Levélbetegséget okozó gombák erdei fákon

Témavezető: Dr. Szabó Ilona


Az 1990-ben elkezdett kutatás célja az erdei fákon és cserjéken levélbetegséget okozó gombák előfordulásának, gyakoriságának és erdővédelmi jelentőségének feltárása Magyarországon. Az erdővédelmi gyakorlat szempontjából korábban is ismert fajokon túlmenően, a kutatás során több mint 200 levélkórokozó gombafaj előfordulása bizonyosodott be, közülük mintegy 30 új Magyarországon. A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatta (T  025173).

 


Publikációk:

 • Szabó Ilona (1991): Mikológiai vizsgálatok a feketefenyő (Pinus nigra Arn.) 1991. évi hajtáspusztulásával kapcsolatban. Növényvédelem 27 (10): 438-443.
 • Szabó Ilona (1991): A bükk levélszáradását okozó gomba (Apiognomonia errabunda /Rob./Höhn.) fellépéséről. Erdészeti Lapok 126 (12): 358-359.
 • Szabó Ilona (1992): A feketefenyő 1991. évi hajtáspusztulása. 38. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, p. 107.
 • Szabó Ilona (1992): Levélfoltosodást és hajtáselhalást okozó gombák füzeken. Növényvédelem 28 (7-8): 295-300.
 • Szabó Ilona (1993): Az akác (Robinia pseudoacacia L.) levélfoltosságáról. Növényvédelem 29 (11): 527-529.
 • Szabó Ilona (1994): Levélbetegséget okozó konídiumos gombák erdei lombos fákon. 40. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, p. 132.
 • Szabó Ilona (1995): Levélpusztulást okozó gombák erdei fafajokon. "Az erdők egészségi állapotának változása"c. Konferencia kiadványa, MTA Erdészeti Bizottsága, Budapest 1995 márc. 2. , p. 171-175.
 • Szabó Ilona (1997): A Dothistroma septospora (Dorog.)Morelet fellépése feketefenyő ültetvényekben. Erdészeti Lapok 132 (2): 44.
 • Szabó Ilona (1997): Phyllosticta fajok a Soproni Egyetem Botanikus Kertjének fás növényein. 43. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, p. 126.
 • Szabó Ilona (1997): Some foliage necrosis causing Coelomycetes on broad leaves forest trees and shrubs in the surrounding of Sopron, Hungary. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 32 (1-2): 69-78.
 • Szabó Ilona (1998): Occurrence and Importance of Rust Fungi in Hungarian Forests. Proceedings of the First IUFRO Rust of Forest Trees Working Party Conference, 2-7 Aug. 1998, Saariselka Finland, p. 9-13.
 • Szabó Ilona (1999): A vörösfenyő tűhullását okozó gombákról. 45. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, 1999. Febr. 23-24, Budapest, p. 124.
 • Szabó Ilona (2000): Levélbetegséget okozó gombák tölgyeken. 46. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, 2000. febr. 22-23, p. 120.
 • Szabó Ilona (2001): Erdei fák levélbetegségei a Tiszántúlon. 6. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen, 2001. november 6-8. p. 62-67.
 • Szabó Ilona (2001): Levélkórokozó gombák előfordulása, gazdanövényköre és jelentősége erdei lombos fákon. Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón. ERTI Kiadvány, 94-102.
 • Szabó Ilona (2002): Levélbetegséget okozó gombák erdei fákon és cserjéken. 48. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, Budapest, 2002. március 6-7., p. 96.
 • Szabó Ilona (2002): Levélbetegséget okozó gombák erdei fákon I. Lombos fafajok levélkórokozói. Növényvédelem 38 (7): 329-336.
 • Szabó Ilona (2002): Levélbetegséget okozó gombák erdei fákon II. Fenyők levél- és hajtáskórokozói. Növényvédelem 38 (11): 581-585.
 • Szabó Ilona (2002): Leaf pathogenic fungi of forest trees and shrubs, whith special regard to new occurrences in Hungary. Proc. Of the 5th International Conference on Problems of Forest Phytopathology and Mycology, 7-10 October 2002, Moscow, p. 224-226.
 • Szabó Ilona (2002): Leaf pathogen fungi of forest trees and shrubs in Hungary. Abstract. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 49, (2-39): 386.
 • Szabó Ilona (2002): First report of Melampsoridium hiratsukanum on common alder in Hungary. Plant Pathology 51. (12) 804.
 • Szabó I. (2002): Levélbetegséget okozó gombák erdei fákon. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Gyula, 2002. 04. 18. 53-65.
 • Szabó Ilona (2003): Leaf pathogenic fungi of forest trees and shrubs in Hungary. Fritschiana 42. 67-70.
 • Szabó Ilona (2004): Incidence of Gremmeniella abietina, Rhabdocline pseudotsugae, Chrysomyxa abietis and Phyllosticta concentrica in Christmas tree cultures and gardens in Hungary. Proc. IUFRO WP 7.02.02. Meeting, June 13-19, 2004. Corvallis, Oregon USA. 24-27.
 •