Meghívó

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait

 

Markóné Nagy Krisztina
doktorjelölt
PhD értekezésének nyilvános vitájára.

 

A nyilvános vita időpontja: 2013. június 13. csütörtök, 10:00 óra
Helye: Erdőmérnöki Kar, Tanácsterem.

 

A doktori értekezés címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)

 

Az értekezés opponensei:

  • Dr. Traser György ny. egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
  • Dr. Csóka György tudományos tanácsadó, ERTI Mátrafüredi Kirendeltség

 

Az értekezés mindenki számára hozzáférhető a www.doktori.hu internetes oldalon és a NymE Központi Könyvtárában, illetve a nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor s.k.

Doktori iskola vezetője