"Az egyik én vagyok. Kettőt találhatsz, hogy melyik!"


Személyi adatok

 • Név: Lakatos Ferenc
 • Születési idő: 1966. 06. 20.
 • Születési hely: Szombathely
 • Végzettség: erdőmérnök
 • Tudományos fokozat: mg. tud. kandidátusa
 • Munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem , Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
 • Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
 • Postacím: H-9401 Sopron, Pf. 132.
 • Telefon: (99)-518160
 • Fax: (99)-518676
 • E-mail: flakatos(at)emk.nyme.hu
 • Nyelvismeret: német, angol


Képzettség, tudományos fokozat

 • Habilitáció: Nyugat-Magyarországi Egyetem 2001.
 • Posztgraduális szakképzettség: Erdészeti növényvédelmi szakmérnök. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar 2000.
 • Mezőgazdasági Tudományok Kandidátusa: Magyar Tudományos Akadémia 1996.
 • Egyetemi doktor: Erdészeti és Faipari Egyetem 1995.
 • Okleveles erdőmérnök: Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar 1990.


Nyelvismeret

 • német felsőfok (szakmai anyaggal bővített), C típusú nyelvvizsga
 • angol középfok, C típusú nyelvvizsga


Egyetemi tanulmányok - munkahelyek

 • 2013- Dékán, Erdőmérnöki Kar
 • 2011- Intézetigazgató, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
 • 2008-2010 Megbízott intézetigazgató, Környezet és Földtudományi Intézet
 • 2007-2012 NymE Erdőmérnöki Kar, nemzetközi és kutatási dékánhelyettes
 • 2005- Egyetemi tanár a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdő- és Faanyagvédelmi Intézetében (2007. január 1-től Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet)
 • 1999-2005 Egyetemi docens a Soproni Egyetem Erdő- és Faanyagvédelmi Intézetében
 • 1996-1999 Egyetemi adjunktus az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszékén, majd az átalakulás után a Soproni Egyetem Erdő- és Faanyagvédelmi Intézetében
 • 1994-1996 Egyetemi tanársegéd az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszékén
 • 1993-1995 Ösztöndíj a BOKU Wien Erdővédelmi Intézetében
 • 1991-1994 Szerződéses tanársegéd az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelmi Tanszékén
 • 1990-1993 TMB ösztöndíjas az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelmi Tanszékén
 • 1985-1990 Egyetemi tanulmányok az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki karán


Külföldi tanulmányutak

 • 2006: Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences
 • 2005: Forest Research Insitute of Malaysia, Dep. of Forest Protection
 • 2004: Forest Research Insitute of Malaysia, Dep. of Forest Protection
 • 2002: The Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Entomological Collection
 • 1995: Anglia: UEA Norwich, School of Biological Sciences
 • 1993-95: Ausztria: BOKU Wien, Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz
 • 1989: Német Szövetségi Köztársaság: Forstdirektion Freiburg, Forstamt Stühlingen
 • 1988: Német Szövetségi Köztársaság: Albert-Ludwig Universität, Zoologisches Institut


Oktatási tevékenység

 • Erdőmérnöki oklevelem megszerzése óta részt veszek a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetében (illetve jogelődjeiben) folyó oktatásban. A Gerinctelen állattan, Erdészeti állattan, illetve Erdészeti rovartan, Erdővédelemtan (A típusú), valamint az Erdők egészségi állapotának felvételezése és kiértékelése, Állatökológia, Rovarökológia, illetve Erdei károsítók és kórokozók ökológiája, Biológiai Inváziók, Biogeográfia (B típusú) tárgyak gondozásán túl részt vállalok az intézetben oktatott további tárgyak előadásaiban és gyakorlataiban.
 • Tantárgyfejlesztési tevékenységem során fokozatos korszerűsítést hajtok végre az Intézetben oktatott tárgyak segédletein, valamint az intézetben található gyűjteményeken (gomba és ízeltlábú). A tantárgyak esetében a megfelelő oktatást és tanulást biztosító segédletek készítésén, a gyűjtemények esetében azok karbantartásán, katalogizálásán és rendszeres felújításán dolgozom a téma iránt érdeklődő hallgatók bevonásával.


Kutatási tevékenység


Együttműködés belföldi intézményekkel

 • Erdészeti Tudományos Intézet, Erdővédelmi Osztály (szúkárosítások, holt fa)
 • ELTE Ökológiai Intézet
 • Növényvédelmi Kutatóintézet
 • TTM Állattár (faunisztika)


Együttműködés külföldi intézményekkel

 • University of Georgia, Center for Invasive Species and Ecosystem Health (inváziós rovarok)
 • Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Lab. of Forest Protection, Nagoya, Japan (szúbogár kutatás)
 • Természettudományi Múzeum (NMNH), Washington (behurcolt aknázómolyok)
 • BOKU Wien Erdővédelmi Intézet (rovargenetika)
 • UEA Norwich Biológiai Intézet (rovargenetika)
 • Maláj Erdészeti Tudományos Intézet (behurcolt aknázómolyok)
 • CABI Delemont (behurcolt aknázómolyok)
 • Szlovák Tudományos Akadémia Erdészeti Osztály (Tátra-hegység)
 • Lengyel Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztály (Tátra-hegység)
 • Lundi Egyetem Kémiai Ökológiai Intézet (szúferomonok)
 • Academy of Forest Science, Jilin Province, China (szúbogár kutatás)


Fontosabb kutatási programok

 • TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006: Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen, 1. Alprogramon belül a következő témák vezetője:
  • Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió területén
  • Az erdővédelem komplex rendszere: kölcsönhatások a gazdanövény - növényevő rovarok - természetes ellenségek kapcsolatain keresztül, védett és veszélyeztetett, illetve honos növényfajokon előforduló patogén gombák molekuláris hatásmechanizmusai
  • Védett és/vagy veszélyeztetett állat- és növényfajok populációgenetikai vizsgálata, védett rovarok és védett erdők (erdőrezervátum és Natura2000)
  Sponsored: NFÜ/EU, Duration: 2010-2012. Principal investigator: M. Neményi UWH.

 • TÁMOP 4.2.2. /08/1-2008-0020 Erdő- és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás. 1. Altprogram vezetője.
 • Sponsored: NFÜ/EU, Duration: 2009-2011. Principal investigator: A. Náhlik UWH
 • “ÖRSERDŐ” A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben. Sponsored by OTKA K79158, Duration: 2009-2012, Principal investigator: P. Ódor.
 • “Forest and Climate” Sponsored by the National Research and Technology Office NKFP 3/B/0012/2002; duration: 2002-2006 Coordinator: Cs. Mátyás Univ. of West-Hungary
 • A holt fa erdő- és természetvédelmi szerepe a hazai keménylombos erdőkben (Sponsored by the OTKA (Hungarian Science Fund), duration 2007-2011). Principal investigator: Gy. Csóka ERTI
 • EVOLTREE: Evolution of Trees as Drivers of Terrestrial Biodiversity. (Sponsored by the 6th FP Sub-priority 6.6 Global change and Ecosystems. NoE; duration 2005-2007). Coordinator: Antoine Kremer INRA
 • Ecology and significance of blue stain fungi associated to bark beetles in Hungary (Sponsored by the OTKA (Hungarian Science Fund), duration 2006-2008). Principal investigator: F. Lakatos
 • Genetic patterns of Phytophythora strains in Hungary (Sponsored by the OTKA (Hungarian Science Fund), duration 2005-2007). Principal investigator: I. Szabó
 • The genetic analysis of Ips duplicatus (Sponsored by the OMAA/ÖAD, duration March 2005). Principal investigator: F. Lakatos & Ch. Stauffer
 • Genetic comparison of Phytophythora strains from Hungary and Malaysia (Sponsored by the NKTH TéT, duration 2004-2005). Principal investigator: I. Szabó
 • The genetic analysis of invasive leaf miner moths Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella (Sponsored by the OMAA/ÖAD 2856-2/2002, duration February 2003). Principal investigator: F. Lakatos & Ch. Stauffer
 • The origin of the invasive leaf miner moth Cameraria ohridella on the European horse chestnut (Aesculus hyppocastanum), a genetic comparison of North American and European Cameraria species (Sponsored by the Ministry of Agriculture MAKA/36/MO/2002, duration 2002-2003). Principal investigator: F. Lakatos & D. Davis
 • Bark and Wood boring insects in the Hungarian coniferous forest types (Sponsored by the Ministry of Education: 0210/2001, duration: 2001-2003) Principal investigator: F. Lakatos
 • Integrated risk assessment and new pest management technology in ecosystems affected by forest decline and bark beetle outbreaks (Sponsored by the EU INCO-Copernicus project 97-1163, duration: 1999-2001). Participants: Sweden, Slovak Republic, Czech Republic, Austria, France, Poland and Hungary. Coordinator: F. Schlyter
 • Genetic and physiological investigation on horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) in Europe (Sponsored by the OMFB-TéT, duration 1999-2000). Principal investigator: F. Lakatos
 • Bark beetle pest management on Norway spruce (Sponsored by the Hungarian Science Foundation, duration: 1997-2000) Principal investigator: F. Lakatos
 • Bark beetles on the coniferous tree species in Hungary (Sponsored by the Ministry of Education, duration: 1997-1999) Principal investigator: F. Lakatos
 • Genetic structure of Ips typographus in the border zones (Sponsored by OMAA & AÖU/Austria & Hungary, duration: 1996-1997) Principal investigator: F. Lakatos & Ch. Stauffer
 • Genetic structure of the European Ips species (Sponsored by the BOKU & Schrödinger Grant/Austria, duration: 1995-1996) Principal investigator: Ch. Stauffer
 • Genetic structure of the European Ips typographus populations (Sponsored by the ÖAD/Austria, duration: 1994-1996) Principal investigator: E. Führer
 • Bark beetle pests on Norway spruce in Hungary (Sponsored by the Hungarian Academy of Sciences, duration: 1990-1993) Principal investigator: F. Lakatos


Együttműködési, koordinációs projektek

 • TEMPUS 2010-3199/001-001 “Curriculum Invoking Bologna aligned Education Leading to reform in Environmental Studies (CIBELES)” Sponsored by the EC. Coordinator: C.Machado
  Responsibility: EU Expert for Forestry
 • ERASMUS 510184-LLP-2010-UK-ERASMUS-ECDCE MSc technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning (MATEFL). Sponsored by the EC. Coordinator: F. Ionas
  Responsibility: National representative & expert
 • TÁMOP 4.2.3./08/1-2009-001 “Science without borders” - "Tudás határok nélkül". Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Sponsored by the NFÜ/EC. Coordinator: A. Tenk
  Responsibility: Representative of the Faculty of Forestry
 • TÁMOP 4.2.1./08/1-2008-0008 “eCompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó szervezeti fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen” Sponsored by the NFÜ/EC. Coordinator: B. Horváth
  Responsibility: Representative of the Faculty of Forestry
 • DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) Sponsored by the EC 6th FP (SSPI-CT-2003-511202).
  Responsibility: National expert
 • BAWBILT (Bark And Wood Boring Instects in Living Trees) Sponsored by the COST E16 EU DG. XII. Coordinator: F. Lieutier INRA France
  Responsibility: NRS (National Responsible Scientist)
 • Media Naturae, Sponsored by the LEONARDO Program, EU DG XII. Coordinator: IWJ (Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft) BOKU Vienna
  Responsibility: National coordinator
 • Logos Gaias, Sponsored by the LEONARDO Program, EU DG XII. Coordinator: IWJ (Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft) BOKU Vienna
  Responsibility: National coordinator


Publikációs tevékenység