Májusi és erdei cserebogár

(Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani)


Hazánkban mindkét faj közismert, helyenként igen gyakori. A májusi cserebogárnak az idők során a Kárpát-medencében hét törzse alakult ki. A hét törzs közül négy négyéves fejlődésű, elterjedési területük a Kárpátok övezetébe esik. Hazánkban az V. a VI. és a VII. törzs található meg, ezek fejlődése hároméves. Az egyes törzsek rajzása más-más évekre esik:

  • V. törzs: 2010-2013-2016...
  • VI. törzs: 2011-2014-2017...
  • VII. törzs: 2009-2012-2015...

 

Az ország területén minden évben van valahol erős rajzás. Ahol az erős rajzás két egymást követő évben észlelhető, ott a májusi cserebogárnak két törzse is előfordul (pl. Nyírség); ahol minden évben van rajzás, ott mindhárom törzs megtalálható (pl. Somogy).


Az elterjedési területek pontos ismerete segítséget nyújt a rajzás és a pajorkárok előrejelzésében, valamint hozzásegíti a gazdálkodót a védekezésre való megfelelő felkészüléséhez.


Jelenlegi ismereteink szerint az egyes törzsek az alább területeken fordulnak elő (zárójelben a legközelebbi rajzás évével):

Az erdei cserebogárral kapcsolatban jóval kevesebb információval rendelkezünk. Valószínűleg ennek a fajnak is három törzse él Magyarországon, és a fejlődése is hároméves. Az egyes törzsek jelentőségéről és elterjedési területéről nincsenek pontos adataink.


A rajzást és a pajorok hároméves fejlődését mindkét faj esetében számos tényező befolyásolja pl. az időjárás, a predáció, vagy az emberi beavatkozás. A változó körülmények miatt időről-időre változik az egyes cserebogártörzsek rajzásának jelentősége és elterjedési területe. A fent látható térképek az 1973-ban készültek. Az eltelt 40 év során végbement változásokról nincs átfogó információnk. Amennyiben Ön észleli valamelyik fajt, kérjük az űrlapunk segítségével jelezze azt Nekünk, hozzájárulva ezzel az elterjedési térképek pontosításához.


A két hasonló faj nemzőjének elkülönítésében a farfedő-nyúlványuk alakja nyújt segítséget:

Balra a májusi cserebogár farfedője, mely megnyúlt, háromszög alakú, fokozatosan megy át az egyszerűen elkeskenyedő nyúlványba.
Jobbra az erdei cserebogár farfedőjének nyúlványa, mely minden átmenet nélkül indul ki, rövid és a vége gombszerűen megvastagodik.

(képek: www.invasive.org)2013. évi megfigyelésekMájusi cserebogár 2013 nagyobb térképen való megjelenítése