Meghívó Diplomavédésre

 

Az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet Tisztelettel meghívja Önt az Intézetben készített diplomatervek, szakdolgozatok védésére.

 

Védés időpontja: 2016. június 7. (kedd) 8:00 óra,

Védés helye: A épület, földszint - Erdőművelés Tanterem és Erdővédelmi gyakorló (a két tanszéken azonos időben, párhuzamosan történik a diplomavédés)

 

Védés rendje:


 • 8:00 Fenyősy Antal (EOEM): A Nagylózs 5F erdőrészletben létesített fafaj-összehasonlító kísérlet értékelése
 • 8:25 Kiczkó Orsolya (EOEM): Az Ágfalva 6A erdőrészletben létesített fafaj-összehasonlító kísérlet értékelése
 • 8:50 Gaál Ádám (EOEM): Az őrségi gyantatermelésünk emlékei
 • 9:15 Gaál Krisztina (EOEM): Bükk (Fagus sylvatica) csemetenevelés a Bajcsi csemetekertben
 • 9:40 Jobbágy Péter (EOEM): A sopronhorpácsi erdősávrendszer faállomány-szerkezeti vizsgálata és fenntartásának irányelveinek kidolgozása
 • 10:05 Kaczur Roland (EOEM): Gyertyános-tölgyes természetes felújítások vizsgálata a Szatmár-beregi síkon
 • 10:30 Kovács Árpád (EOEM) A Mura-erdő (Zalaerdő Zrt., Letenyei Erdészet) erdőművelési viszonyainak felmérése
 • 10:55 Kovács Dániel (EOEM): Legelőerdő-maradványok felmérése és erdőművelési viszonyai Orosztony térségben
 • 11:20 Lattenstein Tamás (EOEM): A földi szeder (Rubus fruticosus agg.) erdőművelési szerepe a Soproni-hegység egyes állománytípusaiban
 • 11:45 Rácz András (EOEM): Kocsányos tölgyes állományok erdőművelési viszonyai Terem községhatárban
 • 12:10 Samu Achilles (EOEM): Újulatvizsgálat a Szászvár 39/F szálaló üzemmódú erdőrészletben
 • 12:45 Eredményhirdetés


 • 8:00 Beniczki János (EOEM): Cserállományok egészségi állapotának vizsgálata a Mátrafüredi Erdészet területén
 • 8:25 Kontor Csilla (EOEM): A jégkár hatása és okai a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei- és Pilisszentkereszti Erdészetének területén található erdőállományokra
 • 8:50 Magassy Erik (EOEM): A jégkár hatása és okai a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi- és a Pilismaróti Erdészetének területén található erdőállományokra
 • 9:15 Matyók Dávid (EOEM): Holtfa mennyiségi és minőségi vizsgálata a Roth Emlékerdőben
 • 9:40 Merő Nándor (EOEM): Cserebogárpajor (Melolontha spp.) elleni védekezési kísérletek a Bejcgyertyánosi Csemetekert területén
 • 10:05 Németh András (EOEM): Magas kőris állományok egészségi állapotának vizsgálata a Jánossomorjai Erdészet területén (KAEG Zrt.)
 • 10:30 Varga András Tivadar (EOEM): Erdeifenyő magvetés gyomirtása
 • 10:55 Vasánczki Zsombor (EOEM): Jégkár az észai-félteke erdeiben
 • 11:30 Eredményhirdetés


A dolgozatok az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet könyvtárában, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem diplomamunka repozitóriumában megtekinthetők (diploma.nyme.hu).

 

Sopron, 2016. május 17.

 

Prof. Dr. Lakatos Ferenc

intézetigazgató