A nagy nyárlevelész (Chrysomela populi L. 1758) tápnövény körének, abiotikus tényezőkhöz kapcsolódó tulajdonságainak és genetikai mintázatnak vizsgálata


Témavezető: Dr. Tuba Katalin

 

Fiatal fűz- és nyárállományaink egyik leggyakoribb károsítója a nagy nyárlevelész (Chrysomela populi). Kezdve a Pannon homoki nyaras területektől, az ártéri nyárasokon és a nyár ültetvényeken át, a legintenzívebb termesztési formákig (energetikai célú és dugványtermő ültetvények) mindenütt megtalálható. Az említett állományokban a védekezés gerincét képző faj, hiszen a tavaszi rügyrágást követő nyári lombrágások miatt jelentős növedékveszteséget okozhatnak az anyatelepeken, illetve fiatal erdősítésekben.

 

Oligofág táplálkozást követ, így tápnövény körének részletes megismerése nemesítési szempontból és az ültetvények telepítési stratégiájának kialakítása végett is fontos. Tápnövény körének kémiai összetétele a táplálékláncban betöltött helyét, illetve kapcsolatait is jelentősen befolyásolja.

 

Az abiotikus környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásának pontosabb megismerése, generációs viszonyainak feltárása a klímaváltozással összefüggésben, segítséget nyújthat a döntéstámogató rendszerek tervezési folyamataiban és a modellek elkészítésében.

 

Genetikai viszonyainak feltárása hasznos információkat adhat széleskörű elterjedésének megértéséhez, illetve rámutathat elterjedésének korlátaira is.

 

A téma Váradi Melinda doktori kutatásának tárgya.

A folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit rendszeresen publikáljuk.