Meghívó


A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait

 

Molnár Miklós
doktorjelölt
PhD értekezésének nyilvános vitájára.

 

A nyilvános vita időpontja: 2015. február 24. kedd, 11:00 óra
Helye: Erdőmérnöki Kar, Tanácsterem.

 

A doktori értekezés címe: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei

 

Az értekezés opponensei:

  • Dr. Pinke Gyula, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Környezettudományi Intézet, Növénytani Intézeti Tanszék
  • Dr. Novák Róbert gyombiológiai mérnökszakértő, NÉBIH Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Károsító Diagnosztikai Osztály

 

Az értekezés mindenki számára hozzáférhető a www.doktori.hu internetes oldalon és a NymE Központi Könyvtárában, illetve a nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor s.k.
Doktori iskola vezetője