Személyi adatok

 • Születési hely és idő: Dombóvár (Tolna megye, Magyarország), 1973. 02. 09.
 • Családi állapot: Nős, két gyermek édesapja
 • Nyelvismeret: német és angol


Végzettség, szakérői jogosultságok

 • Madárgyűrűzési engedély (1989)
 • Okleveles erdőmérnök (1996)
 • PhD „summa cum laude”, erdészeti és vadgazdálkodási tudományok (2002)
 • Élővilágvédelmi szakértő (2007)
 • Középfokú gombaszakértő (2008)
 • Habilitáció (2008)
 • Tájvédelmi szakértő (2010)


Szakmai pályafutás

 • Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, erdőmérnök-hallgató (1991-96)
 • Soproni Egyetem (2000-től Nyugat-Magyarországi Egyetem), Erdőművelés Tanszék, PhD ösztöndíjas (1996-1999)
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Intézet, egyetemi adjunktus (1999-2002)
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Intézet, egyetemi docens (2002-2010), gyermeknevelési szabadság (2011-2012)
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, egyetemi docens (2013- )


Fontosabb szervezeti tagságok

 • Commitee for Mapping the Flora of Europe (tag, 2009- )
 • Flora Pannonica (Sopron) botanikai szaklap szerkesztőbizottsága (szerkesztő, 2003-2011)
 • IUCN/SSC Freshwater Plant Specialist Group (tag, 2010- )
 • Kitaibelia (Debrecen) botanikai szaklap szerkesztőbizottsága (tag, 1999- )
 • MTA Erdészeti Tudományos Bizottság (tag) (2006- )
 • Neilreichia (Wien) botanikai szaklap szerkesztőbizottsága (tag, 2006- )
 • NYME Roth Gyula Doktori Iskola (törzstag) (2009- )


Fontosabb kutatási tevékenység

 • Madárgyűrűzési programok, 45 alkalommal szakmai vezetőként madártani kutatótáborban Magyarországon és külföldön (Törökország, Görögország)
 • Magyarország edényes flórájának chorológiai-taxonómia kutatása, számos, az országra új taxon felfedezése (1994- )
 • Vegetációtérképezési programok (Magas-Bakony TK, Fertő-Hanság NP, Őrségi NP, számos kisebb TVT és Natura 2000 terület) (1996- )
 • Természetvédelmi kezelési tervek elkészítése (Fertő-Hanság NP, Őrségi NP, számos kisebb TVT és Natura 2000 terület), ill. természetvédelmi területek erdészeti kezelésének kidolgozása (Őrség, Magas-Bakony, Pannonhalmi TK, Soproni TK) (1996- )
 • Növénytársulástani és erdőtipológiai tanulmányok, országos szintű erdőtipológiai és élőhely klasszifikációs programok (1999- )
 • A magyar flóratérképezési program koordinátora (1999-2011)
 • A magyar adventív flóra kutatása, Checklist-összeállítása (2004)
 • A magyarországi edényes flóra Vörös Listájának szerkesztése (2007)
 • Az új magyarországi terepi növényhatározó szerkesztése (ANP Igazgatóság, 2009-2011)
 • Magyarországi élőhelyek leírása és határozója (ÁNÉR) (2011)
 • A hazai tájkataszter növényföldrajzi kötetrészének szerkesztése (MTA ÖBKI, 2008-2009)
 • A Rubus nemzetség közép-európai és balkáni fajainak revíziója (2010- )Oktatási tevékenység (a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Karán)


Graduális képzésben

 • 12 tantárgy oktatása (2010-ig, NYME Növénytani és Természetvédelmi Intézet)


PhD képzésben oktatott tárgyak

 • Fitocönológia
 • Vegetációtérképezés és vegetációértékelés


Konzulensi tevékenység (2000-2012)


Oktatásszervező tevékenység

 • 15 tantárgy programjának kidolgozása
 • Természetmegőrzési szakmérnök képzés, szakfelelős (2010-ig)
 • Természetvédelmi mérnök MSc mérnöktanári képzés, szakfelelős (2010-ig)


Tudományos díjak

 • A Környezetvédelmi Minisztérium „Nem védett területek felmérése” című pályázatának 1. díja (1997)
 • A Környezetvédelmi Minisztérium féléves tanulmányi ösztöndíja (1997, természetvédelmi kutatási eredményekért)
 • Zólyomi Bálintné-díj (2001, Fertőmelléki-dombsor flóra- és vegetációkutatásának eredményeiért)
 • Boros Ádám-díj (2002, magyarországi flóratérképezésben végzett tevékenységéért)
 • MTA Bolyai Ösztöndíj (2004-2007)


Külföldi szakmai tanulmányutak és kutatóutak

 • Albánia (2005, 2006)
 • Anglia (1999)
 • Ausztria (1996-2012 között számos alkalom)
 • Franciaország (2010)
 • Görögország (2011)
 • Horvátország (1999, 2007, 2012)
 • Németország (1989, 1997)
 • Portugália (2000)
 • Románia (1995, 1998, 1999, 2002)
 • Szlovákia (2006, 2007, 2010)
 • Szlovénia (2011, 2012)
 • Törökország (2008)


Külföldi ösztöndíj

 • Universität für Bodenkultur Wien, Ausztria (1998, téma: Az Alpok keleti előterének flórája és vegetációja).
 • Universität Wien, Institut für Botanik, Wien, Ausztria (2002-2003, téma: Az európai flóratérképezési rendszerek tanulmányozása).


Hazai kutatási kapcsolatok (közös publikációkkal)

 • Debreceni Egyetem TTK
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK
 • Magyar Természettudományi Múzeum
 • MGSZH Erdészeti Igazgatóság (korábban: Állami Erdészeti Szolgálat)
 • MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete (Vácrátót)
 • Nemzeti Park Igazgatóságok (BFNPI, DDNPI, FHNPI, KMNPI, ŐNPI)
 • Pécsi Tudományegyetem TTK
 • VM Természetvédelmi Szakállamtitkárság


Nemzetközi kutatási kapcsolatok (közös publikációkkal)

 • Botanical Museum of the Finnish Museum of Natural History, Helsinki (Finland)
 • Naturhistorisches Museum, Wien (Austria)
 • Palacký University, Olomuc (Czech Republic)
 • Slovak Agricultural University, Nitra (Slovakia)
 • Universalmuseum Joanneum, Graz (Austria)
 • Universität für Bodenkultur, Wien (Austria)
 • Universität Wien, Fakultätszentrum Biodiversität, Wien (Austria)
 • University of Maribor (Slovenia)


Részvétel tudományos kutatási programokban

 • „Erdőtipológiai elvek alkalmazása a Fertőmelléki-dombsoron” (témavezető, OTKA pályázat, 1998-2000);
 • „A tervezett Őrségi Nemzeti Park komplex szakmai előkészítése” (kutató, KAC 016456, 1999-2000);
 • „Többcélú erdőgazdálkodás (a legeltetés hatása a talajra és a növényzetre)” (kutató, INCO program, partnerek: Buckinghamshire University College, Brassói Egyetem, Estaçao Florestal Nacional Lisszabon, 1999-2002);
 • „Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése” (témavezető, NKFP pályázat, 3/B-0050-2002; 2002-2005).
 • „A Kisalföld DNy-i része nem védett területeinek komplex botanikai feltárása” (témavezető, KAC K-36-02-00037H, 2003)
 • „Extenzív szántók gyomcönológiai vizsgálata Északnyugat-Dunántúlon” (kutató, OTKA F038119; 2002-2005)
 • „A magyarországi edényes flóra chorológiai elemzése” (témavezető, OTKA 67666, 2007-2013).
 • TÁMOP – 4.2.1.B-09/1/KONV (Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen; Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása alprojekt; részprojektvezető, 2010)