Hírek

Meghívó


A Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait

 

Folcz Ádám
doktorjelölt
PhD értekezésének nyilvános vitájára.

 

A nyilvános vita időpontja: 2017. szeptember 7. (csütörtök), 14:00 óra
Helye: Erdőmérnöki Kar, Kari Tanácsterem (A épület, 1. emelet)

 

A doktori értekezés címe: A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére

 

Az értekezés opponensei:

  • Dr. Sárándi-Kovács Judit PhD egyetemi tanársegéd, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
  • Dr. Bratek Zoltán egyetemi adjunktus, ELTE, Növénytani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

 

Az értekezés mindenki számára on-line hozzáférhető a www.doktori.hu adatbázisában, valamint a NYME doktori repozitóriumában. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor s.k.
Doktori iskola vezetője