Talajközelben élő pók közösségek összehasonlító vizsgálata faanyagtermelést nem szolgáló, átalakító üzemmódú és vágásos erdőkben


Bali László doktori kutatásának témája.

Témavezetők: Dr. Tuba katalin, és
Dr. habil Szinetár Csaba

 

A talajlakó pókközösségek vizsgálatának legpraktikusabb módja azok talajcsapdázása. Ezt a módszert hazánkban és külföldön is régóta ismerik és használják terrikol ízeltlábúak ökológiai célú vizsgálataihoz.

 

Ezen kutatás során a Barber-féle duplaedényes változatuk kerül alkalmazásra. A csapdák a könnyű ürítés érdekében egy belső és egy külső edényből állnak, bennük ölő- és konzerváló hatású ecetsav-oldat található, nyílásukat pedig a talajfelszíntől 3 cm-re lévő tető védi.


A kutatás céljai

  • A vizsgált területek talajlakó pókfaunáinak felmérése
  • A pókfaunák időbeni változásainak vizsgálata
  • A különböző életterekben feltárt pókfaunák összehasonlítása
  • A vizsgált területek fajösszetétel és egyedszám alapján történő ökológiai kiértékelése

Talajcsapda

A célok megvalósításának érdekében a Vép 32/D, és a Bejcgyertyános 13/A  kísérleti erdőterületek lékjeinél 4 csapdasorban összesen 60 csapda; valamint az Ásotthalom közeli 3 különböző élettérben összesen 18 csapda került kihelyezésre.


Várható eredmények

  • A talajlakó pókok faunájánák felmérésével pontosabb képet kaphatunk az átalakító üzemmódú erdőkben lejátszódó ökológiai folyamatokról.