A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fejlődésmenete

Hillebrand Rudolf doktori kutatási témája. Témavezetők Dr. Lakatos Ferenc és Dr. Tuba Katalin

 

A gyapjaslepke hazánk egyik legnagyobb erdészeti jelentőséggel bíró lombrágó lepkefaja. Tömegszaporodásai idején kártételi területei igen nagyok. Egész erdőket tarra rág. Károsításai mind Magyarországon, mind a világon jelentősek. A gyapjaslepke polifág faj, a tápnövényeinek a száma világszerte a több százat is eléri. Vannak azonban olyan fajok is, amelyeken nem él meg, és az általa fogyasztott növények is különbözőképpen hatnak a tömegszaporodásaira. Ráadásul a faj következő gradációjának kialakulására hazánkban rövidesen számítani lehet. Mindezekből adódóan, nem lehet eléggé alaposan kutatni, a különböző tápnövényeken való fejlődését, hiszen ez befolyással bír a különböző erdőállományainkban fellépő károsításaira is.


A közelmúltban végzett kutatási tevékenységünk a témában:

 

Különböző tápnövényről származó gyapjaslepke populációk fejlődésbiológiája

  • Ez egy nemzetközi kísérlet volt, amely során három különböző tápnövényről származó gyapjaslepke populációból vettünk mintát. Az intézetben pannónia nyáron (Populus x euramericana  Pannónia) neveltük fel, az ausztriai kocsánytalan tölgyről (Quercus petraea Liebl.), a horvátországi magyal tölgyről (Quercus ilex L.) és az itthoni pannónia nyárról származó gyapjaslepkéket. Az említett helyszíneken szintén elvégezték a kísérletet a maguk tápnövényével.
  • A magyarországi kísérlet eredményeit Hillebrand Rudolf a diplomaterve keretében dolgozta fel.

 

Különböző származású mesterséges táplálékon nevelt gyapjaspille populációk fejlődésbiológiája

  • Az előző kísérlet során az egyedeket populáción belül és azon kívül is párosítottuk. ebben a témában az utódnemzedék fejlődésmenetét vizsgáltuk.
  • A kutatás eredményeit Varga Anna Judit TDK dolgozat keretében mutatta be.
A jelenleg zajló kutatási tevékenységünk

  • Petecsomók gyűjtését végezzük a későbbi hernyónevelés céljából.


Kutatási terveink

  • A gyapjaslepke táplálkozásának vizsgálata
  • A gyapjaslepke fejlődésmenetének vizsgálata
  • Genetikai vizsgálatok