Személyes adatok

 • Születési hely, idő: Sopron, 1967
 • Családi állapot: nős, két gyermek apja


Végzettség, szakérői jogosultságok

 • Okleveles erdőmérnök (1991)
 • Középfokú gombaszakellenőr (1996)
 • Növénygenetikai és növénynemesítői szakmérnök (2006)
 • Okleveles növényvédelmi szakmérnök (2011)
 • Élővilágvédelmi szakértő (Országos Növényvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség) (2011)
 • Igazságügyi erdőgazdálkodási szakértő (nyilvántartási szám: 010341; 2012)


Nyelvismeret

 • Német felsőfok (1994)
 • Francia középfok (1998)
 • Angol középfok (2007)


Tudományos fokozat

 • Ph.D. "summa cum laude" Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok (2001)


Szakmai pályafutás

 • 1982-1986: Roth Gyula Erdészeti Technikum, Sopron
 • 1986-1991: Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron
 • 1995-1998: PhD. hallgató, Sopron Egyetem, Erdészeti Tudomány Program, Erdei Ökoszisztémák ökológiája és diverzitása alprogram
 • 1998: Doktori szigorlat
 • 1998: egyetemi adjunktusi kinevezés
 • 2001: PhD fokozat megszerzése
 • 2001: egyetemi docensi kinevezés
 • 2011: habilitáció (Nyugat-magyarországi Egyetem)


Szakmai és köztestületi tagság

 • Koordinátor helyettes: International Union of Forest Research Organizations (1.07.00. Silviculture and management of threatened and endangered tree species)
 • Országos Erdészeti Egyesület, Erdőművelési Szakosztály (tag)
 • Magyar Szabványügyi Testület, Növényi szaporítóanyagok nemzeti szabványosító Műszaki Bizottság (tag)
 • Országos Fajtaminősítő Bizottság (tag)
 • Magyar Mérnöki Kamara (tag)
 • Magyar Növényvédő Mérnök és Növényorvosi Kamara (tag)
 • Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (2012)


Szerkesztőbizottsági tagság

 • Acta Silvatica et Lignaria Hungarica (tag)
 • Journal of Forest Experiments (Glasnik zu šumske pokuse) (tag)


Lezárt és folyamatban lévő kutatások

 • 1997: A neszmélyi arborétum kezelési tervének elkészítése. (résztvevő)
 • 1997-1999: A tervezett Duna-Ipoly Nemzeti Park erdőterületeinek kezelési irányelveinek kidolgozása. (résztvevő)
 • 1998-2001: Gyomirtószer vizsgálatok Őrségi Tájvédelmi Körzetbe eső erdősítések területén. (résztvevő)
 • 1998-: Magtermelő állományok minősítése (bükk, kocsánytalan tölgy, erdeifenyő). (résztvevő, OTKA pályázat)
 • 1999: Tanulmányterv a Gemenc Rt. Bédai Erdőtervezési területére. (résztvevő)
 • 1999-2000: Természetszerűség és erdőállomány-átalakítás a soproni Dudlesz-erdőben (OTKA). (témafelelős)
 • 2000-2001: Magtermelő állományok kezelési irányelveinek kidolgozása (OTKA). résztvevő)
 • 2000-2001: Soproni Tájvédelmi Körzet kezelési tervének kidolgozása. (témafelelős)
 • 2001: A természetközeli erdőgazdálkodás erdőművelési módszereinek kidolgozása a Soproni-hegység Tájvédelmi Körzet területén. (résztvevő)
 • 2002: Természetvédelmi Kezelési Tervek kidolgozása a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén. (bevont kutató)
 • 2002: Erdőszerkezetileg hibás erdőrészletek felmérése és átalakítási irányelveinek kidolgozása a Soproni-hegység területén. (bevont kutató)
 • 2002-2005: Populáció-vizsgálatok a bakonyi tiszafásban I. Egyedszám-meghatározás a bekerített területen. (témavezető)
 • 2003-2004: Magas-Bakony erdeinek kezelési tervének kidolgozása (bevont kutató)
 • 2003-2005: Fás biotóprendszerek létesítésének és fenntartásának elemzése (OTKA) (bevont kutató)
 • 2004-2005: Szentgáli tiszafás erdő Természetvédelmi Terület állapotfelmérése, Természetvédelmi Kezelése Irányelvei (HM VERGA Rt.) (témavezető)
 • 2004: Sopron környéki génrezervátumok kezelési tervének elkészítése (Sopron 113/E, 206/A)(bevont kutató)
 • 2005: Természetszerű erdők kialakítása erdőfelújítással és erdőtelepítéssel. Regionális Egyetemi Tudásközpont kutatása (2005-2008)(bevont kutató).
 • 2005: Védett és fokozottan védett területen lévő bükkös faállományok kezelési irányelveinek kidolgozása az Ipolyerdő Rt. területén (bevont kutató)
 • 2008: A Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság erdőkezelési eljárásainak értékelése, a jövőbeli erdőkezelési lehetőségek feltérképezése a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság saját kezelésű erdeiben a Maros Magyarcsanádi öblözetében (témavezető)
 • 2005-2008: A természetközeli erdőgazdálkodás módszereinek továbbfejlesztése. - Regionális Egyetemi Tudásközpont által koordinált kutatás (bevont kutató)
 • Sequenzierung der Choloplasten-DNA der Eibe (Taxus baccata L.) Hochschuljubiläumstift der Stadt Wien Förderung H-2146/2007 (bevont kutató)
 • 2009-2011: A klímaváltozás hatása a HM VERGA Zrt. bükköseinek fenntartására. - Regionális Egyetemi Tudásközpont által koordinált kutatás (2009-2011)(témavezető)
 • Stratégiák és technológiák az erdei ökoszisztémák és az erdőgazdálkodás klímaváltozáshoz alkalmazkodásának javítására. NKFP6-00047/2005 (bevont kutató)
 • 2009-2012: TÁMOP 4.2.1./B Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása alprojekt (bevont kutató)Oktatás


Nyugat-magyarországi Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Tanszékén (1995-1996)

 • Dendrológiai (gyakorlat)
 • Lágyszárúak rendszertana (gyakorlat)
 • Általános növénytan (gyakorlat)


Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőművelés Tanszéken 1997-:

 • Erdőismerettan (gyakorlat): 1997-2002
 • Erdőneveléstan (gyakorlat): 1997-2001
 • Mérnökbiológiai létesítmények (előadás, gyakorlat): 1998-2001,
 • Mérnökbiológia és melioráció (előadás): 1998-2001
 • Erdőismerettan (előadás, gyakorlat): 2002-től
 • Erdészeti szaporítóanyag-termesztéstan (előadás, gyakorlat): 2002-től
 • Erdősítéstan (előadás, gyakorlat): 2003-tól
 • Ritka, védett fa- és cserjefajok szaporítása, repatriálása (előadás, gyakorlat): 2002-2010
 • Erdőművelés története (előadás, gyakorlat): 2003-2008
 • Fásszárú növények szaporítása (előadás, gyakorlat): 2007-2010
 • Genetika és biotechnológia (előadás): 2010-től
 • Természetvédelmi genetika (előadás): 2010-től
 • Propagation of woody plants: 2007 (angol nyelvű előadás)
 • Forests and Silviculture: 2007-től (angol nyelvű előadás)
 • Erdőművelés-Erdőnevelés: 2012-től


Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Gödöllő

 • Alkalmazott populációgenetika (A Növénygenetikai és növénynemesítési szakirányú továbbképzési szak): 2010-től


Konzulensi tevékenység