Meghívó

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait

 

Molnár Miklós
doktorjelölt

 

A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei
című PhD értekezésének munkahelyi vitájára, melyre

 

2014. április 11. (péntek) 14:00 órakor
az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Erdővédelmi Gyakolrójában kerül sor (A ép., fsz.)

 

Prof. Dr. Faragó Sándor s.k.
Doktori iskola vezetője