Egyetemi doktori disszertációk

 

A kereséshez használja a Ctrl+F billentyűkombinációt!


2017

 • Folcz Ádám (em.): A gyérítések rövid távú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére


2011

 • Bárány Gábor (em.): A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei / Latest results of the development of hybrid poplar cultivation

 

2009

 • Tobisch Tamás: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben / A comparison of shelterwood and gap cutting in an oakhornbeam forest

 

2008

 • Takács Viktor (km.): Útfásítások közlekedésbiztonsági vizsgálata a Sopron-Fertőd Kistérség területén / Analysis of traffic safety of roadside afforestations in the Sopron-Fertőd region

 

2007

 • Kondorné Szenkovits Mariann (em.): Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése / The evaluation of experiments in comparing tree-species

 

2005

 • Bölöni János (em.): Többszempontú erdőtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén / Multiple approach researches on forest types in the  southern part of Tés Plateau

 

2004

 • Benke József (em.): A Homoródi Erdőgondnokság erdeinek természetes felújítási lehetőségei


2002

 • Barna Tamás: A cédrusok telepítésének lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Cedrus atlantica Manetti alkalmazására.

 

2000

 • Gabnai Erdő: A nemesnyárak termesztési módszereinek vizsgálata Kelet-Magyarországon.

 

1996

 • Bundity Gábor: A fehér nyár szerepe a táj és a természetes flóra genetikai tartalékainak védelmében és fejlesztésében a Duna-Tisza közén.

 

1988

 • Trombitás Tamás: A feketefenyő nemesítés első eredményei és a további feladatok.

 

1987

 • Mastalirné Zádori Márta: Az erdészeti tudomány, szakirodalom és szervezetek, valamint az erdészeti célkitűzések vizsgálata a kiegyezés és az első világháború között.

 

1986

 • Németh István: Szennyvíziszap elhelyezése és hasznosítása meglévő faállományban.

 

1985

 • Tácsik Mihály: A vörös tölgy jelentősége a felsőtiszai erdőgazdasági tájon.

 

1984

 • ifj. Führer Ernő: A csapadék megoszlása és az intercepció különböző hazai erdőtársulásokban.
 • Péti Miklós: A természetes erdősülések folyamatainak hasznosítása hegyvidéki parlagterületek erdősítésében.

 

1983

 • Farkas Julianna: A faállomány és a termőhelyt kapcsolata.
 • Sonnevend Imre: A Káli-medence erdőtársulásai és erdőművelési teendői.

 

1982

 • Rédei Károly: Akáctermesztés fejlesztése a Duna Tisza közén.

 

1981

 • Csiby Mária: A fürkészlegyek (Diptera: Tachinidae) szerepe a Bakony gazdaságilag fontosabb erdőtársulásaiban.

 

1979

 • Hajdú István: Dél-Somogy erdészettörténete.
 • Zsombor Ferenc: Erdészeti állami fajtaminősítés Magyarországon.

 

1977

 • Kondor Antal: A gyapjaspille károsításának előrejelzése cseresekben.

 

1975

 • Papp Tivadar: A természetes felújítás lehetőségei és módszerei a Dráva-menti tölgyesekben.
 • Tóth József: Coleoptera fajok populációdinamikai vizsgálata fénycsapdákkal.
 • Varga Ferenc: A gyapjaspille (Lymatria dispar L.) táplálkozás-biológiája és kártétele Magyarországon.

 

1973

 • Juhász Miklós: A sopronkörnyéki erdők társadalmi (közjóléti) hasznosításának elemzése és továbbfejlesztése.
 • Komós Géza: A röjtöki nagyerdő története.

 

1972

 • Kőhalmy Tamás: A hidrológiai viszonyok szerepe vadállományunk környezeti kapcsolataiban.
 • Ghimessy László: Lejtős területek erdősítésének talajelőkészítési, vízgazdálkodási problémái.

 

1969

 • Kolonits József: Az erdeifenyő fésűs fenyődarazsainak életmód-ja, károsítása és az ellenük való védekezés.

 

1966

 • Pallay Mária: Faterméstani vizsgálatok a soproni várisi erdőben.

 

1965

 • Csesznák Elemér: A pilisi gyertyános-kocsánytalan tölgyesek nevelése.

 

1964

 • Borsos Zoltán: Vizsgálatok gyertyános tölgyesekben az erdőművelés egyszerűsítésére és gazdaságosabbá tételére.