XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

2015. április 8-10. között került sor a XXXII. OTDK Agrártudományi Szekció rendezvényeire, melyen Intézetünk több hallgatója is bemutatta tudományos eredményeit.

 

Erdészeti és Faipari Tagozat

  • Andrési Réka: Taplógombák rovarközösségének vizsgálata
    (Témavezető: Dr. Tuba Katalin)
  • Dobos Alex: Holtfához kötődő bogarak vizsgálata őrségi erdőkben
    (Témavezetők: Dr. Lakatos Ferenc és Dr. Tóth Viktória)
  • Filó Bernát: Az Oroszlányi Erdészet csemetetermelésének fejlesztése a Humli csemetekert felújításával
    (Témavezető: Kondorné Dr. Szenkovits Mariann)

 

Dobos Alex színvonalas munkáját szekció I. hellyel jutalmazták, melyhez ezúton is gratulálunk!