Egyetemi doktori disszertációk

 

A kereséshez használja a Ctrl+F billentyűkombinációt!


2017

 • Nagy László: A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata


2016

 • Velekei Balázs: Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kárpát-medencében


2015

 • Horváth Bálint: Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata
 • Kelemen Géza: Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata
 • Molnár Miklós: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei
 • Sárándi-Kovács Judit: Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában


2014

 • Tóth Viktória: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani STAUDINGER 1870) populációgenetikai vizsgálata


2013

 • Markóné Nagy Krisztina: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)


2012

 • Tuba Katalin: Különböző nyárfajok és -klónok herbivor rovarközösségei, különös tekintettel a Populus nigra származásokra


2008

 • Nagy Dániel: Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek ökológiai és ökonómiai vizsgálata

 

2005

 • Vidóczi Henriett: A szelídgesztenye kéregrákja (Cryphonectria parasitica (MURR.) BARR] a Soproni-hegységben

 

2004

 • Kovács Zoltán: Adatok a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka et Dimič 1986, Lepidoptera, Gracillariidae) biológiájáról, elterjedéséről és az ellene való védekezésről

 

2003

 • Csókáné Hirka Anikó: Vizsgálatok a magyarországi tölgyesek karpofág rovaraival

 

1994

 • Geleta Ferenc: Az erdőtüzek okainak és hatásainak vizsgálata a Somogyi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság területén

 

1993

 • Folcz Tóbiás: A nyár-kéregfekélyt okozó gomba, a Dothichiza populea hazai életmenete és kártétele
 • Lakatos Ferenc: A lucfenyő szúkártevői és az ellenük való védekezés
 • Páll Miklós: Vadkárosítás fenyő állományokban

 

1991

 • Leskó Katalin: Környezetkímélő védekezések az ormánsági kocsányostölgy állományok lombrágó kártevői ellen

 

1987

 • Szörényi László: A csigafauna és a növényzet kapcsolata a Kőszegi- és a Soproni-hegység erdőtársulásaiban
 • Varga Szabolcs: A Rhyacionia buoliana schiff. elleni védekezés időpontjának előrejelzése hőösszeg-számítás alapján
 • Vargyai Kornélia: Tölgy és cser fafajokból készülő fűrészipari termékek elszíneződését okozó gombafajok elleni védekezés lehetősége

 

1984

 • Kocsó Mihály: Védekezés a városi környezetnek a fás növényekre káros hatása ellen

 

1983

 • Lemmer Józsefné: Vegyszeres gyomirtási vizsgálatok a Duna- Tisza közi meszes homoktalajokon

 

1982

 • Lengyel László: Az akác mozaikbetegsége

 

1981

 • Dr. Juhász Miklósné: A gyomirtószerek és néhány levélkórokozó hatása főbb állományalkotó fafajaink levélkataláz aktivitásara

 

1980

 • Szontagh Pál: Növényvédelmi technológiák fitofág rovarok leküzdésére nyárasokban és füzesekben

 

1979

 • Gyarmati Béla: Ujabb fungicidek hatékonysága a faanyagvédelemben
 • Kiss Miklós, Szabó Sándor: Az erdészeti fénycsapdák működését befolyásoló tényezők
 • Németh András: Fenyő iskolázások és erdősítések vegyszeres gyomirtása

 

1977

 • Kondor Antal: A gyapjaslepke károsításának előrejelzése cseresekben
 • Szilágyi Attila: A várpalotai alumíniumkohó és hőerőmű környéki erdei ökoszisztéma egyes tényezőinek megváltozása, a levegőszennyeződés hatására

 

1975

 • Tóth József: Coleoptera fajok populációdinamikai vizsgálata fénycsapdákkal

 

1973

 • Hangyál Tiborné: Erdeifenyő és feketefenyő csíracsmeték dőléses betegségei
 • Izrael Gábor: Magyarországi muflonállomány fejlesztési kérdései

 

1972

 • Ghimessy László: Lejtős területek erdősítéseinek talajelőkészítési, vízgazdálkodási problémái

 

1969

 • Kolonits József: Az erdeifenyő fésűs fenyődarazsai

 

1967

 • Kiss László: A rovarmérgek hatása az erdei magvakra és csemetékre

 

1965

 • Csesznák Elemér: A pilisi gyertyános-kocsánytalantölgyesek nevelése
 • Lengyel György: A feketefenyő állományok 1960-62 évi megbetegedéseinek okai

 

1964

 • Győry Jenő: Néhány kocsánytalan tölgyerdő típus madártani vizsgálata
 • Vincze Ernő: Adatok az erdészetileg fontos Balaninus fajok biológiájához

 

1962

 • Solymos Rezső: Az erdeifenyő nevelésének vizsgálata

 

1961

 • Szontagh Pál: A Malacosoma neustria L.

 

1956

 • Igmándy Zoltán: Cseresek növénykórtani vizsgálata