Tamás (EMO): A szúkárosítás alakulása és kezelése az osztrák-magyar határ két oldalán
 • Bender Boglárka (TVMMSc): Az inváziós platán csipkéspoloska (Corythuca ciliata) populációgenetikai vizsgálata
 • Bernátsky Brigitta (EMO): Lombfogyasztó hernyóközösség vizsgálata a Soproni-hegyvidéken
 • Bertha Péter (EMO): Bogárfaunisztikai és erdővédelmi vizsgálatok kocsányos és vörös tölgy állományokban
 • Bitter Adrienn Márta (EMO): Bogárfaunisztikai és erdővédelmi vizsgálatok tölgy állományokban
 • Boa Tamás (EMO): A lucfenyő tömeges pusztulása a Zalaerdő Zrt. Letenyei Erdészetének területén
 • Galambos István: A Chikara 25WG és a Chikara 25 WG és Fozát 480 erdészeti alkalmazásának vizsgálata a Vasvári Erdészeti Igazgatóság területén
 • Gombos Ákos (EMO): A bükk egészségi állapota a Zalaegerszegi Erdészet Csácsi erdőkerületében
 • Göcsei Miklós: Gyapjaslepke (Lymantria dispar) kártételének előrejelzése a petecsomók mennyisége, illetve parazitáltsága alapján
 • Gyurkovics Renáta (KMMSc): A verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus L.) genetikai változatosságának, mint környezet szennyezési indikátor, alkalmazási lehetőségei
 • Hadházi Balázs (EMO): A törzseken előforduló betegségek által kiváltott értékcsökkenés vizsgálata a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi erdészetének csereseiben
 • Halwax Istvánné (Vm. MSc): A vadföldművelés és hatásának elemzése nagyvad által károsított kukorica kultúrában a TAEG Zrt. Síkvidéki Erdészetének kijelölt területein
 • Hoffman Pál Sándor: A feketefenyő pusztulása a Keszthelyi-hegységben
 • Isó Lajos: Szaghatáson alapuló vadriasztó szerek a gyakorlatban, helyük a vadriasztásban
 • Kovács Antónia: A Vértesi Erdő Zrt. gyomkorlátozási tevékenységének értékelése az elmúlt öt év eredményei alapján
 • Molnár Dénes: A rágáskár vizsgálata a Szászvár 39 F szálaló üzemmódú erdőrészletben
 • Neukum Tamás (EMO): Gyapjaslepke kártételének vizsgálata a VADEX Zrt. területén
 • Peszlen Roland: A bálványfa elleni védekezés lehetőségei, és ezek hatékonysága a Kisalföldi homokvidéken
 • Právics Márk (TVMMSc): Hangyaboglárka fajok (Maculinea spp.) vizsgálata a bárszentmihályfai lőtéren jelölés-visszafogás módszerrel
 • Sebestyén János: A kocsányos tölgy makk erdei károsítói
 • Soltész Kristóf (EMO): Az erdei vadkár helyzete Németországban folytatott tanulmányok alapján, és Magyarországon az Aranyosapáti Nimród Vadásztársaság példáján
 • Sulyok Csaba: A kései meggy elleni védekezés lehetőségei akác természetes felújításokban a NEFAG Zrt. Monori Erdészetének területén
 • Szalai Áron (EMO): A kőris hajtáspusztulása (kórokozó: Chalara fraxinea) a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Kapuvári Erdészete területén
 • Szalai Kitti: A cserebogarak elleni védekezés lehetőségei a KASZÓ Zrt. területén
 • Szórádi Zalán: A lucfenyő szúkárosítói a Bakonyszentlászlói Erdészet területén
 • Tikász Edina Piroska: A vadkár vizsgálata a Kányahegyi Erdőbirtokossági Társulat átalakító üzemmódban kezelt erdőrészleteinek lékeiben
 • Toronyay Péter: A keletkező erdőtüzek megelőzésének és oltásának lehetőségei az Egererdő Zrt. Szilvásváradi erdészeténél
 • Varga Péter: Cserebogárpajor elleni védekezés BORA készítménnyel a SEFAG Zrt. Nagybajomi Erdészeténél
 • Zaxné Simon Erzsébet: Lékek növényzetének vizsgálata gyertyános-tölgyes állományokban


2013

 • Balogh Erika (Kt.BSc): Gyapjaslepke fejlődésbiológiája optimalizált körülmények között 

 • Dudás Szabolcs (EMO): Cser állományok egészségi állapota a Bakonyerdő Zrt. Pápai Erdészete területén 

 • Erdő Ádám (Tvm. BSc): A vörösiszap-szennyezés hatása a talajfaunára 

 • Gerencsér Noémi (Tvm. MSc): A hegyi szitakötő – Cordulegaster bidentatus és a ritka hegyiszitakötő – Cordulegaster heros (Odonata) élőhelyhasználata a Kőszegi-hegység területén

 • Gyenis Mónika (Tvm. BSc): Éjszakai lepkefauna vizsgálat a törökkoppányi Rohonczi-hegy környékén

 • Kondor Bálint (Vm. BSc): A vadkár elleni védekezés módjai és eredményei Vas megyében 

 • Kuslics Ágnes (Tvm. MSc): Bioszőlő ültetvények szerepe a nappali lepke védelemben

 • Mészáros Endre (EMO): A kőris hajtáspusztulása a Gemenc Zrt. Pandúri Erdészete területén 

 • Motajcsek Éva (Tvm. MSc): Maculinea fajok populáció-ökológiai vizsgálata az Ebergőci lápréten

 • Tajler Eszter (Tvm. BSc): Szitakötőfajok előfordulása Győr környékén

 • Takács Violetta (EMO): Különböző származású kocsányos tölgy csemeték aknázó rovaregyüttese 

 • Tóth Péter (EMO): A szelídgesztenye kéregrákja a Sárvári Erdészeti Igazgatóságnál és a soproni gesztenyésekben 

 • Váradi Melinda (EMO): Különböző származású kocsányos tölgy csemeték gubacsképző rovaregyüttese

 


2012

 • Andrési Dániel (EMO): Az ásotthalmi Tanulmányi erdő madárvilága
 • Bender Boglárka (tvmBSC): Egy inváziós rovarfaj (a platán csipkéspoloska – Corythuca ciliata) populációgenetikai vizsgálata
 • Cserményi Farkas (EMO): A gyapjaslepke (Lymantria dispar) feromoncsapdás csalogatása a Bakonyban
 • Dobos Gergő (vmBScN): Különböző vadkárbecslési módszerek összehasonlítása külföldi és magyar módszerek alapján
 • Hasulyó Péter (EMO): A gyapjaslepke (Lymantria dispar) csapdázása és peteprodukciója
 • Hillebrand Rudolf (EMO): Különböző tápnövényről származó gyapjaslepke (Lymantria dispar) populációk fejlődésbiológiája
 • Horváth Eszter (EMO): A tölgy búcsújáró lepke (Thaumetopoea processionea) jelentősége a Balatonfüredi Erdészet területén
 • Jandrók István (vmBScN)): Nagyvad által szőlőben okozott vadkárok a Tenkes Bérce Vadásztársaság területén
 • Pataki Bálint (EMO): Kocsánytalan tölgyön és bükkön előforduló, fában és kéregben költő bogarak az Őrségben
 • Pénzár Kornél (vmBScL): Nagyvad által okozott vadkár kukorica kultúrákban a Rigóci Baráti Vadásztársaság területén
 • Szalai Kitti (EMO): Pele monitoring a szárhalmi- és szigetközi erdőkben
 • Szigeti Zsolt (EMO): Vegetációtüzek Magyarországon, és kezelésük módozatai
 • Váradi Csaba (EMO): Az erdei fülesbagoly (Asio otus) költésökológiai vizsgálata, kötődése a fás növényekhez
 • Veréb Krisztina (EMO): Macskabagoly (Strix aluco) táplálékpreferenciája a Zemplém-hegység déli területein


2011

 • Bacsi Nagy Gergely (emh.): A Nagy fenyőormányos (Hylobius abietis) kártétele és az ellene való védekezés lehetősége a Zetelaki Erdészet (Románia, Hargita megye) területén
 • Danyik Tibor (tvh.): Az atracélcincér (Pilemia tigrina) populáció vizsgálata és védelme a Kőrös-Maros Nemzeti Park területén
 • Dr. Barkóczi Zsolt: Fás szárú energiaültetvények gyomirtási lehetőségei
 • Dr. Frank Norbert: A bodajki Lamberg kastély tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata
 • Gál Enikő (tvh): A tolltetű (Phthiraptera) fertőzöttség és a szexuális szelekció összefüggései füsti fecskék (Hirundo rustica) költő és vonuló populációiban
 • Görgics István (tvh): A mézelő méh (Apis mellifera Linné, 1758) bizonyos kórokozóinak kimutatására irányuló vizsgálatok egyes magyarországi darázsfajokból
 • György Boglárka (EMMSc): A bálványfa (Ailanthus altissima/Mill./Swingle) elleni védekezés a Gemenc Zrt. Bátaszéki Erdészeténél
 • Jánosfalvi Zoltán (emh.): A gyökérrontó tapló károsítása a Délalföldi Erdészeti Zrt. Ásotthalmi Erdészete területén
 • Kovács Gusztáv: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha) kártétele és az ellene való védekezés lehetősége a Nyírerdő Zrt. Gúthi erdészetének területén
 • Laczik Dénes: A feketefenyő egészségi állapota a Mecsek hegységben
 • Lócsi Gyula: A kőris hajtáspusztulása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Kapuvári Erdészete területén
 • Merkei Gábor (emh.): A ropolyi erdőrezervátum rovarfaunájának vizsgálata
 • Nádasdi Petra: A cserebogár imágó elleni védekezés a SEFAG Zrt. területén
 • Perpék Arnold: A selyemkóró (Asclepias syriaca L.) a Kiskunsági Nemzeti Park területén
 • Rohonczi Adorján (EMMSc): Cserebogár fajok kártétele a Dudlesz-erdőben
 • Róna Zsolt: Gyomkorlátozási technológiák mesterséges tölgy felújításokban a Mecsekerdő Zrt-nél
 • Sánta Zsolt (vmh): Vadkárok az Őrhegy Természetvédelmi és Sportvadász egyesület területén
 • Schmidt Péter (EMMSc): Holt fához kötődő Xylofág bogarak (Coleoptera) a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumban
 • Szabó Zsolt: ATV-re szerelt permetezőkeret használatának lehetőségei az erdészetben
 • Száva Tamás: A Máriapócsi csemetekert gazdálkodásának ökonómiai elemzése
 • Varga Péter (emh.): Viharkár a HM VERGA Zrt. Zirci Erdészetének bükköseiben
 • Zakariás Éva: Egyszikű gyomok elleni védekezések a Zalaerdő Zrt-nél


2010

 • Balassa Imre (vgh.): A SEFAG Zrt. 1435007-es kódszámú, különleges rendeltetésű Zalai vadászkerületének mezőgazdasági vadkárai
 • Balla Máté (vgh.): A vadkárok alakulása az átalakító üzemmód bevezetésével a TAEG Zrt. területén
 • Benis Alexandra (tvh.): A pók fauna (Arachnoidea: Araneae) ökofaunisztikai vizsgálata a Fertő parti sávjában
 • Bódi Zsuzsanna Julianna (tvh): A tölgy selyemlepke (Antheraea yamamai) fejlődésbiológiai vizsgálata
 • Borcsa-Bodolay Zoltán (emh.): A bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor angolkertjének egészségi állapot felvétele
 • Dénes Szilveszter (tvh.): Halfaunisztikai felmérések az Őrségi Nemzeti Park Kisvizeiben
 • Fodor Katalin (tvh.): Fészekőrzés és ragadozó madárvédelem a Gerecsében
 • Horváth Csaba (tvh.): A dunai ingola – Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (Cephalaspidomorphi: Petromyzontiformes) ökológiai vizsgálata Vas- megyében
 • Kajtor Zsuzsa (tvh): A gólya [Ciconia ciconia (L.)] állománynagysága és ökológiai vizsgálata az Ipoly-völgyben
 • Kecskeméti Gergő (tvh.): Fenyvesítés hatása a talajfaunára, különös tekintettel az ugróvillásokra (Collembola) és hajnalrovarokra Protura): Szárhalmi erdő, Sopron.
 • Keserű Lídia (emh.): Feketenyár klónok rovarkárosításának összehasonlítása a Bajti csemetekertben
 • Kovács Judit (emh.): Szürkés hangyaboglárka (Maculina alcon) előfordulása és védelmének lehetőségei az Őrségi Nemzeti Parkban
 • Lunk Eszter (emh): Hótörési károk felmérése a Bakonyszentlászlói Erdészet területén
 • Molnár Marcell (tvh.): Odúban költő madarak fajdiverzitása és költési sikere a Martonvásári parkban
 • Nagy Ernő (vgh.): A medvepopuláció hántáskárosítása a fiatal lucfenyvesekben, a vargyasi közbirtokosság hegyi területén
 • Ottó Erzsébet (tvh.): Hazai állatkertek természetvédelmi jelentősége (különös tekintettel a természetvédelmi mentőhelyek munkájára)
 • Papp Tamás (vgh): Erdei vadkárok és kárelhárítás a Lábodi Vadászerdészet területén
 • Vartik Anett (tvh.): Kaméleonok magyarországi kereskedelme és annak hatásai
 • Vörös Mátyás Béla (emh.): Erdeifenyőn előforduló szúbogarak az Őrségi Nemzeti Park területén


2009

 • Almási Mónika (tvh.): A madárkórházak szerepe a madárvédelemben. Bird – hospitals’ responsibility in bird protection.
 • Barta Olga (tvh): Az eurázsiai hód (Castor fiber) erdőgazdálkodásra gyakorolt hatása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Győri Erdészet területén The effect of the Europen Beaver (Castor fiber) on the sylviculture by the KAEG Zrt. On the area of Forestry Győr
 • Bódis Virág Berenike (kth.): A széncinege (Parus maior L. 1758) vonulásdinamikája és élőhelyválasztása a tömördi madárvárta adatai alapján. - Migration dynamics of the Great Tit (Parus maior L. 1758) according to data of the Tömörd birdwatcher station.
 • Czili Kármen (emh.): Az erdei- és feketefenyő egészségi állapota a HM VERGA Zrt. Kabhegyi Erdészete területén Healthy condition of Scotch and Austrian pinea at Kabhegy Forestry Unit of the HM VERGA Co.
 • Csanády Veronika (emh.): Phytophthora fajok hatása az erdőállományok egészségi állapotára a Kialföld Erdészeti Rt Délhansági Erdészete területén - Impact of Phytophthora species on the healthy condition of the forest stands at the Délhanság Forestry Unit of the Kisalföld Forestry Co.
 • Cseh Patrícia (tvh.): Boglárka fajok (Lycaenidae: Maculinea sp.) védelme és az élőhely választásának elemzése az Őrségi Nemzeti Park területén. Study ont he protection and ont he habitat selection of moths (Lycaenidae: Maculinea sp.) int he Őrség National Park.
 • Csepregi-Rimóczi Ágnes (tvh.): A Maculinea teleius és a Maculinea nausithous Brgst. (Lepidoptera: Lycaenidae) ökológiai és természetvédelmi vizsgálata a Fertő- Hanság Nemzeti Park területén lévő Hidegségi lápréten - Data ont he ecology and the natural protection of the butterflies of Maculines teleius and Maculinea nausithous int he area of the National Park „FHNP” int he environment of Hidegség
 • Csordás Lilla (tvh): Védett szitakötők felmérése és összehasonlító vizsgálata nyugat – dunántúli élőhelyeken. - A comparative study on protected dragonflies in West—Hungarian habitats.
 • Hámori Dániel (tvh.): A kuvik (Athene noctua (SCOP.) 1769) felmérése és védelme a Felső - Kiskunságban - Little Owl (Athene noctua (SCOP.) 1769) survey and its protection in the Felső – Kiskunság.
 • Horváth Bálint (tvh.): Erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagy lepkék alapján - Diversity comparison of moth species in different forest stands
 • Horváth Zsolt (emh.): A bükk egészségi állapota a Soproni-hegyvidéken (Health conditions of beach stands in the mountains of Sopron)
 • Knábel Norbert (tvh.): Az éjjeli nagylepkefauna rajzásdinamikai- és szezonális diverzitási vizsgálata a Nyugat-magyarországi Egyetem botanikus kertjében fénycsapdával. - Investigations of the swarming dynamics and seasonal diversity of macro moths in the botanical garden of the University of West Hungary with light trap.
 • Máté András (tvh.): Veszélyeztetett rovarpopulációk tevékeny védelme a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén. - A dynamic protection of endangered insect populations in the Kiskunság National Park.
 • Mészáros Bálint (emh.): Cserebogarak összehasonlító genetikai vizsgálata - (Genetic analysis of cockchaefer species)
 • Németh Ádám (emh.): Lucfenyő szúkárosítás alakulása a Kőszegi-hegyvidéken Bark beetle damages int he Kőszeg mountains
 • Németh Tamás Márton (tvh.): A hamvas küllő (Picus canus Gm. 1788) élőhelyválasztása az Őrség NP területén Study ont he choice of habitat of the Grey-headed Woodpecker (Picus canus Gm. 1788) int he Őrség National Park.
 • Rohonczi Adorján (emh.): Dunaújváros környéki erdők egészségi állapotának vizsgálata Health conditions of the forest stands around Dunaújváros
 • Schmidt Péter (emh.): Holt fához kötődő xylofág rovarok a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumban Xylophagous insects associated with dead wood in the Hidegvíz-völgy forest reserve
 • Varga Balázs (vgh.): Budnya erdészkerület felújítóvágásainak erdei vadkárai, eddigi védekezés, eredmények Game damages, protection and the results so far the regeneration cuttings at Budnya forest unit

 

 

2008

 • Bajtel Gyula: Herbicidek környezetvédelmi kockázata, különös tekintettel az erdészeti gyakorlatra
 • Bencze László: A cserebogár (Melolontha) fajok kártétele, és az ellenük végrehajtott védekezési kísérletek a Kaszó ZRt. Területén
 • Fehér Szabolcs: Az éger egészségi állapota a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Északhansági Erdészete területén
 • Felházi László: A gyapjaslepke 2004-06. évi gradációja, és a bekövetkezett károk elemzése a tállyai üzemtervezési körzetben
 • Filák Attila: Cserebogárpajor elleni biológiai védekezés lehetőségei
 • Fodor István: Biotikus é abiotikus károk Hargita észak-nyugati részén
 • Füsi Balázs: Cserebogár imágó elleni védekezési kísérlet 2007-ben a Lábodi Vadászerdészet, és a ZEFAG Zrt. Nagykanizsai Erdészete területén
 • Győrfy Hunor: A vágástéri égetések hatása egy pilisi cseres-tölgyes
 • Győrke Gábor: Cserebogárpajor elleni biológiai védekezés lehetőségei
 • Haidinger György: A gyapottok bagolylepke károsítása akácon
 • Károlyi Gábor: Szúbogár monitoring kiértékelése a Soproni-hegyvidéken
 • Keöves György Benedek: A nyárültetvények egészségi állapotának vizsgálata a volt Nagybereki Állami Gazdaság Területén
 • Kertész Eszter: Biopreparátumos védekezési kísérlet a cserebogárpajor ellen (Zalaerdő Rt., Bajcsi csemetekert)
 • Kocsis Gábor István: A bálványfa mint erőszakosan terjeszkedő fafaj a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt területén, és az ellene való védekezés lehetőségei
 • Kovács András: Futóbogár fauna felmérés a Soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban
 • Kreiner Roland: Tölgy magvetések egyéves, magról kelő gyomok elleni védelme a Zalaerdő Zrt. Bak Válickaparti Csemetekertjében
 • László Péter: Egyszikű gyomok elleni védekezési kísérlet a Mocz és Társa Magánerdészeti Kft. területén
 • Millei Dániel: Tölgy erdősítések gyomkorlátozási kísérletei a Zalaerdő Zrt. Zalaegerszegi Erdészeténél
 • Molnár Miklós: A bükk (Fagus sylvatica) tömeges pusztulása Zala Megyében
 • Nagy László: Erdővédelmi vizsgálatok a Szombathelyi Erdészeti Zrt Sárvári Erdészeti Igazgatósága Farkaserdő tömbjében
 • Skerlecz András: A cserebogár pajor elleni védekezés hatásának elemzése a KAEG Zrt. területén
 • Tóth Gyöngyi: A Cryphonectria parasitica kocsánytalan tölgyön az Iharosi Erdészet területén
 • Tóth Péter: Lombfogyasztó rovarok különböző nemesnyár klónokon
 • Ulrich Éva: Gyapjaslepke kártétel után jelentkező kárláncolat a Mecseki Erdészeti ZRT. Sásdi Erdészetének területén
 • Vacurka István: A Sárvár Farkaserdő területén bekövetkezett vadkárok, és azok hatása az erdősítések sikerességére

 

 

2007

 • Berényi Andrea: A Cryphonectria parasitica vizsgálata kocsánytalan tölgyön

 

 

2006

 • Csillag Vince: A feketefenyő pusztulás okai és következményei a Keszthelyi-hegységben
 • Hámori Dániel: Kuvik (Athene noctua SCOP.) telepítési és táplákozásbiológiai vizsgálatok a Felső-Kiskunságban
 • Papp Imre: A 2004. évi Magas-Tátrai vihar erdőterületen okozott kártétele
 • Waldinger Gergely: A gyapjaslepke (Lymantria dispar) elleni védekezési kísérlet cseres-tölgyesben a Bakonyerdő Rt. Területén

 

 

2005

 • Fekete Júlia: A Tisza-ártér fás szárú özönfajai, és a gyalogakác elleni védekezés lehetőségei
 • Molnár Miklós: A bükkpusztulás vizsgálata a Zalaerdő Rt. Zalaegerszegi Erdészetének területén

 

 

2004

 • Erőss Árpád: Külszini fejtések és Meddőhányók madártani vizsgálata a Csíkszentimrei Büdösfürdő környékén
 • Fodor István: A hargitai Ivó-völgy madártani vizsgálata, különös tekintettel a siketfajd (Tetrao urogallus L. 1758) előfordulására
 • Kocsis Gábor István: A bálványfa elleni védekezési kísérlet védet területen
 • Láncos Viktória: Az állatvédelem helyzete az ezredfordulón Magyarországon
 • Ruzsics Balázs: A kocsányos Tölgy egészségi állapota az Iharosi Erdészet területén
 • Szabó Csilla Tünde: A Nádasladányi-kastélypark központi részének állapotfelvétele, kezelési javaslatok

 

 

2003

 • László Péter: Szelektív egyszikű-irtó alkalmazása légi úton a ZALAERDŐ Lenti erdészeténél
 • Pósán Ferenc: A homoki erdeifenyvesek erdővédelmi problémái a Nyírségben
 • Rasztovits Ervin: A pókok (Arachnida: Araneae) erdővédelmi jelentősége Veszprém környéki kopárfásításokban
 • Salló Mária: A Mohos-láp ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tőzegmoha mezofaunára
 • Ugron Ákos Gábor: Cseres felújítások erdővédelmi problémái a Pilismaróti Erdészet területén

 

 

2002

 • Godáné Biczó Márta: Az EVOLUS 80DF gyomirtószer alkalmazási lehetőségei erdészeti kultúrákban
 • Iványi Tamás: Fenyőfélék tűbetegségei a Csácsi arborétumban (Zalaerdő Rt.)
 • Jelitai Edit: Az ezüsthárs egészségi állapota a Ropolyi Erdőrezervátumban
 • Máté Zoltán: Az erdeifenyő fában és kéregben költő rovarfaunájának szerepe a HM Kaszó Rt. területén
 • Mihalik István: A gyalogakác, mint erőszakosan terjeszkedő gyom a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén
 • Riezing Norbert: Különféle állománytípusok madártani vizsgálata a Vértesalján
 • Simon Sándor: A vad okozta károk és az alkalmazott védekezés vizsgálata a HM Budapesti Erdőgazdaság Süttői Erdészetének területén
 • Stubán Zoltán: Az akác fiatalosok erdővédelmi problémái a Pápai Erdészeti területén
 • Víg Anikó: A bükk fiatalosok egészségi állapotának vizsgálata a Farkasgyepűi Erdészet területén

 

 

2001

 • Knapp József: Fenyő és tölgy állományok összehasonlító madárcönológiai vizsgálata soproni és csákvári mintaterületeken
 • Kolencsik Attila: A Fertő-tó halfunájának vizsgálata, különös tekintettel az idegen fajok betelepítésére
 • Lócsi Gyula: A cseri talajokon álló fiatalosok egészségi állapotának vizsgálata a KAEG Rt. Rábaközi Erdészetének területén
 • Pálinkás Ákos: A bükk fiatalosokban jelentkező pusztulás okainak vizsgálata a Zalai Erdészeti és Faipari Rt. Letenyei Erdészetének területén
 • Pósán Ferenc: Az akác bélkorhadásának vizsgálata a NYÍRERDŐ Rt. Guthi Erdészeti Igazgatóság területén
 • Zsirai Péter: A gyapjaslepke (Lymantria dispar) gradációs viszonyainak feromon csapda segítségével való vizsgálata a TAEG Rt. Iváni Erdészete területén

 

 

2000

 • Csapó György: A Szombathelyi Erdészeti Rt. Cikotai plantázsának erdővédelmi problémái
 • Csupor Károly: A faanyagvédőszerek kioldódása kültérben, mint környezetterhelő tényező
 • Dr. Lakatos Ferenc: Feromonok alkalmazásának lehetősége az erdővédelemben
 • Dr. Szántó Mária: A nemesnyarakon megbetegedést okozó Melampsora fajok
 • Fehér Szabolcs: A Tóköz természetvédelmi terület madárvilágának faunisztikája
 • Gyergyák Lajos: Cserebogár pajor elleni védekezés lehetősége a Nagykanizsai Erdészet területén
 • Kelemen Csaba: A feketefenyő tű-és hajtáspusztulása Veszprém környékén
 • Köveskuti Zoltán: A bükk fiatalosokban fellépett pusztulás vizsgálata a Soproni Hegyvidék területén
 • Maticsné László Erzsébet: A Pécs Uránváros területén a közparkok és utcai fásítások egészségi állapotának a vizsgálata
 • Povics Noémi: A vidra magyarországi előfordulása, ökológiája, védelme
 • Simonics Ervin: A vadkár elleni védekezés eredményei a SEFAG Szántódi Erdészete területén
 • Szűcs Imre: A nemesnyár szaporítóanyag termesztés erdővédelmi problémái a KEFAG Rt. Solti Csemetekertjében
 • Vízvári Ottó: A cserebogár pajor elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata a Bajcsai Erdészet területén


1999

 • Bakos Péter: A rák (Crustacea) fauna ökológiai vizsgálata a Pilisi Parkerdő felszíni vízfolyásaiban
 • Jamniczky Rozália: Veszprém város és környéke herpetofaunájának vizsgálata

 

 

1998

 • Balázs Péter: Az erdeifenyő hótörés vizsgálata a Somogyi Erdőgazdaság Rt. Lábodi Erdészete területén
 • Bőjte Ildikó: A fenyőcemetedőlés vizsgálata a Csíkszentmártoni Erdészeti Hivatal Kozmási csemetekertjében
 • Dobó Béla: A cserebogarak előfordulása és kártételének vizsgálata a ZALAERDŐ Rt. homoktalajon fekvő erdészeteiben
 • Háromi Jenő: A régi magyar pásztorkutyák tartásának és tenyésztésének története és jelenlegi feladatai
 • Jakab Nándor: A Csíkszeredai Erdészeti Hivatal szépvízi üzemosztályában fellépett széltörés és következményeinek vizsgálata
 • Katonáné Gombás Katalin: Néhány dunántúli település bodobács (Pyrrhocoris apterus (L.)) populációjának bioindikációs vizsgálata
 • Kovács János: A Kiskunsági Erdőgazdaság Rt. Bugaci Erdészete területén az 1996-97 években fellépett viharkárok elemzése
 • Kovács Zoltán: A vadgesztenye állományokban és fasorokban fellépett aknázómoly (Cameraria ohridella 1986, Deschka & KoDimic, Lep.) károsítás összehasonlító vizsgálata a Pilisi Parkerdő Rt. Bajnai Erdészetének területén
 • Péter Csaba: A fenyő-féléket károsító szúfajok felmérése a Csíkszentmártoni Erdészeti Hivatal szentimrei üzemosztályában
 • Talabér Ferenc: A hagyományos és a nagyüzemi szőlőtermesztési mód hatása a rovarközösségekre Sopron környéki szőlőkultúrákban
 • Varga Rita: A szelídgesztenyekór (kórokozó: Cryphonectria parasitica /Murr./ Barr.) vizsgálata a Zalaerdő Rt. Zalaegerszegi Erdészete területén

 

 

1997

 • Ávéd Ildikó: A széltörések vizsgálata és megelőzésének gazdasági módszerei a Balánbánya VI. és VII. üzemosztályban
 • Bakó Csaba: Az 1995. évi viharkárok feldolgozása a Homoródi Erdészet területén (Madarasi Hargita nyugati oldala, Vargyas-völgy)
 • Benke József: A vadkár és megelőzésének a lehetősége a Homoródi Erdőgondnokság területén
 • Boros Levente: Az apácalepke (Lymantia monacha) előfordulása és kártétele, valamint az ellene való védekezés a Nagyhagymás-Békásszoros Nemzeti Park területén
 • Fodor György: „Az 1995évi viharkárok feldolgozása a Nagy-Küküllő forrás vidékén” (Zetelaki Erdőgondnokság)
 • Gergely Olga: A jegenyefenyő egészségi állapotának vizsgálata Tusnádfürdő környékén
 • György A. Tamás: A Hylobius abietis kártétele és az ellene való védekezés a Csíkszentmártoni Erdészet területén
 • Jakab Ferenc: Az apácalepke (Lymantria monacha) előfordulása és kártétele a Borszéki Erdőgondnokság területén
 • Kui Bíborka: Az apácalepke (Lymantia monacha) gradációs és kártételi viszonyainak alakulása a Csíkszentmártoni Erdőgondnokság területén
 • Németh József: Pilisi dolomitkopárok és feketefenyvesek nagylepke faunája
 • Papp Károly: Győr-Moson-Sopron megye épületlakó denevérfaunája
 • Petres Csaba: A széltörés és a szúkártétel kapcsolatának vizsgálata a Csíkszentmártoni Erdészeti Hivatal VII. üzemosztályában

 

 

1996

 • Csordás Csaba: A Hermes-tó élővilága és természetvédelmi vonatkozásai
 • Dolgos Attila: A kocsánytalan tölgy pusztulás vizsgálata az Északerdő RT Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatósága, Putnok területén
 • Freller Mónika: A kétalakú csertapló (Inonotus nidus-pici) kártétele a „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. Tamási Erdészetének a területén
 • Laczik Dénes: A gyurgylag (Merops apiaster) táplálkozási szokásainak és viselkedésének vizsgálta
 • László Ildikó: A lucfenyő egészségi állapotának vizsgálata a Csíkszentmártoni Erdészet területén
 • Sipos Sándor: Az Al-Duna ártéri erdeiben fészkelő nagytestű védett madarak természetvédelmi és erdőgazdálkodási vonatkozásai
 • Szalacsi Árpád: A fényi erdőtömb kocsányos tölgyeseinek egészségügyi vizsgálata
 • Winkler Dániel: A madárvilág szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegység tarvágásos területein

 

 

1995

 • Antil István: Madárvonulás-dinamikai vizsgálatok a Soproni Dombvidék tájegység területén (Erithacus rubecula)
 • Babics István: A cserebogár kártétele a Bajcsi Erdészet területén
 • Bagi István: A csemetekerti lombtrágyázás hatása a csemeték növekedésére és ellenálló képességére
 • Bíró László: A téliaraszoló lepkék kártétele a Zalaegerszegi parkerdő (Alsóerdő) területén
 • Dr. Hahn Oszkárné: Az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea DRURY) kártétele Győr-Moson-Sopron megyében
 • Galgóczy Árpád: A feketefenyő hajtáspusztulás vizsgálata a márkói kopárfásítások területén
 • Horváth István: A Heterobasidion annosum fertőzése és az Ips typographus fellépése közötti összefüggés a Soproni-hegyvidéken
 • Kovács Miklós: Nemesnyárak egészségi állapotának vizsgálata az Észak-Hansági Erdészet területén
 • Maczinkó László: A cserebogár-félék kártétele a SEFAG RT Nagyatádi Erdészetének a területén
 • Menoni Imre: A karácsonyfa-termesztő ültetvények erdővédelme
 • Nikházy György: A cserebogár-félék kártétele Krasznokvajda község határában lévő erdőkben
 • Nusser György: Nyárklónok összehasonlító vizsgálata az Észak-Hansági Erdészet Lébény 12B erdőrészletében található ERTI fajtakiválasztó kísérletében
 • Salamon Károly: A Calamagrostis epigeios elleni védekezés tapasztalatai a Tamási Erdészet területén

 

 

1994

 • Kardos Károly, Varga Gyöngyi: A rágcsálók (egér és pocok) populációs viszonyainak a felmérése és erdővédelmi szerepük az Őrségi Tájvédelmi Körzet területén
 • Lelkes András: A Kis-Balaton TK Soricidae, Muridae és Mikrotinae faunája
 • Szabó Tibor József: A Heterobasidion annosum által fertőzött fenyvesek ökológiai-ökonómiai vizsgálata és fafajcserés átalakítása a KEFAG Rt. Császártöltési Erdészetében

 

 

1993

 • Kapcsándi János: A Veszprém környéki fenyő kopárfásítások egészségi állapotának vizsgálata
 • Sándor Andrea: A vörösfenyő egészségi állapotának vizsgálata a TÁEG Hegyvidéki Erdészetének területén

 

 

1992

 • Bányácski Ferenc: A feketefenyő megbetegedésének és pusztulásának vizsgálata a Keszthelyi-hegységben
 • Hunya László: Állományok egészségi állapotának vizsgálata a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Telki Erdészetének területén, különös tekintettel a vad által okozott károkra
 • Németh Lóránt: A nagyvad által okozott károk a Hetvehelyi Erdészet területén
 • Szőcs Géza: A cserebogarak által erdeifenyő, vöröstölgy és kocsányos tölgy erdősítésekben okozott kártétel vizsgálata

 

 

1991

 • Fersch Attila: A Mezőföld EVAG Sárosdi Erdészete területén Vajta és Cece községhatárokban lévő fenyvesek egészségi állapotának vizsgálata
 • Frank Tamás: Ragadozómadarak, fekete gólya és holló aktív védelme a Bükkben
 • Kelemen Géza: A Nitrokémia telepek környékén lévő tölgy és fenyőállományok egészségi állapotának vizsgálata
 • Markó Béla: A Sümeg-környéki és kelet-zalai szelídgesztenyések egészségi állapotának vizsgálata
 • Nagy Edit: A kocsányos tölgyesek egészségi állapotának vizsgálata a Mezőföldi EVAG területén
 • Pellinger Attila: Madárvonulás vizsgálata a Fertő-táj hazai részén
 • Pintér Péter: A Mezőföldi-Sárrét madárvilág és annak természetvédelmi és erdővédelmi jelentősége
 • Szabó Lajos: Vadkárvizsgálatok a Parádfürdői Erdészet területén

 

 

1990

 • Buzsákiné Szilágyi Anikó: A vad károsításának hatása a tölgy felújításokban a Vasvári Főmérnökség Szajki és Sárvári Főmérnökség Farkas-erdei területén
 • Lakatos Ferenc: Cseri talajokon álló kocsányos tölgyesek erdővédelmi problémái a Tanulmányi Áll. Erdőgazdaság területén
 • Lestyán Csaba: Nyár és tölgyállományok erdővédelmi vizsgálata Ópusztaszer környékén
 • Papp Csaba: Nemesnyár klónok erdővédelmi vizsgálata a Dél-Hansági Erdészet területén
 • Vers József: A feketefenyő erdővédelmi problémái a Veszprém környéki kopárfásítások területén
 • Vidács Attila: Szelídgesztenye egészségi állapotának vizsgálata a Soproni Hegyvidék területén


1989

 • Sóvári László: Az akác állományok egészségi állapotának vizsgálata a zalai MGTSZ erdőkben

 

 

1988

 • Babiczki József: A rontott és karsztbokorerdők a Mátrai EFAG Gyöngyössolymosi erdészetének területén
 • Babiczki László: A kocsánytalan tölgy hervadásos betegségének vizsgálata a Mátrai EFAG Gyöngyössolymosi erdészetének területén
 • Baráth Mónika: A kocsánytalan tölgy pusztulásának vizsgálata a Pilisi Parkerdő területén
 • Burián Endre: A selyemkóró (Asclepias syriaca L.) biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei
 • Csertei Lajos: Vegyszeres gyomirtási technológiák a Gemenci Erdő és Vadgazdaság Bajai Erdészeténél
 • Dézsi Károly: A hazai és KGST gyártású középkategóriájú permetezőgépek összehasonlító értékelése
 • Dobrosi Dénes: A denevérek erdővédelmi vizsgálata
 • Eszes Ferenc: A Leuce szekció nyarainak gombabetegségei
 • Hartner Anna: A hangyák erdővédelmi jelentősége
 • Havas-Horváth István: Az 1986. évi erdőtervezési erdőkárfelvétel értékelése a Bükk hegységben
 • Héber József: Bór-vegyületek faanyagvédelmi hatásának vizsgálata
 • Hirka Anikó: Az immisszió hatásának vizsgálata az Inota környéki tölgyesekben
 • Horváth Iván: Vegyszeres gyomirtási feladatok a Mátra-Nyugat-Bükki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Hevesi Dombvidék erdőgazdasági tájba tartozó területein
 • Kandi József: Az erdei- és feketefenyő állományok egészségi állapotának vizsgálata a Váci Erdészet területén
 • Koltay András: A gyökérrontó tapló (Fomes annosus Fr. Cooke) ellen alkalmazott antagonista, az óriás terülőgomba (Peniophora gigantea Fr. Masse) hatásosságának vizsgálata az Ásotthalmi erdészet területén
 • Makai Zoltán: Cseresek lepkefaunájának vizsgálata különös tekintettel a tömeges elszaporodásra hajlamos lombfogyasztó fajokra
 • Mihálffy Imre: A lucfenyő telepítések története a Lillafüredi Erdészet területén
 • Papp László: A Göttingen környéki bükkös állományok egészségi vizsgálata, különös tekintettel az immissziós károkra
 • Pataki Tamás: A KTT-pusztulás és az erdőtípus összefüggésének vizsgálata
 • Reischl Gábor: A fenyő-félék immissziós károsodása a Freiburg környéki erdőkben
 • Rostáné Reményfy Rita: A Mátrai EFAG Parádfürdői és Verpeléti erdészeténél fellépett vadkárok értékelése
 • Sátory Endre: A kocsányos tölgy magtermelő állományainak növényvédelme a Mecseki EFAG területén
 • Szabó Gábor: A fakín (Loranthus europaeus L.) elterjedésének és károsításának vizsgálata a Felsőtiszai EFAG Debreceni Parkerdészetében
 • Szabó Sándor: A gyapjas lepke elleni védekezés az Ipolyvidéki EFAG Váci Erdészeténél
 • Varga Gyula: A vegyszerkenő gépek erdészeti alkalmazásának lehetőségei
 • Varga János: A lucfenyő károsítói a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészetének területén
 • Varga László: A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság Bédai Erdészetében fellépett fűzmegbetegedés vizsgálata
 • Varga Sándor : A feketedió egészségi állapota a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság Panduri Erdészeténél
 • Vigh István: A bükk levélkárosítóinak vizsgálata a zalai EFAG Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén
 • Winternitz Gábor: A Dunai Cementmű porkibocsátásának hatása a környező erdőkre
 • Zoltán János: A Mátrai EFAG Káli csemetekertjében alkalmazott vegyszeres ápolási technológiák

 

 

1987

 • Bartha Dénes: A nyírségi erdőtelepítések és erdőfelújítások gyomnövényzet viszonyai
 • Bertha Zsolt: A szabadba beépített faanyag védelmére javasolt új faanygvédőszer vizsgálata
 • Bodor György: Kémiai növényvédelem gépesítési lehetőségei fóliaházakban
 • Földesi Balázs: A szúbogarak (Scolytidae) ökofaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegység erdeiben
 • Grédics Szilárd: Hylobius abieteis kártétele a ZALAI EFAG Lenti Erdészetének területén
 • Hadnagy László: Néhány díszfaiskolai kultúra vegyszeres gyomirtása és herbicidérzékenységük vizsgálata postemergens kezelések során
 • Horgosi Zsolt: A Pristiphora abietina előfordulásának vizsgálata a Soproni hegyvidéken 1986-ban
 • Jósvay László: A Sopronkörnyéki fenyőerdők szú- és gombakárosítói, és ezek hatása a faanyag tulajdonságaira, megelőző és megszüntető védelem
 • Kató Sándor: A Mecseki EFAG Bólyi csemetekertjében talajerő-gazdálkodásában és komplex erdővédelmi technológia kidolgozása
 • Kiss Balázs: A kocsánytalan tölgy hervadásos betegsége a Pilismaróti Erdészet területén
 • Kocsis László: A Kisalföldi EFAG Rábaközi Erdészete területén az erdeifenyvesek rovarkártevőinek vizsgálata
 • Kollerné Bitó Irén: Az erdeifenyő állományok egészségi állapotának vizsgálata a barcsi Vörös Csillag MGTSZ területén
 • Kovácsné Havas Márta: A kocsányos tölgy állományok pusztulásának vizsgálata a Nagyatádi Erdészet területén, különös tekintettel a tölgy kéreg pajzstetű (Kermes quercus) fellépésére
 • Mihálffy Imre: A lucfenyő gyökérszú károsítása a Borsodi EFAG Lillafüredi Erdészeténél
 • Nagy Attila: A légszennyezés hatása a Várpalota (Inota) határában lévő erdőkre
 • Nagy Zoltán: A Nádasd község határában lévő lucfenyő állományokban fellépő pusztulás vizsgálata
 • Schumacher István: A vadkár mértéke, a védekezés lehetőségei az MN. Veszprémi Erdőgazdaság Ajkai Erdészeténél
 • Szentiványi Imre: Fonófűz felújítások vegyszeres ápolásának ökonómiai vizsgálata
 • Szép Tibor: A szúkárosítás vizsgálata a Kőszegi hegységi lucosokban
 • Tirják László: A Szigetköz erdei madárközösségeinek vizsgálata
 • Varga Sándor: A feketedió egészségi állapota a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság Panduri Erdészeténél

 

 

1986

 • Bácsiné Gyurkó Zsuzsanna: A luc betelepítésének felderítése a Soproni-hegységben. A lucosokban bekövetkezett nagyobb szúkatasztrófák vizsgálata
 • Balászfi József: A Heterobasidion annosum kártétele a Délalföldi EFAG Ásotthalmi Erdészetének területén
 • Ferenczi Tamás: A kocsánytalan tölgy pusztulásának vizsgálata a Mecsekben, a hosszúhetényi „Zengő Gyöngye” termelőszövetkezet területén
 • Hancz Zoltán: A Veszprém környéki kopárfásítások fenyőállományai egészségi állapotának vizsgálata
 • Horváth Jenő: A Kis-Balaton védőrendszer I. üteme során elárasztott területek madárvilágának kialakulása
 • Nagy Márta: A bórsav védőhatásának vizsgálata fehérkorhasztó gombákkal szemben
 • Polyák József: A kocsánytalan tölgy pusztulásának vizsgálata a Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazdaság területén
 • Waliczky Zoltán: A Pusztavacs Környéki Akácosok madárökológiai vizsgálata

 

 

1985

 • Csóka György: A kocsányos tölgyesek egészégi állapotának vizsgálata a Délalföldi EFAG területén
 • Fehér István: A Somogyi EFAG területén fellépett 1983. évi hótörések elemzése (Marcali, Nagyatádi és Nagybajomi Erdészet).
 • Mihály Zsolt: A mezőgazdaságban alkalmazott gombaölőszerek (fungicidek) hatása a faanyag felületi penészesedését okozó gombákra
 • Peer László: Erdei fafajokon jelentkező immissziós károk vizsgálata a Nitrokémia Ipartelepek és Fűzfőgyártelep lakóterüetén
 • Reményfy Rita: A vad károsításának mértéke a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság felújítási területein
 • Tilinczky Mária: A kocsányos tölgyesek egészégi állapotának vizsgálata a Felsőtiszai EFAG területén (Fehérgyarmati Erdészet)

 

 

1984

 • Bakó Csaba: Erdeifenyő fiatalosok egészségi állapotának vizsgálata a NYUFAK Erdőgazdaság területén.
 • Batári Béla: Bórvegyületek hatásának vizsgálata farontó gombákkal szemben
 • Gyura Károly: A kocsánytalan tölgy fatermeszési gondjai a Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Lillafüredi erdészeténél, különös tekintettel a kocsánytalan tölgy egészségi állapotára
 • Hegyi Tamás: A pusztuló kocsánytalan tölgyesek anyagának anatómiai vizsgálata
 • Kovácsné Gergácz Judit: A Vétyemi ősbükkös erdővédelmi vizsgálata.
 • Varga János: Vegyszeres gyomirtási eljárások továbbfejlesztésének vizsgálata a TÁEG Röjtökmuzsaji Erdészete haraszti csemetekertjében.
 • Varga Zsolt: Az egerészölyv és a héja ökológiai vizsgálata Sopron környékén és a Börzsönyben.
 • Vasas Ernő: A pusztuló kocsánytalan tölgyesek évgyűrű vizsgálata

 

 

1983

 • Andrési Pál: Madár ökofaunisztikai és erővédelmi vizsgálatok a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzetben.
 • Baloghné Váradi Éva: A sebzések hatása a törzsek egészségi állapotára.
 • Juhász Pál: Az aranyfarú pille kártétele a Délalföldi EFAG kötött talajon álló kocsányos tölgyeseiben
 • Raszler József: A körmendi Batthyány-kastély park faállománya egészségi állapotának felmérése.
 • Rohr Kerstin: Borvegyületek hatásának vizsgálata farontó gombákkal szemben.
 • Sódor Márton: A baglyok erdővédelmi és általános jelentősége táplálkozásbiológiájuk alapján.
 • Váradi Zoltán: Tölgypusztulással érintett állományok környezeti viszonyainak értékelése.

 

 

1982

 • Angel Jumbo E.: Az Inotai Aluminiumkohó környékén az imisszió okozta növénykárosodások vizsgálata.
 • Bach István: A kendermagbogár kártétele a ceglédi erdészet területén
 • Bagaméry Gáspár: A kitermelt fenyő tisztítási anyagában megjelenő rovarfauna vizsgálata és erdővédelmi jelentőssége a Nagykunsági EFAG területén
 • Balázs Alajos: Erdővédelmi adatok beépítése az üzemtervbe
 • Brick László: A vadkár elhárítása a Sükösdi Erdészet területén
 • Bugyik Endre: Vegyszeres gyomirtási technológiák kialakításának vizsgálata tölgy csemetetermesztésben és erdősítésekben a Nagykunsági EFAG területén
 • Donkó Károly: Az Apavára és Karcag környéki kocsányos tölgyesek araszoló lepke károsítói
 • Fekete János: Cserállományok fontosabb kórokozói
 • Fittler Ottó: Nemesnyárasok xylofág károsítói a Jánossomorjai Erdészet területén
 • Folcz Tóbiás: A Viscum album szerepe és jelentőssége erdei fafajokon
 • Kandi József: Erdei-és feketefenyő állományok egészségi állapotának vizsgálata a Bikácsi Erdészet területén.
 • Kazinczy Péter: Talajherbicidek perzisztenciájának vizsgálata gyors bioteszt módszerrel
 • Kovács István: A Parasznyai Erdészet területén fellépett kocsánytalan tölgy-pusztulás vizsgálata.
 • Nagy Sándor: Heterobasidion annosum a gönyűi homokterületen
 • Szalczer Antal: A gyapjas pille (Lymantria dispar) előfordulása és kártétele a Bajai Erdészet homoki területén
 • Széles Zoltánné: A növényvédelmi munkák gépesítése, és a munkák gépesítésének fejlesztése a Gyulai EVAG nagydorogi csemetekertjében
 • Szemerey Tamásné: Inszekticidek hatása a talajfaunára

 

 

1981

 • Ambrus András: A zalai bükkösök lepkefaunájának vizsgálata.
 • Bonczó Kálmánné: Az Őrségi Tájvédelmi Körzet növénykórtani kérdései
 • Hegyi István: Herbicidek vizsgálatának tapasztalatai a szürkenyár csemetetermesztésében
 • Jandala Attila: A cser egészségi állapota az Ipolyvidéki EFAG Salgótarjáni Erdészetének területén.
 • Kliegl Béla: Cserállományok növényvédelmi problémája
 • Lovász László: A fonófűz termelés növényvédelmének ökonómiai kérdései
 • Magyar Lajos: Nyárállományok egészségi állapotának vizsgálata a Tengelici homokvidéken.
 • Markovics Tibor: A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) károsítása a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát Kőszegi Erdészete területén
 • Mihályfalvy István: A Bánhorváti Erdészet területén fellépett kocsánytalan tölgy-pusztulás vizsgálata.
 • Németh Rudolf: A madárvonulás vizsgálata a Sopron környéki erdő ökoszisztémákban és a Fertő-tó Bioszféra Rezervátumban.
 • Pogrányi Kálmán: A cser levelein élő gubacsszúnyogok károsításának felmérése.

 

 

1980

 • Ádámfi Tamás: Az 1977-80-as vadászati idények dámtelepítéseinek története és tapasztalatai
 • Angyal Attila: A barcsi Vörös Csillag Mgtsz erdőbirtokának 1980. évi vegyszeres gyomirtási terve
 • Bacskó Lajos: A nyuli Mg. Tsz. Erdőbirtokának 5 éves vegyszeres gyomirtási terve
 • Bakai Gábor: Rontott akácosok fafajcserés átalakításában alkalmazható növényirtó vegyszerek hatásvizsgálata a Röjtökmuzsaji Erdészetterületén.
 • Bakk József: Telepített erdeifenyő állományok egészségi állapotának vizsgálata Csapod község határában
 • Bese László: A Dél-zalai bükkösök madárfaunájának vizsgálata.
 • Égető Gábor: Erdővédelmi terv összeállítás a kiskunsági állami gazdaság erdészeti ágazata részére
 • Faludi József: A tölgypusztulás vizsgálata a Sellyei Erdészet területén
 • Földi Lajos: A Debrecen környéki erdei és feketefenyő gyökérrontó taplóval fertőzöttségének megállapítása
 • Kisházi Zoltán: A természetes bükk újulat elmaradásának és elpusztulásának okai, a védekezés lehetőségei
 • Koczka Zoltán: A gyökérrontó tapló károsításának mértéke a Duna-Tisza közötti fenyőállományokban.
 • Kocsó Mihály: A városi környezet sajátos növényzetkárosító hatása, a védekezés lehetőségei
 • Kovácsv László: A kisalföldi Duna-ártér területén az apró rágcsálók okozta kártétel vizsgálata.
 • Miszlang Lajos: A Zengő hegység gesztenyéseinek egészségi állapota
 • Nagy Attila: A NOVOR-1005 típusú permetezőgép üzemi vizsgálata szántóföldi szórókerettel és DOC-48 típusú szórófejekkel felszerelve
 • Palme Domonkosné: A nyarak rovarkártevőinek vizsgálata az ásványrárói csemetekertben
 • Pettkó Szendtner Aladár: A vadkár gazdasági hatása a Gemenci ÁEVG Bajai Erdészetének területén
 • Polner Frigyesné Csernovszky Júlia : A Neodiprion sertiki károsításának vizsgálata az Ásotthalmi Erdészet területén
 • Puskás Lajos: A fenyőállományok egészségi állapotának vizsgálata az Ásotthalmi Erdészet területén.
 • Rapatyi István: A füzek rovarkártevői a tolnai csemetekertben
 • Rapatyi Rezső: A Szekszárdi Erdészet tolnai csemetekertjének vegyszeres gyomirtási terve 1évre.
 • Sipos Imre: Erdei fafajokon jelentkező imissziós károk vizsgálata a Nitrokémia Ipartelepek (Fűzfőgyártelep) gyártelep területén.
 • Soós László: Erdei fafajokon jelentkező imissziós károk vizsgálata a Nitrokémia Ipartelepek (Fűzfőigyártelep) lakótelepén és a gyárterületen kívül eső részeken.
 • Szász Károly: Az Asclepias syriaca
 • Török József: Karácsonyfa telepek komplex védelme
 • Varga Gábor: Kísérletek erdei fenyőerdősítések optimális ápoltsági fokának megállapítására, különös tekintettel a kémiai gyomirtás lehetőségére
 • Vig Péter: A Lymantria dispar elleni védekezés gazdaságossági vizsgálata
 • Zátonyi Imre: Imissziók fás növények növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálata a Nitrokémia Ipartelepek területén és környékén.

 


1979

 • Farkas Andor: A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) kórtünetei lucfenyőn.
 • Gyarmati Tibor: A bórsav vizsgálata farontó gombákkal szemben.
 • Pillér Tibor: A Kapuvár környéki védett égeresek egészségi állapota.
 • Rottenhoffer Attila: A fagyrepedéshatása a kihozatalra cseresekben
 • Suskovits Katalin: A nátriumfluorid védőértékének meghatározása különböző fafajokon.
 • Ubrankovics Pál: Fenyőszaporítóanyag termesztésének vizsgálata talajfertőtlenített területen az Ipolyvidéki EFAG dejtári csemetekertjében.

 

 

1978

 • Bencsics Jánosné: Fűz- ültetvényekben jó szelektivitású herbicidek és herbicid kombinációk alkalmazási lehetőségének vizsgálata
 • Berényi Béla: A feketefenyő gyomirtása telepítésben, különös tekintettel az évelő gyomok irtására
 • Bukri Julianna: Az erdeifenyő állományok egészségi állapotának vizsgálata az Ipolyvidéki EFAG területén
 • Csuka Imre: A gyökérrontó tapló (Fomes annosus) kártételének ökonómiai elemzése
 • Dóró Katalin: Akácosok tölgy- fafaj cserés átalakításának gyomcönológiái vonatkozásai tekintettel a herbicid technika alkalmazására
 • Dr Tóth József: A feketefenyő kékülése és rovarfertőzöttsége közötti összefüggés vizsgálata
 • Eszes Ferenc: Az akácos tő- és törzskorhasztó gombái Debrecen környékén
 • Fodor Sándor: A Pissodes validirostris és sDioryctria abietella Nyugat Dunántúli előfordulása, biológiai és gazdasági jelentősége
 • Gergely János: A cserebogár károsítása és az ellene való védekezés a Délalföldi EFAG területén
 • Gyarmati László: Az erdeifenyő állományok egészségi állapota a Kisalföldi EFAG Rábaközi Erdészetének területén
 • Horváth Miklós: A fenyő csemetedőlés és az ellene való védekezés lehetőségei.
 • Kaczkó László: A Tisza hullámterében lévő állományok erdővédelmi problémái a Délalföldi EFAG területén
 • Kara Miklós: A Leuce- szekcióba tartozó nyárak levél- és hajtáskárosító gombái Szeged környékén
 • Kardos Ferenc: A fagyléc okozta minőségi és értékcsökkenés cseresekben
 • Kékesi Károly: A vegyszeres növényvédelem helyzete és fejlesztésének lehetőségei a Mátrai EFAG Tarnaleleszi Erdészeténél
 • Kiss Szabolcs: A dorogi fenyő tarvágás felújításának erdővédelmi problémái
 • Kómár József: A tuskózás nélküli nemesnyár erdőfelújítások erdővédelmi vonatkozásai a Közép- Tisza hullámterében
 • Lengyel László: Az akácos mozaikvírus vizsgálata a Türjei akácosban
 • Miklós Gábor: A ráckevei Tókerti parkerdő erdővédelmi problémái
 • Molnár Ákos: A vegyszeres gyomirtás ökonómiai problémái az erdősítések ápolásában
 • Nagyné Tima Katalin: Aszály okozta károk felmérése és kiértékelése erdősítésekben
 • Nemes László: A tűzkárosítások hatásának vizsgálata nemesnyárasban
 • Nyulasi József: Az erdősítések növényvédelme Szlovákiában
 • Palaczki Józsefné: Herbicidek vizsgálatának tapasztalatai a barcsi „Vörös csillag” MgTSZ erdőgazdálkodásában
 • Péti Miklós: A vágásterületek gyomprognózisának kidolgozása a hegyvidéki bükkösökben
 • Polgár Imre: A vadkárosításának vizsgálata bodonyi Mátraalja TSz erdőterületén
 • Schrődl László: Az őz kártétele Vas megyében
 • Steiger Károly: A Fertő-tó faunája és vadászati lehetőségei
 • Szabó László: Az M. N. Veszprémi erdőgazdaság Dudari Erdészetének 1978. évi erdővédelmi terve
 • Szegedi András: Casoron G gyomirtó vegyszer alkalmazásának vizsgálata nemesnyár és kocsányos tölgy kultúrákban

 

 

1977

 • Faragó Sándor: A Hansági túzokvédelem vizsgálata
 • Folcz Tóbiás: Néhány odulakó madárfaj táplálkozásbiológiájának vizsgálata a Szárhalmi erdőben
 • Horváth István: Gyapjaspille oktatófilm
 • Kornis Iris: Az erdei fafajokon jelentkező imissziós károk vizsgálata a Nitrokémia Ipartelepek (Fűzfőgyártelep) területén
 • Vad Miklós: Immissziós károk erdei fáinkon a Kazincbarcikai iparvidék környékén

 

 

1976

 • Ádám Péter: Buvinol és Hungazin pk alkalmazásának lehetősége az Ásotthalmi erdészet területén
 • Bartha Pál: Az intenzív fatermesztés jövője hazánkban, különös tekintettel a kemizélés lehetőségeire
 • Donkó Károly: Balatonfüredi karsztbokorerdő ökoszisztéma ízeltlábú faunájának vizsgálata.
 • Fidlóczky József: A Fromes fraxineus (Fr.) Cooke tőkorhasztása a cserháti akácosokban
 • Forgács László: A gyantázás hatása az erdeifenyő állományok egészségi állapotára és a faanyag minőségére a Bakonyszentlászlói Erdészet területén
 • Földes Mária: A Fomes annusus kártétele a Nagybajomi erdészet területén
 • Gyürky János: Az erdővédelem ökonómiai problémái
 • Hegyi Attila: A Berceli Erdészet területén alkalmazott vegyszeres gyomirtási munkák értékelése, különös tekintettel a helikopteres technika alkalmazására.
 • Kiss Anna és Fittler Ottó: A hansági lápterületek erdőállományai egészségi állapotának vizsgálata
 • Kmosko András: Természetvédelmi területek erdővédelmi kérdései
 • Kondor Antal: Lymantria dispar L. károsításának előrejelzése cseresekben
 • Kozma Gyula: Vegyszeres gyomirtás helyzete és fejlesztésének lehetőségei az M. N. veszprémi Erdőgazdaságban
 • Krahulcsán János: A Balaton felvidéki EFAG Pápai Erdészetének gyomirtási terve az 1976. évre
 • Mezei László: A Felső tiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 1976. évi vegyszeres gyomirtási terve
 • Ormos Balázs: A természetes (őserdei állapotban lévő) és gazdaságilag kezelt bükkösök egészségi állapotának összehasonlító vizsgálata
 • Ormosi Mária: A vad okozta kártételvizsgálata a Bükk-fennsíkon
 • Pálhalmi János: Felújítások kártevőinek vizsgálata a László- tanya környéki területeken
 • Pettkó-Szandter Aladárné: Gyomirtás homoki csemetekertekben, különös tekintettel a fehérnyár nevelésére Baja körzetében
 • Rózsai Rezső: A Dasychira pudibunda L. életmódja és károsítása
 • Schmolczer András: Vadkárok a természetes felújításokban
 • Szabó Ander Mihály: A Fertő-tó és környéke kétéltű és hüllőfaunája
 • Szabó Sándor: A vegyszeres növényvédelem környezetvédelmi hatásai a Tihanyi Tájvédelmi körzetben
 • Szemerey Tamásné Szontagh Rita: A Bükk-fennsík erdei almának faunisztikai vizsgálata
 • Varga Szabolcs: Az erdeifenyő ilonca (Rhyacionia buoliana) a Kanizsai homokvidéken
 • Vitányi Zsigmond: A Geometridae (Araszolók) kártétele és jelentősége a Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság területén

 

 

1975

 • Gyurák József: Az aszály okozta károk felmérése és kiértékelése az erdősítésekben a Vértesi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság területén
 • Mészáros György: Formes annosus fellépése és kártétele a nyírségi fenyőállományokban
 • Szilágyi Attila: Az IPAM-20 hatása a nematodákra, valamint gyomborítás mértékére
 • Zsibók András: A Lymantria dispar kártételének vizsgálata a Körös -Delta területén

 

 

1974-75

 • Berze László: A borax hatásának vizsgálata a farontó gombákkal szemben
 • Birck László: A gyapjaspille tömegszaporodása és az ellene alkalmazottvédekezési eljárások vizsgálata a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Sellyei Erdészetében
 • Kara Miklós: A gyökérrontó tapló /Pomes annosus/ károsítása a Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Ásotthalmi Erdészete területén
 • Ketema Ayalew: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság területén alkalmazott vegyszeres gyomirtási munkák értékelése
 • Kronekker József: A Blastophagus piniperda életmódja, károsítása és az ellene való védekezés lehetőségeinek vizsgálata a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát Erdőgazdasága Őriszentpéteri Erdészetében
 • Németh Mária: A nagy fenyőormányos /Hylobius abietis/ károsításának és az ellene való védekezés lehetőségeinek vizsgálata a Tanulmányi Áll. Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészeténél

 

 

 

1974

 • Pethő Lajos: A parkettfriz faanyag védelmi szempontból történő vizsgálata a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Fűrészüzemében, különös tekintettel a szijácsbogár /Lyctus linearis Goeze/ kártételére

 

 

1973-74

 • Fehér Valéria: Az erdeifenyő egészségi állapotának vizsgálata a Kaszópusztai Erdészet területén
 • Gruber István: A fenyőfélék egészségi állapotának vizsgálata a Háromhutai Erdészet területén /Borsodi EFAG/
 • Jereb Katalin: A Tanulmányi Áll. Erdőgazdaság Sopronkörnyéki Erdészetének 10 éves vegyszeres gyomirtási terve
 • Kiss József: A vad okozta kártétel és annak hatása a lucfenyőre a Lillafüredi Erdészetterületén
 • Madas Katalin: A jegenyefenyő-hajtás- és kéregtetü /Dreyfusia-fajok/ kártételének vizsgálata a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság területén

 

 

1972-73

 • Kárpáti László: A Sopron-környéki kocsánytalan tölgyesek madárvilágának vizsgálata
 • Lakatos László: A madárvédelem helyzete és lehetőségei a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészet parkerdő területén
 • Miszlang Lajos: A Zengő Gyöngye /Hosszuhetény/ erdőbirtokának 10 éves vegyszeres gyomirtási terve
 • Padányi Gulyás Gábor: Az akácosok farontógomba károsítói, különös tekintettel a tintagombák /Coprinus fajok/ jelentőségére
 • Polgár Imre: Az erdeifenyő fiatalosok rovarkárosítóinak vizsgálata a Tanulmányi Erdőgazdaság területén

 

 

1971-72

 • Bagaméri Gáspár: Motoros házipermetezőgép /Jessura-típusú gép/ alkalmazhatóságának vizsgálata fenyőfiatalosokban
 • Strankovics István: A Lilafüredi Erdészet területén levő lucfenyő állományok egészségi állapotának vizsgálata
 • Széll László: Az erdei fenyő rovarkárosítói a Sárvári Erdészet területén
 • Szilágyi Attila: Gázkárosítás nagyobb ipartelepek /Pt, Fűzfő, Inota/ környékén lévő állományokban

 

 

1970-71

 • Bencsics János: A cseresek egészségi állapotának vizsgálata a Rábaközi Erdészet területén
 • Bugovits Tamás: Az Őriszentpéteri Erdészet területén korábban bekövetkezett hótörés és hónyomás által okozott károk feldolgozása a matematikai statisztika módszereivel, a károk későbben jelentkező kihatása
 • Ponicsán Gábor: A lucfenyő egészségi állapota a Gyöngyössolymosi erdészet területén
 • Solti Béla: A ragadozó madarak szerepe és jelentősége az apróvadgazdálkodásban


1969-70

 • Bognár Gábor: A fehér- és szürkenyár állományok egészségi állapotának vizsgálata a Bugaci Erdészet területén
 • Csernovszky Julianna: A nemesnyár hibridek fontosabb levélkárosító gombáinak vizsgálata a Csongrádmegyei Állami Erdőgazdaság területén
 • Farkas Attila: Erdeifenyvesek rovarkárosítóinak vizsgálata a Ceglédi Erdészet területén
 • Horváth Dezső: A fenékpusztai telepített nyárasok rovarkárosítóinak vizsgálata
 • Joó Antal: A nemesnyárhibridek egészségi állapotának vizsgálata a Bikácsi Erdészet területén
 • Kadlecsik Ferenc: Cseresek egészségi állapotának vizsgálata a Mecsérpusztai Erdészet területén
 • Körmöczi János: A tölgy szijácskorhadásának vizsgálata
 • Líszi András: A mezővédő erdősávok, fasorok és a facsoportok madárvilágának vizsgálata Székesfehérvár környékén
 • Vitányi Zsigmond: A Bodrogközi kocsányos-tölgyesek pusztulásának vizsgálata

 

 

1968-69

 • Angyal Attila: A sopronkörnyéki erdők lemezes farontó gombái
 • Brojnás László: Az erdei- és feketefenyő növekedési és egészségi állapotának összehasonlító vizsgálata a Hajdúsági Áll. Erdőgazdaság területén
 • Ötvös Mihály: A nyárasok egészségi állapotának vizsgálata a Csongrád Megyei Állami Erdőgazdaság területén
 • Pápai Gábor: A szentendrei rontott erdők károsító tényezői
 • Radetzky Jenő: A cserebogár kártételének vizsgálata a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság területén /Móri-, Bicskei-, Székesfehérvári-járások területén /
 • Simsay István: A legfontosabb nemesnyárhibridek egészségi állapotának összehasonlító vizsgálata a Pörbölyi Erdészet területén
 • Szujer István: A telített bükk talpfák korhadását okozó gombák

 

 

1967-68

 • Bartha Pál: Az utóbbi évek hó- és zúzmarakárosításai a Pilisszentkereszti Erdészet területén
 • Herman Éva: Az erdeifenyő egészségi és növekedési állapotának vizsgálata a Délzalai Állami Erdőgazdaságban
 • Jobbágy Béla: A bükk álgesztesedésének vizsgálata a Szilvásváradi Erdészet területén
 • Lippay Ferenc: A Lymantria dispar károsítása és az ellene való védekezés a Lovasberényi Erdészet területén
 • Pettkó-Szandtner Aladár: Cseresek egészségi állapotának vizsgálata a Vértes-hegységben
 • Ráczi Győző: A nyárasok egészségi állapotának vizsgálata a Tiszakeszi Erdészet területén /Keletbükki Állami Erdőgazdaság/
 • Sipos Géza: A cserebogár kártétele és az ellene való eddigi védekezési eredmények a Debreceni Erdészet területén
 • Szabó János: A cser egészségi állapotának vizsgálata a Kerecsendi Erdészet területén
 • Tárczi Csaba: A nemesnyarak egészségi állapotának vizsgálata a Nyírségi Állami Erdőgazdaság területén
 • Tóth Aladár: A telepített és a természetes kocsányostölgy állományok egészségi állapotának vizsgálata a Mecseki Állami Erdőgazdaság területén
 • Ujhelyi László: A nyárállományok egészségi állapotának vizsgálata a Győri Erdészet területén

 

 

1966-67

 • Árvai Margit: A Lymantria dispar kártétele a Baktalórántházi Erdészetben /Nyírségi Állami Erdőgazdaság/
 • Brugger Frigyes: A bükkösök és tölgyesek bogárfaunájának elemzése és összehasonlító vizsgálata a Bükk-hegységben /Keletbükki Állami Erdőgazdaság/
 • Fritsch Ottó: A nyárasok növekedési és egészségi állapotának vizsgálata a Ráckevei Erdészet területén /Gödöllői Állami Erdőgazdaság/
 • Hrotkó Lőrinc: A feketenyárfélék egészségi állapotának vizsgálata a Baja környéki nyárasokban /Dunaártéri Állami Erdőgazdaság /
 • Pákozdi Ernő: A fenyőállományok növekedése és egészségi állapota a Háromhutai Erdészetben /Zempléni Állami Erdőgazdaság/
 • Sódar Pál: A cserebogárpajor mértékének és kártételének vizsgálata a Kiskunsági Állami Erdőgazdaságban
 • Takács Lajos Szabolcs: Nyárasok növekedési és egészségi állapotának vizsgálata a Dunavecsei Erdészet területén /Kiskunsági Állami Erdőgazdaság/
 • Vörös Klára: A fehér- és szürkenyár egészségi állapotának vizsgálata a Bugaci Erdészetben /Kiskunsági Állami Erdőgazdaság/

 

 

1966

 • Sohler István: A nyárfélék egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata a Zamárdi Állami Erdőgazdaság homokvidékein

 

 

1965-66

 • Balázs József: A cserebogár kártételének vizsgálata a Gödöllő környéki erdőkben /Gödöllői Állami Erdőgazdaság/
 • Bodnár Zoltán: A bükk és kísérő fafajai egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata a Bükkfennsíkon /Nyugatbükki Állami Erdőgazdaság/
 • Kauzli Kálmán: A Lymantria dispar károsításának vizsgálata a sümegi erdészet területén /Keszthelyi Állami Erdőgazdaság/
 • Kristó László: A nyárfélék egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata a Balaton déli partjain /Zamárdi Állami Erdőgazdaság/
 • Molnár Zoltán: A lomb és fenyőszerfa fatelepi károsítói a Budapesti Fűrészek Soroksári úti telepén
 • Müller Klára: A Loranthus előfordulása és kártételének vizsgálata a Mártafüredi és Gyöngyössolymosi Erdészet területén /Mártai Állami Erdőgazdaság/
 • Prém Jenő: Az Őrségi 1962-63 évi fenyő-hótöréseket követő rovarkárosítások vizsgálata /Szombathelyi Állami Erdőgazdaság/
 • Probocskai Endre: A nyárfajok egészségi állapotának vizsgálata a Gödöllői Erdészet területén /Gödöllői Állami Erdőgazdaság/
 • Rádi József: A Populus robusta állományok egészségi állapotának vizsgálata a Kiskunsági Állami Erdőgazdaság területén

 

 

1964-65

 • Bakonyi Csaba: Az erdei- és feketefenyő egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata a gönyüi /Kisalföldi Állami Erdőgazdaság/ homokon
 • Faragó Mária: A Lophyrusok legutóbbi 10 éves károsításának kiértékelése a Kiskunsági Állami Erdőgazdaság területén
 • Huiber János: Veszprém környéki kopárokon telepített fiatalosok egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata
 • Korom Gyula: A fehér- és szürkenyár állományok egészségi és növekedési állapotának vizsgálata a Kiskunsági Áll. Erdőgazdaság területén
 • Martini György: A cser egészségi állapotának és erdőművelési jelentőségének vizsgálata a Mecseki Állami Erdőgazdaságban
 • Mastalir Ernő: A bükk és a hárs egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata Keszthelyi Állami Erdőgazdaság területén
 • Sinkó Zoltán: Olajféleségek és keverékeik gombák elleni védőértékének vizsgálata
 • Zádor Mária: A fenyőfélék egészségi állapotának és növekedésének összehasonlító vizsgálata a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészetében

 

 

1963-64

 • Béres Sándor: A fenyőtűvörösödés vizsgálata a soproni Hegyvidéki Erdészet területén
 • Halász Tibor: Az erdei- és feketefenyő egészségi állapotának és növekedésének vizsgálata az Iváni és Sopronkörnyéki Erdészet területén
 • Juriss Éva: A gyapjaspille /Lymatria dispar L./ károsításának vizsgálata a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Sopronkörnyéki Erdészetének területén
 • Kismartoni Károly: A bükkösök egészségi állapotának vizsgálata a Bükkhegységben
 • Kovács József: Az erdeifenyő fiatalosok és állományok növekedésének és egészségi állapotának vizsgálata az Északsomogyi Áll. Erdőgazdaság marcali erdészetének területén
 • Lenár György: A vadkárosítás vizsgálata a Zemplénhegységi Állami Erdőgazdaság Füzérkomlósi Erdészetében
 • Schrődl László: Az 1962-63 évi hótörések vizsgálata a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság Körmendi és Őriszentpéteri Erdészetének területén

 

 

1962-63

 • Agócs József: Nyárasok gyökérrevesedésének vizsgálata
 • Kesztner Zoltán: A szarvas okozta hántási károk és ezek következményei a Bajai Állami Erdőgazdaság szekszárdi erdészetének területén
 • Kósa Ernő: Az erdeifenyő jelentősége és egészségi állapota a Bakonyszentlászló környéki erdőben
 • Mata Magdolna: Az erdeifenyő fiatalosok rovarkárosítói- különös tekintettel a fésűs fenyődarazsak /Diprion-fajok/ és a fenyőiloncák /Evetria-fajok/ kártételére
 • Mikó Rezső: Az akácosok egészségi állapotának vizsgálata a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság röjtökmuzsaji és iváni erdészetének területén
 • Nagy Antalné: A Debrecen körüli nyárasok betegségei
 • Porubszky János: A varjúfélék táplálkozásbiológiájának vizsgálata
 • Szaszik Mária: A cserebogárkárosítás vizsgálata a Kiskunsági Állami Erdőgazdaság bugaci erdészetének területén
 • Tamás Katalin: A cserebogárkároítás vizsgálata a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság sopronkörnyéki és iváni erdészetének területén
 • Ujhelly Péter: A nyárfacincérek /Sapedra fajok/ károsításának vizsgálata a Kisalföldi Állami Erdőgazdaság területén

 

 

1961-62

 • Boa Sándor: A bükkrákosodás vizsgálata a Nagykanizsai Állani Erdőgazdaság területén
 • Gergácz József: A lucfenyő-toboztetűre vonatkozó vizsgálatok
 • Németh Lajos: A cseresek egészségi állapotának vizsgálata a Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság síkvidéki erdészetének területén
 • Rutai Béla: A vadkárosítás vizsgálata a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészetében
 • Sebák József: A feketefenyő növekedése és egészségi állapota a piliscsabai és Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészete területén
 • Szenthe András: A magas kőris barnabelűségének vizsgálata

 

 

1960-61

 • Borovits Ferenc: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság hegyvidéki erdészetének területén lévő lucosok egészségügyi vizsgálata
 • Rozsenich Tamás: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Síkvidéki Erdészetének területén lévő cseresek egészségügyi vizsgálata
 • Takáts Lászó: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság fűrészüzemében feldolgozásra kerülő cser- és tölgyrönk károsítóinak vizsgálata
 • Vajas Jenő: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság hegyvidéki és síkvidéki erdészetének területén található vadkárosítás vizsgálata

 

 

1959

 • Solymosi József: Az Evetria-fajok károsítása a sopronkörnyéki erdeifenyvesekben

 

 

1958-59

 • Rodek Márton: A jegenyefenyő növekedési viszonyai a soproni erdőkben

 

 

1957-58

 • Mihanik Pál: A cserebogár kártétele a sopronkövesdi erdőkben
 • Zádor Oszkár: A lucfenyő károsítói a soproni erdőkben

 

 

1957

 • Valiczky László: A madarak és gyapjas pille kapcsolata a soproni erdőkben

 

 

1956-57

 • Gárdonyi Gyula: A beerdősített kopárok vizsgálata, károsítók, egészségi állapotuk. A jövendő feladatok
 • Győry Jenő: Az elegyes és elegyetlen erdők összehasonlító biöcönotikai viszonyai. A jövendő feladatok
 • Takács Jenő: Az ezüsthárs előfordulása, állományképzése és egészségi viszonyai a Mecseki Állami Erdőgazdaságban

 

 

1955

 • Balázs Miklós: A nyírfa állomány egészségi állapotának és károsítóinak összehasonlító vizsgálata. A nyártelepítések legközelebbi 5 éves erdősítési tervének elkészítése
 • Balázs Miklósné: Az erdei- és feketefenyő állományok növekedési és egészségi állapotának összehasonlító vizsgálata. A fenyőtelepítések legközelebbi 5 éves tervének elkészítése
 • Borkó István: Az erdészet bükkösei és tölgyes-bükköseinek összehasonlító növekedési és egészségügyi vizsgálata
 • Gordos Mátyás: Az erdészet rontott erdei károsítóinak vizsgálata, a rontott erdő keletkezésének okai, az állományok átalakítási terve
 • Lakatos Zoltán: Az erdészet területén fekvő erdei- és feketefenyvesek növekedési (fatermési) és egészségi állapotának vizsgálata különös tekintettel az őshonos erdeifenyvesekre
 • Minota Erik: Az erdészet területén fekvő őshonos és telepített kocsányos tölgy állományok növekedési és egészségi állapotának vizsgálata
 • Szappanos András: Az erdészet területén fekvő tölgyesek betegségeinek és károsítóinak vizsgálata. A rontott tölgyesek átalakításának terve

 

 

1954

 • Deák István: A sopronkörnyéki luc- és erdeifenyvesek pusztulásának okai, különös tekintettel a Fomes annosus jelenlétére, és a védekezési eljárások
 • Gombási István: A cserebogár kártételének kivizsgálása, értékelése és az ellene való védekezés erdősítésekben és csemetekertekben a Sárvári Erdőgazdaság területén
 • Nyebehaj János: A budai kopárok fásításával tapasztalt abiotikus és biotikus károsítások és az azok elleni védekezések
 • Danka László: A cserebogár kártételének megállapítása az erdészet területén és az ellene való védekezés kidolgozása