Az Epitolini (Lepidoptera: Lycaenidae) afro-tropikus, hangyagazdás boglárkalepke tribus fejlődés-ökológiájának és korai stádiumainak vizsgálata, az Iridana Aurivillius, 1920 génusz taxonómiai revíziójával

Témavezető: Dr. Lakatos FerencAz Afrikai esőerdő gerinctelen faunájáról, az erdei ökoszisztémában való szerepükről igen kevés információ áll rendelkezésünkre. A nappali lepkék talán még az egyik legkutatottabb csoport a gerinctelenek közül, azonban még közülük is igen sok, a tudomány számára eddig ismeretlen faj kerül elő évről-évre. A fajok, vagy kisebb csoportok ökológiájának kutatása pedig olyan terület, amelyre eddig igen kevesen merészkedtek.

 

Az Epitolini tribus fajok a tropikus Afrika esõerdeiben elterjedtek. Néhány fajuk megtalálható a kelet-afrikai fás szavannákon és a száraz tengerparti erdõkben is. Ökológiájuk alig ismert. Még az egyes fajok fejlõdési alakjai is sem ismertek teljesen. A kutatás célja az Epitolini tribus ökológiájának, fejlõdésmenetének megértése, beleértve a különbözõ fajok (fajcsoportok) hangyagazdás (myrmecophil) kapcsolatának tisztázását is. A kutatás része az eddig nem vizsgált Iridana génusz mitokondriális DNS vizsgálattal történõ taxonómiai revíziója is.

 

A vizsgálat az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet doktori kutatási programjának keretein belül zajlik, az African Butterfly Research Institute (ABRI, Nairobi) és a Butterfly Conservation Society, Ghana (BCGHANA).


A kapcsolódó terepmunka az alábbi országokban zajlik:

  • Kenya, Kakamega Forest – ABRI
  • Tanzania, Minziro Forest – ABRI (szervezés alatt)
  • Uganda, Mabira Forest (Radio Hill) – ABRI
  • Kamerun – szervezés alatt
  • Ghána, Bunso Arborétum – BCGHANA
  • Ghána, Kakum Nemzeti Park – BCGHANA  
Hypophitala hyettoides maleA témához kapcsolódó publikációk