Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

2013. április 3-5. között került sor a XXXI. OTDK Agrártudományi Szekciójának rendezvényére. Az Intézetünkben dolgozatot készítő hallgatók színvonalas munkáikkal kiemelkedő eredményeket értek el.


Erdészeti és Faipari Tagozat

  • Molnár Dénes: Újulatvizsgálatok a Szászvár 39/F szálaló üzemmódú erdőrészletben. (Témavezető: Dr. habil. Frank Norbert) I. díj
  • Kincses Miklós: Átalakító üzemmódú kísérlet felmérése és elemzése. Témavezető: Dr. habil. Frank Norbert) II. díj
  • Fülöp Tamás: Ezüsthársas-bükkösök fatömeg-tarifa tábláinak megszerkesztése és erdőnevelési szempontú vizsgálata. (Témavezető: Dr. habil. Frank Norbert) III. díj
  • Váradi Melinda: Különböző származású kocsányos tölgy csemeték gubacsképző rovaregyüttese (Témavezetők: Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin) Különdíj


Állatgenetika és –biotechnológia Tagozat

  • Bender Boglárka: Egy inváziós rovarfaj (a platán csipkéspoloska – Corythuca cyliata) populációgenetikai vizsgálata (Témavezetők: Dr. Lakatos Ferenc, Tóth Viktória) Különdíj


Hallgatóinknak ezúton is gratulálunk!