Tudományos diákmunkák

 

A kereséshez használja a Ctrl+F billentyűkombinációt!


2010

 • Folcz Ádám (emh.): Adatok a Soproni-hegység nagygomba világához


2005

 • Juhász Veronika (emh.): Fásszárú növények mikroszaporítása


2002

 • Takács Viktor (2002): A sopronhorpácsi erdősávrendszer állapotfelmérése, a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata

 

2000

 • Nagy László (2000): Az Erdődy család erdőgazdálkodása a XIX-XX. században
 • Vámos Krisztina (2000): Kőszeg város erdőhasználata a két világháború között

 

1996

 • Csepregi Imre (1996): Szlavón tölgy utódállomány vizsgálata a Szegedi Erdészet területén
 • Maksai László (1996): Firtos tájegység fa- és cserjefajainak természetes felújulása

 

1993

 • Grosz Róbert (1993): A természetközeli erdőgazdálkodás felé mutató folyamatok németországi tanulmányutam alapján

 

1990

 • Csiky Zsolt (1990): A sopronkőhidai nyár és fűz klónvizsgálati ültetvény értékelése
 • Papp Sándor (1990): A Bucsa-Jenőmajori szikfásítási kísérlet vizsgálata

 

1989

 • Bognár Csaba (1989): A fenyőfői bauxit meddőhányók újrahasznosítása

 

1988

 • Kádár József (1988): Nemesített vörösfenyő szaporítóanyag előállítása üvegház nélkül

 

1986

 • Bordács Sándor (1986): Mikropotenciálok mérése fehérfűz (Salix alba) dugványokon
 • Nikházy György (1986): A szubmontán bükkös szukcessziójának vizsgálata a felújítási fázisban

 

1984

 • Simon Erzsébet (1984): A kocsányos tölgy zölddugványozása

 

1983

 • Dinka Vince (1983): Termésokozási kísérletek a Szelesti tölgy magtermelő állományban
 • Kováts Zsuzsanna (1983): A sopronkőhidai nyár és fűz klónvizsgálati ültetvény értékelése
 • Kocsis László (1983): Mélyforgatásos és mélylazításos erdőfelújítási technológia összehasonlítása a Rábaközben
 • Páll Tamás (1983): Az intenzív bükkcsemete termesztése
 • Tölgyesi Albert (1983): Faállományszerkezeti vizsgálatok kocsányos tölgyesekben

 

1982

 • Facskó Ferenc (1982): Törzsfák és magtermelő állományok gépi nyilvántartása
 • Gergácz Judit (1982): Nagy papírcellás (415, 420) csemetékkel termesztési kísérlet
 • Kiss László (1982): Magvetési kísérletek drazsírozott maggal
 • Major László (1982): Az ezüsthárs jelentősége a Zselicségben
 • Surmon Mihály (1982): A szövettenyésztés erdészeti lehetőségei

 

1979

 • ifj. Solymos Rezső (1979): Die Rolle der gemischten Laubwalder des Pilis-Gebirges im Naturschutz
 • Járási Gábor (1979): Különböző levéltrágyák hatása egyéves szlavón- és kocsányos tölgy csemeték növekedésére
 • Keszei Jenő (1979): A Hédervári park felújítása

 

1978

 • Gaál György (1978): Lombfák vegetatív szaporítása
 • Halápi Nándor - Sere Ferenc (1978): Nyugat-magyarországi fagazdasági kombinát szaporítóanyag termesztésének fejlesztése

 

1977

 • Kazinczy Péter (1977): Hárs génrezervációk a Vértes hegységben
 • Halápi Nándor - Sere Ferenc (1977): A Lad - Gyöngyöspusztai nagyüzemi csemetekert üzemterve
 • Tompa Miklós (1977): Polietilén tasakos csemetenevelés öt különféle szubsztrátumon

 

1975

 • Martos Géza (1975): Fenyőcsemeték tömegszelekciójának értékelése 4-5 éves kísérletek
 • Nagy Károly (1975): A lucfenyő szerepe a Mátra erdőgazdálkodásában
 • Szendrődi László (1975): Egy kezeletlen park rekonstrukciója: tájkertté és arborétummá alakítása (Alsópere)

 

1974

 • Nagy Sándor (1974): A kiválasztódás vizsgálata fiatalkorú vöröstölgyesben

 

1971

 • Fidlóczky József (1971): A kiválasztódás erdőművelési jelentősége fiatalkorú kocsányos tölgy állományokban
 • Jereb Katalin - Madaras Katalin - Tompa Tibor (1971): Fenyő csemetenevelés osli tőzegen, fólia alatt a Tómalmi Tanulmányi Csemetekertben

 

1969

 • Tóth József (1969): Elektrosztatikus tér hatása néhány erdei mag kelési erélyére és csírázóképességére

 

1968

 • Juhász Mihály - Kiszela Erzsébet (1968): Rudaskorú kocsányostölgy állomány főbb szerkezeti adatai és erdőművelési jelentőségük

 

1960

 • Bánky József - Pulay Zsolt (1960): Hegy- és dombvidéki rontott erdeink átalakításának telepítési problémái