Phytophthora fajok jelentősége az erdei fák egészségi állapotában

Témavezető: Dr. Szabó Ilona
Az éger fitoftórás betegségének tünete

A moszatgombák törzséhez (Oomycota) tartozó Phytophtora nemzetség egyes fajai jelentős gazdasági károkat okozhatnak a mezőgazdasági termelésben, míg a nemzetség számos más faja erdei fák jelentős kórokozójaként ismert. Többségük vízben, illetve talajban él, fakultatív szaprotróf életmódot folytatva a növények gyökereit; föld feletti részeit parazitálja. A nemzetségbe tartozó, erdei fákat parazitáló fajok között a legfontosabbak a: Phytophthora alni, P. cactorum, P. citricola, P. megasperma, P. gonapodydes, és P. inundata.

 

A fertőzés tüneteit a kérgen, a gyökfőnél, a gyökereken, illetve a koronában is láthatjuk. A koronában a levelek sárgulnak, aprókká válnak, a korona kiritkul. A törzsön jelentkező tünetek a kéreg repedezése és folyás, maradandó elszíneződés megjelenése. A fertőzés idővel a fák pusztulásához vezet.

 

A Phytophthora fajok által leginkább károsított fafajok a mézgás éger (Alnus glutinosa), a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a fekete dió (Juglans nigra). Eddigi vizsgálataink során ezekről a fafajokról összesen 11 fajt azonosítottunk. Többségük hazai előfordulása munkánk során bizonyosodott be először. Az azonosítás során a hagyományos módszerek mellett molekuláris módszereket is alkalmazunk.

 

A kutatás célja további Phytophtora fajok előfordulásának feltárása erdei ökoszisztémákban, különös tekintettel a mézgás éger és a fekete dió állományokra; a fajok morfológiai és molekuláris jellemzése, filogenetikai elemzése, erdővédelmi szerepüknek és a védekezés lehetőségének megismerése.

 


A munka során kéregből és talajból mintát veszünk, melyből kitenyésztjük az esetleg előforduló Phytophthora fajt, s aztán ezt morfológiai és molekuláris úton azonosítjuk. A későbbiekben patogenitási vizsgálatokat tervezünk, valamint a legfontosabb kérdésre, a védekezési lehetőségek vizsgálatára kerül sor, mind laboratóriumi körülmények között, mind szabad földben.


A téma egy önálló doktori kutatási program tárgya az Intézetünkben. A kutatást támogatják az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok is (OTKA T 037352 és T 049077).

 


Publikációk:

 • I. Szabó, Z. Nagy, J. Bakonyi, T. Érsek (2000): First Report of Phytophthora Root and Collar Rot of Alder in Hungary. Plant Disease 84 (11): 1251.
 • Nagy Zoltán, Szabó Ilona, Bakonyi József, Varga Ferenc és Érsek Tibor (2000): A mézgás éger fitoftórás betegsége Magyarországon. Növényvédelem, 36 (11): 573-579.
 • Nagy Zoltán, Bakonyi József, Szabó Ilona, Érsek Tibor (2001): A mézgás égert károsító Phytophthora morfológiai és molekuláris jellemzése. 47. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, 2001. febr. 27-28. p. 103.
 • Varga Ferenc, Szabó Ilona (2001): A mézgás éger fitoftórás pusztulásának megjelenése Magyarországon. Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón. ERTI Kiadvány, 55-58.
 • Varga Ferenc, Szabó Ilona (2001): A mézgás éger pusztulásos megbetegedése. Erdészeti Lapok 136 (7-8) 253-254.
 • Szabó Ilona (2003): Phytophthora species in root and collar rot of alder. 8th International Congress of Plant Pathology. Christchurch, New Zealand 2003. febr. 2-7. vol. 2. p. 159.
 • Szabó Ilona (2003): Phytophthora species in root and collar rot of alder in Hungary. Proc. International Scientific session „Natural Resources and Sustainable Development” University of Oradea, 8-9 May 2003. p. 43-44.
 • Szabó Ilona, Varga Ferenc, Stefcsik Viktória, Turai Zsolt (2003): Vizsgálatok az éger fitoftórás betegsége kapcsán. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest 2003. febr. 25-26, p. 114.
 • Szabó Ilona (2005): Role of Phytophthora spp. in decline of alder and black walnut stands. The Int. Forestry Review 7 (5) 393.
 • Szabó Ilona, Lakatos Ferenc (2006): Phytophthora fajok jelentősége hazai erdőállományok pusztulásában. 52. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest 2006. febr. 23-24, p. 50.
 • I. Szabó, F. Lakatos (2006): Research on pathogenic microorganism community of forest trees. Community structures and dynamics, European Network of Excellence, EVOLTREE Symposium, Philipps-University of Marburg 12-13 October 2006. p. 4.
 • Szabó Ilona, Lakatos Ferenc (2007): Erdei fák gyökérzónájából izolált Phytophthora fajok molekuláris azonosításának első eredményei. 53. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, 2007. febr. 20-21. p. 82.
 •