Collembola ökológia és faunisztika

Témavezető: Dr. Traser György


Az ugróvillás rovarok (Insecta: Collembola) ökológiai és faunisztikai kutatására IGMÁNDY Zoltán (1925-2000) professzor úr ösztönzött, amikor tudományos ösztöndíjasként 1979-ben az általa vezetett "Erdővédelemtani Tanszékre" fogadott. Az ő vezetése alatt elkészítettem és 1986-ban sikeresen megvédtem kandidátusi értekezésemet "Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott legfontosabb talajinszekticidek hatása a talaj ugróvillásaira (Collembola)" címmel.


Ettől kezdve a Collembola faunisztika képezte fő kutatási területemet. Részt vettem az Aggteleki- és a Fertő-Hanság Nemzeti parkok Collembola faunisztikai feltárásában, 2002-2005 időtartamban OTKA (AG4 037566) pályázatot nyertem "Az erdőtelepítés hatása a talajfaunára, különösen a Collembola diverzitásra" címmel. 2001-2002-ben a "pan-európai" BIOASSESS projekt keretében (EU No. EVK4-1999-00280) a tájhasznosítás intenzitásának hatását vizsgáltuk a Collembola fauna viszonylatában.


Jelenleg két kutatási pályázatban veszek részt, a Collembola fauna vizsgálatával:

  • KKK-Sopron, Biomonitoring kutatási program 3.2.7 altéma: Morfológiai rendellenességek vizsgálata rovarpopulációkban.
  • ERFA-RET 2.1 altéma: Cserebogár pajor elleni talajfertőtlenítés mellékhatása ízeltlábú szervezetekre, erdősítések talajában.


További célom a magyarországi "Collembola check-list" összeállítása, illetve részt veszek, néhány, a MTTM Állattárának dolgozói által (Dányi László, Kontschán Jenő) vezetett talajzoológiai kutatásban, erdélyi és mediterrán Collembola fajok meghatározásával.


A témához kapcsolódó publikációk:


Konferencia kiadványok