A bükk (Fagus sylvatica) tömeges pusztulása Zala Megyében

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc ENG FIN


A 2003-2004. évek során a magyarországi bükkösökben jelentős mértékű pusztulás zajlott le. Hasonló jelenséget csak egyszer még az 1800-as évekből említ a hazai szakirodalom.

 

A mostani pusztulás eltérő intenzitással, de országszerte megfigyelhető volt. Elsősorban a határtermőhelyeken álló bükkösökben lépett fel. Legjelentősebb károk az ország nyugati vidékén, azon belül is Zalaegerszeg környékén keletkeztek. A Zalaerdő Zrt. Zalaegerszegi Erdészetének területén a 2003-2006 közötti időszakban mintegy 120 000 brm3 fertőzött faanyag került letermelésre.

 

A pusztulás egy kárláncolat eredménye. A közvetlen tüneteket két rovarfaj: a zöld karcsúdíszbogár (Agrilus viridis) és a bóbitás bükkszú (Taphrorychus bicolor) valamint egy gombafaj: a Biscogniauxia nummularia okozta. E másodlagos kártevők és kórokozók tömeges elszaporodását a bükk vitalitásvesztése lette lehetővé, mely az évtized első felére jellemző aszályos időszak következményeként alakult ki.


A pusztulás jellemző tünetei

Kéregvesztés
Fehér foltok


Apró nedvfolyások (rovarálcák befurakodási helye)
Rágásnyomok a kéreg alatt (Agrilus viridis rágásnyomai)


Rágásnyomok a kéreg alatt (Taphrorychus bicolor rágásnyomai)
Kirepülési nyílások (balra: Agrilus viridis, jobbra Taphrorychus bicolor)


Feketére színeződő kéreg (Biscogniauxia nummularia termőtestei)
Felnyíló, hosszirányú, a kéregből kiemelkedő sebzések


Vizsgálatainkat a Zalaerdő Zrt. támogatásával a Zalaegerszegi Erdészet területén - elsősorban a Csácsi Erdőkerületben - végeztük.


Intézetünk behatóan foglalkozott a hazai szakirodalomban eddig ismeretlen tünetegyüttes pontos leírásával, a betegség lefolyásával, a kiváltó fajok meghatározásával, a tömegszaporodást elősegítő éghajlati szélsőséggel, valamint a komplex pusztulási folyamat lehetséges összefüggéseinek feltárásával.
Vizsgáltuk az állományok várható jövőjét, és javaslatokat tettünk a hasonló pusztulás megelőzésére.


Kapcsolatba léptünk külföldi kutatócsoportokkal, mivel a hazaihoz hasonló tünetekről számoltak be Európa több országában is.


Publikációk


Dolgozatok

  • Molnár Miklós (2005): A bükkpusztulás vizsgálata a Zalaerdő Rt. Zalaegerszegi Erdészetének területén - diplomadolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdő- és Faanyagvédelmi Intézet, Sopron
  • Molnár Miklós (2008): A bükk (Fagus sylvatica) tömeges pusztulása Zala Megyében - szakdolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Sopron


Folyóiratcikk


Konferencia kiadványok


Szakmai előadás

  • Lakatos Ferenc (2006): A bükk pusztulása a zalai erdőkben. OEE Zalaegerszegi Csoport rendezvénye 2006. március 27. (összefoglaló)
  • Molnár Miklós (2008): A bükk pusztulása a zalai erdőkben OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjának szakmai napja. Zalaegerszeg, 2008. május 14. (összefoglaló)


Ismeretterjesztés

  • A bükk tömeges pusztulásának okai a zalai erdőkben (információs lap)
  • Molnár-Miklós - Lakatos Ferenc (2008): Pusztuló bükköseink - Természet Világa 139. (9): 398-400.